Zahraniční investori zostávajú optimistickí,situácia na trhu práce je naďalej kritická

Prieskum konjunktúry na Slovensku 2018:
Zahraniční investori zostávajú optimistickí,situácia na trhu práce je naďalej kritická

(26.03.2018) Priaznivá konjunkturálna nálada medzi zahraničnými investormi na Slovensku pretrváva. Viac ako 40 % zo 131 zúčastnených firiem by chcelo rozširovať svoje aktivity a hľadajú zamestnancov. S pokrokom v boji proti korupcii sú spoločnosti nespokojné ako nikdy predtým, najväčším problémom však zostáva vývoj na trhu práce. 

63 % opýtaných firiem hodnotí súčasnú hospodársku situáciu na Slovensku pozitívne, je to o 18 % viac ako pred rokom. Iba 3 % ju hodnotia ako zlú. S ďalším zlepšovaním v priebehu roka počíta 41 % podnikov. Polovica účastníkov prieskumu očakáva nezmenenú celkovú hospodársku situáciu. Očakávania vývoja vo vlastnej firme vychádzajú ešte optimistickejšie. 44 % firiem počíta s lepšími obchodmi, iba 8 % podnikov sa pripravuje na horší hospodársky rok. 47 % firiem by následne chcelo zvýšiť počet svojich pracovníkov a 41 % chce zvýšiť aj investície. „Napriek politickej kríze hodnotia zahraniční investori obchodné vyhliadky prevažne pozitívne“, komentuje najnovšie výsledky Jürgen Knie, prezident Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) a konateľ spoločnosti Manz Slovakia. „Pri pozitívnom hodnotení súčasnej hospodárskej situácie sme v prieskume zaznamenali desaťročné maximum.“

Hans Christian Kügerl, obchodný radca Rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku a riaditeľ ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava, potvrdzuje, že úspešný ekonomický príbeh na Slovensku bude z pohľadu rakúskych podnikateľských subjektov pokračovať. Ďalšie malé a stredné podniky majú záujem o investície, mnohí existujúci investori rozširujú svoje lokálne aktivity.

Lokalita Slovensko sa podľa názoru investorov vyznačuje najmä členstvom v EÚ, produktívnou pracovnou silou, ochotnou podávať výkony – za relatívne mierne náklady, ako aj dostupnosťou a kvalitou lokálnych dodávateľov. Vo všeobecnosti hodnotia účastníci prieskumu Slovenskú republiku ako druhú najatraktívnejšiu investičnú lokalitu v strednej a východnej Európe. Ako aj v minulých rokoch, je na prvom mieste Česká republika. Estónsko a Slovinsko obsadili tretie aštvrté miesto. Podiel spoločností, ktoré by zopakovali svoju investíciu na Slovensku aj v súčasných podmienkach, zostáva stabilne 80 %. V prípade negatívne vnímaných faktorov lokality nezaznamenali investori žiadne zlepšenie. Disponibilita pracovnej sily je naďalej vnímaná kriticky. „Pracovné sily chýbajú na všetkých frontoch“, povedal Jürgen Knie. „Keďže táto situácia zasahuje každé odvetvie, predstavuje najväčšiu prekážku rastu, ktorú máme v súčasnosti“, uvádza prezident SNOPK.

Mnohým spoločnostiam spôsobuje čoraz väčšie obavy i vývoj nákladov na prácu. Okrem nedostatku pracovných síl spôsobuje tlak na úroveň miezd aj výrazné zvyšovanie minimálnej mzdy a zákonný príplatok za prácu v noci a cez víkend. „Na druhej strane sme však nezaznamenali, že by sa v prieskume zvýšila spokojnosť s produktivitou“, konštatuje Jürgen Knie. „Z tohto dôvodu sa kľúčovými faktormi stanú vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie, ako aj investície do automatizácie, s cieľom kompenzovať rastúce mzdové náklady vyššou produktivitou“, dodáva Hans Christian Kügerl.

S tým, ako prebieha boj proti korupcii, vyjadrili opýtaní investori veľkú nespokojnosť. Uviedli najhoršie hodnotenie od zavedenia prieskumu v roku 2004. „Novo vzniknutá vláda sa bude musieť hodnotiť na základe toho, či dosiahne viditeľné výsledky v tejto oblasti“, povedal prezident SNOPK Knie.

 

Technické parametre prieskumu

Obdobie realizácie prieskumu: február/marec 2018

Okruh účastníkov: firmy pôsobiace na Slovensku, z ktorých 82 % má vlastníkov z iných európskych štátov

Počet respondentov: 131 firiem

Účasť podľa odvetví: priemysel (43,6 %), obchod (19,9 %), služby (36,6 %)

Organizátori:
ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

Holandská obchodná komora v Slovenskej republike

Švédska obchodná komora v Slovenskej republike

Slovensko-rakúska obchodná komora


Zdroj: Tlačová správa Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK)

“Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme”

  • 1
  •  
  •  
0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?