V Žiline udelili ceny za využitie
pokrokových technológií v podnikoch

ŽILINA, 14. 6. 2017  – Štyri priemyselné spoločnosti pôsobiace na Slovensku dnes získali „Cenu za rozvoj a implementáciu nástrojov digitálneho podniku“. Ocenenie si prevzali počas jubilejného, desiateho ročníka konferencie Digitálny podnik, ktorá je dnes  v Žiline.

Nové digitálne technológie, Priemysel 4.0 a nástroje pre továrne budúcnosti boli hlavnými témami konferencie Digitálny podnik, na ktorej sa dnes v Žiline stretlo vyše sto šesťdesiat domácich aj zahraničných hostí. Keďže išlo o jubilejný desiaty ročník podujatia, jeho súčasťou bolo aj udeľovanie ocenení za využívanie digitálnych technológií pri plánovaní a riadení výroby a logistiky. Cenu za rozvoj a implementáciu nástrojov digitálneho podniku udelila spoločnosť CEIT ako odborný garant konferencie a nositeľ témy Digitálneho podniku v stredoeurópskom priestore. „Dnes, keď v priemyselnom prostredí rezonujú témy revolučných zmien, považujeme za veľmi dôležité diskutovať o aktuálnych trendoch a víziách. Chceme  tiež upriamiť pozornosť na spoločnosti pôsobiace na Slovensku, ktoré patria medzi lídrov v zavádzaní inovácií a nástrojov digitálneho podniku a ktoré nastúpili cestu Priemyslu 4.0,“ povedal generálny riaditeľ CEIT Boris Duľa. Podľa jeho slov je výborným signálom pre Slovensko, že čoraz viac spoločností prichádza s inováciami, ktoré sú neraz aj v rámci nadnárodných koncernov jedinečné a inšpiratívne.

 

Ocenenia si odniesli štyri priemyselné spoločnosti. Schaeffler Kysuce, spol. s r. o., získala ocenenie za vytvorenie tímu špecialistov pre aplikácie nástrojov Digitálneho podniku zabezpečujúcich aktivity v rámci celej skupiny Schaeffler. Spoločnosť v rámci svojich plánovacích a optimalizačných procesov využíva nástroje, technológie a metódy konceptu Digitálneho podniku, napr.  dynamické simulácie, 3D laserové skenovanie a modelovanie či pripravujúci sa virtuálny tréning operátorov.  Cenu si odniesla aj spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s., za testovanie a zavádzanie nových technológií, prístupov a inovácií. Spoločnosť v rámci svojich výrobných, ale aj plánovacích procesov využíva inovatívne prístupy a technológie a aktívne vyhľadáva priestor pre ich testovanie a priemyselné nasadenie. Dlhodobo pracuje na digitalizácii na rôznych úrovniach a na využívaní softvérových nástrojov. Ocenenie si prevzali aj spoločnosti Continental Matador Rubber, s. r. o. a Continental Matador Truck Tires, s. r. o. za nový prístup k projektovaniu a operatívnemu riadeniu výroby a logistiky s využívaním pokrokových nástrojov a technológií. Obe spoločnosti sa radia medzi podniky, ktoré hľadajú potenciál pre nové možnosti zefektívnenia a optimalizácie výroby, pričom sa sústreďujú na výskum využitia nástrojov internetu vecí, simulačných nástrojov, nástrojov 3D laserového skenovania a digitalizácie, projektovania pracovísk s využitím moderných nástrojov ergonómie, ako aj plánovanie a riadenie výroby s využitím simulačných softvérových riešení.

Konferencia Digitálny podnik je dvojdňovým podujatím a okrem odborného programu ponúka tiež možnosť nahliadnuť do konkrétnych priemyselných podnikov, ktoré využívajú nástroje Digitálneho podniku.  Ide o súbor moderných technológií, vďaka ktorým možno získať digitálne modely všetkých prvkov podniku, teda komplexný digitálny obraz reálneho podniku. To umožňuje vykonávať zmeny a vidieť ich dopad skôr, než sa budú realizovať. Takéto experimenty by boli v reálnom  prostredí veľmi nákladné, nebezpečné, ba až nemožné. Nástroje digitálneho podniku sa najčastejšie využívajú pri navrhovaní nových výrobných systémov, pri projektovaní a optimalizovaní rozloženia výrobných a logistických systémov či detailnom návrhu pracovísk. Digitálny podnik je základom pre pokrokové výrobné systémy v duchu Priemyslu 4.0.

Usporiadateľom konferencie je týždenník Trend, odborným garantom podujatia je spoločnosť CEIT.

“Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme”

  •  
  •  
  •  
0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona“.

Log in with your credentials

Forgot your details?

Chyba v texte

Nasledujúci text bude odoslaný našim redaktorom: