Festival inovácií INOFEST 2023

Festival inovácií INOFEST 2023

Anna Čaplovičová | Executive Director

Festival INOFEST sa koná pravidelne a privíta účastníkov zo všetkých oblastí života, vrátane inovátorov, podnikateľov, vedcov, umelcov, študentov a verejnosti. Aký je hlavný zámer festivalu INOFEST 2023?

Hlavný zámer festivalu INOFEST 2023 je vytvoriť priestor, ktorý spája ľudí z rôznych oblastí života a umožňuje výmenu myšlienok, skúseností a nápadov. Na podujatí prinášame inšpiratívne prednášky z oblasti inovácií, technologických trendov, tento rok ale aj zo sociálno-spoločenskej oblasti. Vytvárame kreatívne prostredie otvorené diskusii, vzájomnej inšpirácii, zdieľaniu a networkingu. Skrátene INOFEST je priestor, kde sa ľudia stretávajú, spoznávajú, rozprávajú, inšpirujú, učia niečo nové, nadväzujú kontakty a spoluprácu. Aktivity tohto typu sú základom pre nadväzovanie vzťahov, prepájanie sektorov a pripravovania predpokladov na vytvorenie a fungovanie širšieho inovačného ekosystému.

 

Načo sa účastníci festivalu môžu tešiť a ako bude vyzerať program festivalu? Máte naplánované prednášky, workshopy, interaktívne diskusie alebo iné formy, ktoré umožnia návštevníkom aktívne sa zapojiť do inovačného prostredia?

Áno, INOFEST je tradične miestom, kde si aktívni ľudia prídu na svoje. Účastníci festivalu sa môžu tešiť na širokú škálu aktivít a programových bodov. Budú sa konať prednášky s významnými rečníkmi z rôznych oblastí, workshopy a interaktívne panelové diskusie, kde budú mať návštevníci možnosť aktívne sa zapojiť a vymieňať si názory a skúsenosti s inovátormi a odborníkmi. Program je pestrý, budeme sa venovať technologickým trendom v oblasti umelej inteligencie, robotiky, automatizácie, inováciám vo firmách, kreativite, firemnej kultúre, sociálnym témam ale aj praktickým témam ako sú možnosti získania financovania na projekty, možnostiam podpory a rozvoja inovácií v regióne, spolupráce akademickej sféry, samosprávy a súkromného sektora. Okrem toho bude počas obidvoch dní prebiehať prostredníctvom výstav a ukážok EXPO inovatívnych firiem, organizácií, technológií a produktov. Zaujímavá je aj možnosť osobne navštíviť vybrané partnerské firmy. Informácie o programe, rečníkoch, partneroch a sprievodných aktivitách podujatia nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke podujatia www.inofest.sk, alebo na sociálnych sieťach INOVATO.

 

Po novom sa festival inovácií koná v Prešove, prečo ste sa rozhodli pre toto mesto? Čím je toto mesto zaujímavé a v čom sa festival ešte odlišuje oproti minulým ročníkom?

Jedným z motívov bol rastúci počet členov nášho INOVATO klastra, ktorí pôsobia na východnom Slovensku. Druhým motívom bolo podporiť inovačné aktivity v regióne a priniesť skúsenosť s prepájaním širokého spektra aktérov. Skrátka búrať nesprávne mýty o tom, že na východe nič nie je, alebo na východe sa nič nedá. Chceme inšpirovať firmy, samosprávu a mladých ľudí, že ciest ako spolupracovať a aktívne sa prepájať je mnoho. INOFEST je jednou z nich.

Tento ročník sa odlišuje komplexnejším programom. Naše združenie sa venuje okrem podpory inovácií vo firmách aj pomoci a podpore tretieho sektoru, neziskových organizácii, ktoré pre spoločnosť robia nenahraditeľnú prácu, napriek tomu sú pre systém „neviditeľné“. Sú to organizácie ako Dobrý pastier, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti, alebo organizácia Svetielko nádeje, ktorá roky pomáha deťom a rodinám s onkologickými ochoreniami, organizácie alebo domovy na pol ceste, ktoré pomáhajú mladým ľuďom z detských domovov zaradiť sa do života a mnoho iných. Tieto dôležité témy dostanú tento rok priestor. Poukážeme na druhú, trochu odvrátenú stránku technologického pokroku a rýchleho života a zamyslíme sa nad tým, ako by sme tieto svety mohli zase spojiť a vzájomne si pomôcť. Predstavíme možnosti ako vedia firmy, alebo aj jednotlivci pomôcť pri podpore zaujímavých a zmysluplných projektov. Spolupráca, pomoc a celospoločenský prínos budú hlavným posolstvom festivalu.

Kto sú hlavní hostia alebo rečníci, ktorí budú prítomní na podujatí? Aké sú ich odbornosti a aký prínos prinášajú do oblasti inovácií?

