Eko-efektívne riešenia na podporu obnoviteľných zdrojov

Prvý mestský sklad energie majú v Dánsku

V novej prístavnej štvrti dánskej Kodane – Nordhavn vzniklo nedávno prvé mestské úložisko energie. Toto inovatívne riešenie energetického zásobovania sídliska je založené na batériách Lithion-ion  a do miestnej elektrickej siete prevádzkovanej Dong Energy ho integrovala spoločnosť ABB.

Systém batériového úložiska energie (Battery Energy Storage System = BESS) je pripojený k napájacej sieti a je schopný dodávať elektrickú energiu 60 domácnostiam 24 hodín. Nielenže zlepšuje bezpečnosť dodávky elektriny, ale aj podporuje ďalšiu integráciu obnoviteľných zdrojov v Dánsku. Predstavuje praktický príklad  eko-efektívneho a inovatívneho riešenia v energetickom sektore s priamym dopadom na domácnosti.

“Zásobovanie energiou, napokon ako aj celý priemysel, prechádza revolučnými zmenami. Popri digitalizácii je to najmä ekologizácia. Keďže je výroba z obnoviteľných zdrojov menej predvídateľná , jej uskladňovanie v prípade „nadvýroby“ je pre prípad núdze alebo na vyváženie odberov v dodávke energie, kľúčové.“, vysvetľuje Peter Daňko zo slovenského zastúpenia ABB. „Podobné batériové úložiská budú významnou súčasťou energetických sietí, v ktorých bude solárna a veterná energia tvoriť väčšinový podiel na výrobe energie.“, dodáva Daňko.

Integrácia batériového skadu v Nordhavn poskytuje prevádzkovateľovi príležitosť dozvedieť sa viac o fungovaní nových technologických riešení a trhových mechanizmov v interakcii s elektrickou sieťou.. V dlhodobom horizonte sa očakáva, že „batériová technológia“ zníži zaťaženie siete a umožní jej efektívnejšiu prevádzku. Energetický sklad v Nordahavn je súčasťou širšieho projektu EnergyLab Nordhavn, ktorého úlohou je vyvinúť a demonštrovať energetické riešenia budúcnosti. Tie smerujú k dosiahnutiu ambiciózneho cieľa: do roku 2025 pretvoriť Kodaň na prvé hlavné mesto na svete s neutrálnou uhlíkovou stopou.

“EnergyLab Nordhavn – nové mestské energetické infraštruktúry” je štvorročný projekt so zameraním na vývoj nových energetických riešení. Nordhavn je mestským živým laboratóriom a ukážkou  toho, ako sa môžu elektrina, vykurovanie, energeticky-efektívne reišenia a distribúcia elektriny kombinovať do inteligentného, flexibilného a vysoko optimalizovaného energetického systému.

http://new.abb.com/sk

“Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme”

  • 54
  •  
  •  
0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?