Techsummit 2018 – Industry 4.0 zhrnutie

Odborníci, ktorí vystupovali na konferencii Techsummit 2018  v rámci témy Industry 4.0, sa zhodli na niekoľkých kľúčových bodoch. Táto téma je naozaj rozsiahla, pretože zahŕňa množstvo ďalších odborov ako internet vecí, umelá inteligencia, Big data, a iné. V skratke si tieto horúce témy popíšeme.

Prechodom do štvrtej priemyselnej revolúcie sa firmy digitalizujú a to na viacerých úrovniach. Najprv je potrebné zabezpečiť zber relevantných dát v reálnom čase na vybraných úsekoch podniku. Tieto dáta je potrebné vyhodnocovať vo veľkých objemoch, čo sa väčšinou realizuje na vzdialenom digitálnom úložisku – cloude. Sofistikované algoritmy navrhnú optimálne riešenia súčasného stavu a s využitím tzv. „digitálneho dvojčaťa“ dochádza k sústavnému zlepšovaniu sledovaných procesov podniku.

V rámci digitálnej transformácie bude potrebné eliminovať bariéry medzi človekom a technológiou a umožniť sprístupnenie správnych informácií v správnom čase na správnom mieste. Zaujímavý fakt je, že v roku 2020 bude až 90% automobilov pripojených na internet.

Neodlúčiteľnou súčasťou štvrtej priemyselnej revolúcie je umelá inteligencia, ktorá využíva neurónové siete a postupným procesom učenia sa na základe minulých skúseností, poskytuje stále lepší nástroj pre rôzne aplikácie v priemysle. Jednou z nich je aj predikčná údržba strojov, systémov a zariadení vo výrobe. Podľa výsledkov meraní z Volkswagen Slovakia je ich presnosť odhadu až 82%.  Hlavné výhody predikčnej údržby sú výmena dielu just-in-time, potreba menších skladových priestorov, nižšia poruchovosť.

Kvalita a presnosť rozhodovania s využitím umelej inteligencie bude pre niektoré špecifické aplikácia použitia úplne nevyhnutná. Už v súčasnosti Watson Health od IBM dosahuje presvedčivé výsledky pri diagnostike rakoviny.

Virtuálna realita

Virtuálna realita sa stále viac rozširuje a uplatnenie nachádza predovšetkým v efektívnom tréningu nových zamestnancov. Vzhľadom na potreby automobilových výrobcov, ktorí potrebujú dynamicky reagovať na potreby trhu a školiť veľké množstvá zamestnancov ešte pred spustením výrobných liniek, to prináša významné úspory a zníženú chybovosť. Prostredníctvom virtuálnej reality okrem tréningu je už teraz možné plánovať a navrhovať priestory budúcej prevádzky. Prípadne optimalizovať súčasnú. Ďalšie využitie je v uložení dôležitých údajov o procesoch a zariadeniach vo výrobe napr. pre potreby údržby alebo pre operátov.

V súvislosti s veľkým množstvom dát bola na konferencií diskutovanou témou aj cyber security, a teda ochrana dát a zariadení pred kybernetickými útokmi.

Vzdelanie 4.0 pre potreby novovzniknutých pracovných pozícii na trhu vníma už takmer každá spoločnosť. Ako sa vyjadril Tomáš Polaščin: „Vyučovacie a študijné procesy sa majú stať duálnym systematickým spojením.“ A to niekoľkých oblastí z „nového a starého“ sveta, ako analogických a digitálnych foriem učenie, vlastnej reflexie a sociálnej interakcie a pod. Pre nové potreby trhu pre štvrtú priemyselnú revolúciu budú potrebné iné odborné a sociálne predpoklady pre zamestnancov ako v súčasnosti.

Ďalšou horúcou témou konferencie Techsummit 2018 v rámci sekcie Industry 4.0 bola podpora štátu a nevyhnutne legislatívne zmeny. Štát by mal zohrávať pri tejto transformácii kľúčovú úlohu naprieč všetkými segmentami. Dôležité budú agilné zmeny zo strany štátu reflektujúce skutočné potreby priemyslu.

Industry 5.0

Na konferencii bol prezentovaný aj pojem Industry 5.0, ktorého koncept spočíva v personalizácii, lokálnej výrobe, ekologickej výroby, kreativite a flexibilite. Je to posun na novú paradigmu. Tento koncept prezentoval Michal Ondrovič zo spoločnosti Sitris. Súčasťou piatej priemyselnej revolúcie bude masová personalizácia výrobkov s využitím aditívnej výroby (3D tlače).

Tému Industry 4.0 výborne zhrnul citátom v závere prezentácie Ján Liguš: „Na počiatku 21. storočia opäť vychádza zo stanice vlak pokroku pravdepodobne z tej poslednej s názvom Homo sapiens. Tí, ktorí ten vlak zmeškajú už nedostanú druhú príležitosť. Kto si chce rezervovať miesto vo vlaku musí porozumieť technike a hlavne ohromnej moci počítačových algoritmov a bioinžinierstvu, silám ďaleko mocnejším než pára a telegraph, ktoré nebudú využité k výrobe textilu, áut a zbraní. Zamerajú sa na produkciu tela a mozgu a vznikne tak priepasť medzi tými, ktorí to budú vedieť a tými ostatnými ďaleko väčšia než existovala doteraz. Kto bude riadiť dnešný vlak pokroku získa božskú tvorčiu a ničiteľskú schopnosť a kto zostane vzadu, bude odsúdený k zániku.“ Harrari – Homo Deus


Článok spracoval šéfredaktor portálu Prepriemysel Ing. Petr Štěpánek v spolupráci s organizátormi podujatia Techsummit 2018.

[TheChamp-Sharing]

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?