Prezidentskí kandidáti vyjadrili svoj postoj k problematike klimatickej zmeny

Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) zisťovala ako vnímajú kandidáti na prezidenta problematiku klimatickej zmeny.

Slovenská klimatická iniciatíva zorganizovala prieskum medzi kandidátmi na prezidenta s cieľom zistiť ich postoje k problematike meniacej sa klímy, obnoviteľných zdrojov energie, využívania fosílnych palív a problematike energetickej chudoby. Z pätnásť oslovených kandidátov odpovedali do uzavierky iba štyria, dodatočne dotazník vyplnila aj Zuzana Čaputová.

Oslovený kandidáti sa zhodovali vo vnímaní problematiky klimatickej zmeny, znižovania emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej efektívnosti budov a podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Všeobecná zhoda panovala aj vo vnímaní pozície štátu pri riešení energetickej chudoby.

Energetická chudoba je vážny problém, ktorý sa dotýka nás všetkých. Malé kúreniská sú popri doprave jedným z hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia. Preto riešenie problému energetickej chudoby napomôže nielen klíme, ale aj ovzdušiu,“ vyjadrila sa Zuzana Čaputová. Ďalej zdôraznila potrebu riešení, ktoré prinesú prácu a rozvoj menej rozvinutým regiónom, ako napríklad energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje.

Klimatická zmena

Klimatická zmena

Bohumila Tuchmanová vidí riešenie tejto problematiky najmä v komunikácií a vytváraním pozitívnej klímy naprieč spoločnosťou. Vysvetľuje, že len dodržiavaním všetkých ekologických zásad budeme vedieť odovzdať našu planétu ďalším generáciám. Tuchmanová si však uvedomuje akú malú rolu v tomto procese zohráva Slovensko. „Slovensko bez toho, aby sa pridali USA, Čína, India je kvapkou v mori. Tlak na najväčších znečisťovateľov sveta musí vytvárať EU,“ vysvetľuje.

Pozitívny postoj zaujal aj Eduard Chmelár, ktorý vo svojich odpovediach navrhol aj niekoľko riešení na tieto problémy. Ako napríklad zvýšenie podielu cyklistickej dopravy, vytvorenie osobitného programu na podporu elektrických autobusov v regiónoch a zvýšenie podielu verejnej dopravy. „Mali by sme si stanoviť ambiciózny a výhľadovo konkrétny plán stať sa prvým stredoeurópskym štátom alebo aspoň štátom V4 využívajúcim stopercentne obnoviteľné zdroje energie,“ vyjadril sa Chmelár.

Jediným s opýtaných, ktorý k danej problematike zaujal negatívny postoj bol Milan Krajniak. Tento postoj zaujal pri otázkach aktívneho zapájania vlády do útlmu využívania fosílnych palív, solárnej a veternej energie ako budúcnosti energetiky a pri otázke vytvorenia systému podpory zabezpečujúceho bezpečný, spravodlivý a udržateľný prístup k základným energiám  pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.


Zdroj: klimatickainiciativa.sk, unsplash.com

Autor: Alexandra Ševčíková

[TheChamp-Sharing]

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?