Trendy v údržbe výrobných zariadení

Trendy v údržbe výrobných zariadení

Rozhovor s konzultantom spoločnosti 4industry consulting, s.r.o. na tému trendov v oblasti zabezpečovania údržby výrobných zariadení, postavenie človeka a jeho uplatnenie v štíhlych procesoch.

  1. Čo najpodstatnejšie sa z vášho pohľadu udialo za uplynulých päť až sedem rokov v oblasti údržby? (možno spomenúť niečo, čo bolo pred rokmi novinka a dnes je to „prekonané“)

Určite bolo prekonaných viacero procesných, organizačných, či technických aspektov, ktoré boli pred pár rokmi len príležitosťou, alebo len rozvíjajúcim sa prvkom. Predovšetkým myslím, že z tohto pohľadu by sa dalo hodne príkladov uviesť najmä z oblasti rozvoja diagnostických princípov súvisiacich s preventívnou a tiež s korektívnou údržbou.

Zaujímavý a prínosný je tiež trend vývoja v oblasti bezpečnosti práce pracovníkov vykonávajúcich údržbárske výkony a nepochybne digitalizácia záznamu a reportingu výkonov spojená s dostupnosťou mobilných riešení.

  1. V ostatnom čase sa veľa hovorí o tom, že ľudí na niektorých pozíciách nahradia stroje. Platí to aj v oblasti údržby? Je inovatívne využitie umelej inteligencie aj v tejto oblasti prínosom?

Určite je aplikácia umelej inteligencie v údržbe prínosom a do značnej miery aj nevyhnutnosťou, predovšetkým vo väzbe na komplexné prostredie, v ktorom sa postupne umelá inteligencia presadzuje. Keď si predstavíme snahu o budovanie digitálneho podniku ako individuálneho celku, ďalej nadväznosť jeho fungovania v digitálnom eko-systéme ostatných podnikov resp. priemyslu, trhu(ov), regiónu a z toho vyplývajúce požiadavky na rýchlosť a kvalitu zabezpečenia vyžadovanej servisnej služby, potom si myslím, že aplikácia prvkov umelej inteligencie je jedným z kľúčových parametrov konkurencieschopnosti. Jedna z globálnych pracovných skupín pre podporu Industry 4.0 hovorí o očakávanom náraste produktivity vďaka digitalizácii a IoT (internet vecí) v priemysle +32%.

V roku 2023 som sa zúčastnil v Mníchove na veľtrhu Automatica 2023, vrátane aktívnej workshop účasti s dôrazom na Smart maitenance. V rámci výstavy som mal možnosť vidieť veľké množstvo reálnych aplikácii, kde sa ľudské výkony v rámci údržbárskych činností realizovali plne automatizovane, prípadne s diaľkovým ovládaním špecialistu. Zvlášť užitočné a efektívne boli riešenia pre preventívne činnosti s pomerne vysokým rizikom pracovného úrazu (napr. kontroly potrubí a vedení vo výškach, v podzemí, či v iných ťažko prístupných miestach).

Obr. Dron s príslušenstvom manipulátora pre prácu v ťažko dostupných zónach

 

Obr. Autonómne sa pohybujúci robot kontrolujúci stav potrubia

Pojem údržby sa v tomto zmysle posúva dokonca ešte o úroveň vyššie. Pretože ak sme doteraz uvažovali v priemyselnom podniku o údržbe hlavne vo väzbe na výrobné technológie, tak ešte väčší dôraz budeme musieť vynaložiť smerom na udržiavanie a servis celej digitálnej infraštruktúry. V údržbe vždy platilo, aby sa diagnostika a korekcia poruchového stavu vykonala v čo najkratšom čase. A práve preto si myslím, že prvky digitalizácie, automatizácie a umelej inteligencie zohrávajú kľúčovú úlohu.

