Orbex predstavil prototyp rakety s motorom vytlačeným 3D tlačiarňou+

Orbex predstavil prototyp rakety s motorom vytlačeným 3D tlačiarňou