V Žiline udelili ceny za využitie
pokrokových technológií v podnikoch

ŽILINA, 14. 6. 2017  – Štyri priemyselné spoločnosti pôsobiace na Slovensku dnes získali „Cenu za rozvoj a implementáciu nástrojov digitálneho podniku“. Ocenenie si prevzali počas jubilejného, desiateho ročníka konferencie Digitálny podnik, ktorá je dnes  v Žiline.

Nové digitálne technológie, Priemysel 4.0 a nástroje pre továrne budúcnosti boli hlavnými témami konferencie Digitálny podnik, na ktorej sa dnes v Žiline stretlo vyše sto šesťdesiat domácich aj zahraničných hostí. Keďže išlo o jubilejný desiaty ročník podujatia, jeho súčasťou bolo aj udeľovanie ocenení za využívanie digitálnych technológií pri plánovaní a riadení výroby a logistiky.

Cenu za rozvoj a implementáciu nástrojov digitálneho podniku udelila spoločnosť CEIT ako odborný garant konferencie a nositeľ témy Digitálneho podniku v stredoeurópskom priestore. „Dnes, keď v priemyselnom prostredí rezonujú témy revolučných zmien, považujeme za veľmi dôležité diskutovať o aktuálnych trendoch a víziách. Chceme  tiež upriamiť pozornosť na spoločnosti pôsobiace na Slovensku, ktoré patria medzi lídrov v zavádzaní inovácií a nástrojov digitálneho podniku a ktoré nastúpili cestu Priemyslu 4.0,“ povedal generálny riaditeľ CEIT Boris Duľa. Podľa jeho slov je výborným signálom pre Slovensko, že čoraz viac spoločností prichádza s inováciami, ktoré sú neraz aj v rámci nadnárodných koncernov jedinečné a inšpiratívne.

 

Ocenenia si odniesli štyri priemyselné spoločnosti. Schaeffler Kysuce, spol. s r. o., získala ocenenie za vytvorenie tímu špecialistov pre aplikácie nástrojov Digitálneho podniku zabezpečujúcich aktivity v rámci celej skupiny Schaeffler. Spoločnosť v rámci svojich plánovacích a optimalizačných procesov využíva nástroje, technológie a metódy konceptu Digitálneho podniku, napr.  dynamické simulácie, 3D laserové skenovanie a modelovanie či pripravujúci sa virtuálny tréning operátorov.  Cenu si odniesla aj spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s., za testovanie a zavádzanie nových technológií, prístupov a inovácií.

Spoločnosť v rámci svojich výrobných, ale aj plánovacích procesov využíva inovatívne prístupy a technológie a aktívne vyhľadáva priestor pre ich testovanie a priemyselné nasadenie. Dlhodobo pracuje na digitalizácii na rôznych úrovniach a na využívaní softvérových nástrojov. Ocenenie si prevzali aj spoločnosti Continental Matador Rubber, s. r. o. a Continental Matador Truck Tires, s. r. o. za nový prístup k projektovaniu a operatívnemu riadeniu výroby a logistiky s využívaním pokrokových nástrojov a technológií. Obe spoločnosti sa radia medzi podniky, ktoré hľadajú potenciál pre nové možnosti zefektívnenia a optimalizácie výroby, pričom sa sústreďujú na výskum využitia nástrojov internetu vecí, simulačných nástrojov, nástrojov 3D laserového skenovania a digitalizácie, projektovania pracovísk s využitím moderných nástrojov ergonómie, ako aj plánovanie a riadenie výroby s využitím simulačných softvérových riešení.

Konferencia Digitálny podnik je dvojdňovým podujatím a okrem odborného programu ponúka tiež možnosť nahliadnuť do konkrétnych priemyselných podnikov, ktoré využívajú nástroje Digitálneho podniku.  Ide o súbor moderných technológií, vďaka ktorým možno získať digitálne modely všetkých prvkov podniku, teda komplexný digitálny obraz reálneho podniku. To umožňuje vykonávať zmeny a vidieť ich dopad skôr, než sa budú realizovať. Takéto experimenty by boli v reálnom  prostredí veľmi nákladné, nebezpečné, ba až nemožné. Nástroje digitálneho podniku sa najčastejšie využívajú pri navrhovaní nových výrobných systémov, pri projektovaní a optimalizovaní rozloženia výrobných a logistických systémov či detailnom návrhu pracovísk. Digitálny podnik je základom pre pokrokové výrobné systémy v duchu Priemyslu 4.0.

Usporiadateľom konferencie je týždenník Trend, odborným garantom podujatia je spoločnosť CEIT.

[TheChamp-Sharing]

“Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme”

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?