Obr. Ukážka architektúry digitalizácie procesov údržby z workshopu Smart maitenance, Automatica 2023

Napokon v slovenských a dovolím si tvrdiť zo skúseností aj v mnohých českých výrobných závodoch, prevláda v radoch pracovníkov výrazne staršia generácia, ktorá postupne v krátkom čase odíde do dôchodku (pričom záujem mladých ľudí o tieto pozície je stále pomerne nízky) a téma digitalizácie, automatizácie resp. každej ich derivácie, ktorá dokáže nahradiť, či už úplne alebo čiastočne do istej miery človeka, sa stane nielen konkurenčnou výhodou, ale možno predpokladať aj nevyhnutnosťou.

  1. Zoštíhľovanie je pojem, ktorý sa dotkol aj údržby. Čo LEAN v údržbe prináša?

Všade v Japonsku, kde problematika Lean vznikla je údržba neoddeliteľnou súčasťou konceptu Lean. Vždy, keď si spomeniem na prednášky prof. Nomuru z Aichi Institut of Technology, kedykoľvek vysvetľoval princípy štíhleho výrobného systému, vždy zdôraznil v zápätí jeho neoddeliteľnú súčasť TPM, až sa mi to zdalo prehnané. Z odstupom času si, ale stále viac uvedomujem dôležitosť tohto prepojenia. TPM nie je len jedným z pilierov štíhleho výrobného systému, ale TPM samo v sebe musí obsahovať filozofické prvky Leanu – dôraz na tok hodnôt, plynulý tok a ťah.

Musíme sa teda najskôr snažiť pochopiť a definovať pojem hodnoty v celom kontexte údržby a následne sa snažiť, aby táto hodnota bola vytváraná plynule, resp. bola podporená pravidlami pre riadenie plynulosti.  Ten zvyšok už je pomerne známi – štíhle procesy, štíhle postupy, minimálne straty a pod.

Keď si teda uvedomíme, že sa sústreďujeme naozaj na hodnoty, že sa snažíme o vytvorenie týchto hodnôt a ich rýchle dodanie, potom môžeme od Lean v údržbe očakávať to, čo už dlhé roky Japonci aj reálne dosahujú. Nebudem teraz uvádzať % nárast OEE za xy mesiacov, alebo zníženie MTTR, či zvýšenie MTBF v číslach. Uvediem iný príklad. Spoločnosť A.I.S. vyrába odliatky motorov v malom japonskom mestečku. TPM a štíhlu údržbu zavádzajú 25 rokov a celú genézu vývoja majú zachytenú fotkami po jednotlivých rokoch v zasadačke, ktoré hrdo ukazuje 65 ročný syn zakladateľa, dnes prezident spoločnosti. Osobne je tento pán zodpovedný za život a fungovanie TPM. Jeho vízia v prínose údržby pre podnik je dosiahnuť do roku 2023:

  1. Dokonalé plnenie obchodného plánu
  2. Dokonalá technologická spoľahlivosť
  3. Dokonalá výrobná prevádzkovateľnosť (dokážu dnes pracovať v rovnakom takte na odlievaní i opracovaní odliatkov)

Ešte raz si uvedomme v týchto 3. bodoch jeho očakávanie od TPM. Nie OEE, nie prestoje, nie náhradné diely – ale a predovšetkým prevádzková dokonalosť závodu a spokojnosť zákazníka. Napokon je to to isté, čo vyžadoval aj v našom regióne a prostredí pred 100 rokmi Tomáš Baťa.

 

Obr. Ukážka vizualizácie výsledkov a priebehu zavádzania TPM v japonskom závode

Ako hodnotí úspešnosť zavedenia TPM prezident japonského výrobného závodu? Interne cez ukazovateľ Customer Quality Ranking. Externe v roku 2008 získali Special TPM Japan Award, v roku 2015 Advanced Special Award a v 2023 plánuje World Class Award in TPM.

Takéto sú teda výsledky a očakávania prínosov v prostredí, kde samotný Lean vznikol.

 

Ing. Peter Kormanec

4industry consulting, s.r.o.

 

 

 

Scan to connect my LinkedIn profile

 

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?