Medzi hlavnými hosťami a rečníkmi na podujatí budú odborníci a osobnosti z rôznych oblastí, vrátane vedcov, inovátorov, podnikateľov a umelcov. Medzi rečníkmi uvidíme Artura Gevorkyan, ktorý predstaví úžasný pokrok spoločnosti Gevorkyan v ostatnom období a plány do budúcna, Ján Košturiak a Daniel Hevier budú diskutovať o dôležitosti kreativity v dnešnom premenlivom svete a o aktívnom premieňaní nápadov na realitu, Filip Kasnár zo spoločnosti Novo Consulting osvetlí ako to vyzerá s podporou vedy, výskumu a inovácií na Slovensku, aké sú svetové trendy, predstaví úspešné spoločnosti, Peter Ballon zo spoločnosti ŠVEC GROUP sa zameria na tému firemnej kultúry, práce s ľuďmi a predstaví výsledky aktuálneho zaujímavého prieskumu v top inovatívnych slovenských a českých spoločnostiach. V panelovej diskusii budú o tom, aké inovácie potrebujú ľudia, ktorí sú iní, diskutovať zástupcovia organizácií ako Dobrý pastier, Svetielko nádeje, TENENET, Relevant, grécko-katolíckej rómskej misie. Umelá inteligencia, robotika, automatizácia a s tým spojené výzvy sú dnes top trendy. Týmto témam sa budú venovať odborníci z firiem ako Xolution, Amelia Slovakia, DXC Technology, Kraftstrom partners, spinbotics alebo Top privacy. V rámci workshopov budú informovať experti zo spoločnosti Balteus, EDIH Cassovium, EEN, EIT HUB, TUKE a iných o možnostiach financovania projektov, ako aj o konkrétnych možnostiach a krokoch, ktoré je potrebné urobiť, aby boli žiadatelia a projekty úspešné a získali finančnú podporu. Odborníci z IT Valley, AmCham, solved, INOVATO a ďalších zase budú diskutovať o tom, čo ponúknuť mladým ľuďom, aby sa rozhodli študovať a následne sa uplatniť v regióne. Zástupcovia zo súkromného, verejného a akademického prostredia budú môcť diskutovať o možnostiach rozvoja regiónov a regionálnych inovácií formou medzisektorových inovačných partnerstiev. V rámci večerného programu odovzdáme tradične inovačné ceny za najlepší, alebo najvýraznejší inovatívny prínos v ostatnom roku.

Program bude skutočne pestrý, rečníci a odborníci prinášajú so sebou bohaté skúsenosti, perspektívu a inšpiráciu pre účastníkov festivalu.

 

Aké sú očakávania organizátorov ohľadom účasti a návštevnosti festivalu INOFEST 2023? Očakávate zvýšený záujem a angažovanosť verejnosti v tejto oblasti?

Samozrejme očakávame, že podujatie si získa pozornosť, priaznivcov a hlavne účastníkov. Bude to veľká príležitosť stretnúť sa s odborníkmi zo širokého spektra oblastí vedy, výskumu, inovácií, biznisu na jednom mieste. Veríme, že naplníme kapacitu a po posledných troch ročníkoch, ktorých sa zúčastnilo vždy viac ako 200 účastníkov, bude tento ročník rovnako úspešný. Tento rok cielime aj na skupinu študentov a mladých ľudí, ktorí sú pre rozvoj inovácií kľúčoví. Chceme, aby využili možnosť stretnúť sa s expertmi a odborníkmi z praxe, získali inšpiráciu, alebo aj konkrétne ponuky na projekty. Preto je pre nich, ako aj pre zástupcov neziskových organizácií, tento rok pripravený voľný vstup. Srdečne pozývame, informácie a registrácia na našom vyššie spomínanom webe.

Veríme, že INOFEST 2023 prinesie do Prešova nové myšlienky, inovácie a príležitosti pre všetkých zúčastnených.

 

Účastníci majú možnosť vidieť vystúpenia úspešných a inovatívnych podnikateľov. Podporuje klaster INOVATO aj mladých inovátorov a študentov?

Áno, INOVATO klaster podporuje aj mladých inovátorov a študentov. Na festivale dávame priestor aj inovatívnym firmám ako napríklad spinbotics alebo babetta, ktoré majú vynikajúce nápady, alebo aj hotové produkty a v rámci spolupráce s našimi expertmi a firmami hľadáme cesty, ako pomôcť tieto nápady podporiť, rozvíjať a škálovať. Študenti a mladí ľudia budú mať preto veľa príležitostí nie len vypočuť si prednášky, ale aj priamo diskutovať a získať skúsenosti od ľudí z praxe. Spolupracujeme aktívne aj s Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré podujatie aj finančne podporilo a tento rok, rovnako ako v minulom ročníku, hostíme víťazov súťaže Môj podnikateľský sen – študentov a ich pedagógov.

Študentov zapájame aj priamo do organizácie, občerstvenie a catering počas celého podujatia zabezpečia študenti a pedagógovia zo Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, Prešov.

Aké sú vaše ciele a ambície pre budúcnosť v oblasti inovačných podujatí a podpory inovácií?

V organizácii festivalu chceme pokračovať a budeme radi, ak INOFEST bude miestom, ktoré prinesie ľuďom inšpiráciu, dobrú atmosféru, stretnutia, prepojenia, príjemný a prínosný zážitok. Inovácie je potrebné podporovať komplexne. Čo znamená podporovať aj inovácie a zmeny v nás ľuďoch, v našom prístupe, rozmýšľaní a komunikácii. Vytvorenie priestoru, kde sa stretnú ľudia z rôznych profesií a sektorov, študenti, inovátori a všetci ľudia s otvorenou mysľou a nastavením k spolupráci, vymenia si názory, diskutujú, spoznajú sa, je základom k tomu, aby si porozumeli a boli pripravení na budúcu spoluprácu, projekty a celkovú podporu inovácií na Slovensku. Výhľadovo chceme podujatie rozšíriť a ponúknuť inšpirácie aj účasť partnerom zo zahraničia a ponúknuť širší medzinárodný koncept.

 

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?