ISO normy: Základ kvalitného a excelentného biznisu

ISO normy: Základ kvalitného a excelentného biznisu

V dnešnom konkurenčnom svete si spoločnosti stále viac uvedomujú dôležitosť kvality a efektívnosti vo svojich procesoch. A práve ISO 9001 norma je medzinárodne uznávaný štandard, ktorý pomáha organizáciám dosiahnuť vysokú úroveň kvality a spoľahlivosti vo svojich službách a výrobkoch.

Prečo všetko sa vám táto norma vyplatí?

ISO: Najznámejší a najpoužívanejší štandard pre systém riadenia kvality

Stále viac v našich očiach dôležité ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je svetovo uznávaná organizácia, ktorá vyvíja a udržiava štandardy pre rôzne odvetvia a oblasti. ISO 9001 je jedným z najznámejších a najpoužívanejších štandardov v rámci systémov riadenia kvality, ktorý sa zameriava na zlepšenie výkonu organizácie tým, že poskytuje rámec pre riadenie procesov, monitorovanie výkonnosti a zabezpečenie spokojnosti zákazníkov.

ISO 9001 norma sa zakladá na niekoľkých kľúčových princípoch a požiadavkách:

  1. Zákaznícky fokus: Organizácia musí mať jasné pochopenie potrieb a očakávaní svojich zákazníkov.
  2. Vedenie a riadenie: Top manažment organizácie musí prejaviť záväzok kvalite a zabezpečiť, že politika kvality sa plní.
  3. Procesný prístup: Spoločnosť musí riadiť svoje procesy systematicky a efektívne.
  4. Nepretržité vylepšovanie: Podnik by mal neustále zlepšovať svoje procesy a výkon.
  5. Zapojenie zamestnancov: Zapojenie zamestnancov je kľúčom k úspechu systému riadenia kvality.

Ako ISO 9001 normu získať?

Získanie pre podnikanie dnes nevyhnutnej ISO 9001 normy nie je jednoduchou úlohou, no môže mať obrovský vplyv na organizáciu. Tu sú konkrétne kroky, ktoré musíte pre nadobudnutie certifikácie podniknúť, ak chce z normy ťažiť jej viaceré výhody:

  1. Príprava a implementácia systému riadenia kvality: Organizácia musí vytvoriť a implementovať systém, ktorý spĺňa požiadavky ISO 9001 normy.
  2. Audity a revízie: Certifikačná autorita vykoná audity a hodnotí, či organizácia spĺňa normu.
  3. Certifikácia: Ak firma splní požiadavky, certifikácie prebehne bez problémov.

ISO.sk je popredným poskytovateľom služieb certifikácie, s ktorého pomocou môžete túto alebo inú cennú normu bez problémov získať, čo pomôže vašej organizácii dosiahnuť excelentnosť nielen v riadení kvality, ale aj bezpečnosti alebo udržateľnosti.

Zdroj obrázka: Devenorr/Shutterstock.com

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?