Kia Motors Slovakia navrhla celkové zvýšenie mzdy pre
výrobných zamestnancov o viac ako 100 eur mesačne

Ako a prečo Kia navyšuje mzdy zamestnancom vo výrobe?

Spoločnosť Kia Motors Slovakia dnes zamestnancom predstaví svoju konečnú ponuku na zvýšenie miezd v rámci aktuálne prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania.

V porovnaní s ponukou, ktorú navrhol sprostredkovateľ, spoločnosť Kia Motors Slovakia navýšila nielen základné mzdy, ale aj príplatok za prácu v noci.

Na základe predloženej ponuky by základná mzda výrobných zamestnancov spoločnosti od 1. apríla 2017 narástla v platových triedach 1A, 1B a 1C o 50 eur a v platových triedach 1D, 1E a 1F o 60 eur. Kia zároveň navrhla až dvojnásobné navýšenie príplatku za prácu v noci na 1,48 eur za hodinu. Vďaka zdvojnásobeniu nočného príplatku vzrastie každému výrobnému zamestnancovi mesačná mzda o ďalších 40 eur.

Dôvodom je náročnosť nočnej práce, na čo poukazujú samostatní zamestnanci. Vďaka navrhnutému navýšeniu základnej mzdy a mzdovému zvýhodneniu za prácu v noci má každý výrobný zamestnanec bez akýchkoľvek dodatočných podmienok garantovaný nárast svojej mesačnej mzdy od 90 do 100 eur.

„Historicky najvyšší návrh zvýšenia miezd zamestnancom našej spoločnosti je poďakovaním za ich usilovnú prácu a dosiahnuté hospodárske výsledky. Každoročné nadpriemerné zvyšovanie miezd potvrdzuje zodpovedný prístup spoločnosti k svojim zamestnancom,“ povedal Dae-Sik Kim, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Zvýšenie základnej mzdy bude mať následne pozitívny dopad aj na výšku variabilnej zložky mzdy, motivačných bonusov (vyplácané štvrťročne), letného a vianočných bonusu, čím mesačný príjem výrobných zamestnancov vzrastie celkovo od 104 až do 117 eur. Tento dopad prevyšuje aj aktuálnu požiadavku odborovej organizácie.

Konečná ponuka spoločnosti bude dnes prezentovaná priamo zamestnancom a medzi zamestnancami bude realizovaný interný prieskum. K uvedenému kroku pristúpila spoločnosť z dôvodu, že platnosť mzdovej časti kolektívnej zmluvy má byť účinná od 1. apríla tohto roku. Keďže zástupcovia odborovej organizácie naďalej trvajú iba na navýšení základnej mzdy, spoločnosť považuje takéto konanie za nekonštruktívne a v konečnom dôsledku aj v rozpore so záujmami samotných zamestnancov. Spoločnosť verí, že k danému návrhu sa v najbližších dňoch pozitívne vyjadria aj zástupcovia odborovej organizácie.

Zdroj: Tlačová správa spoločnosti KIA Motors s právami vyhradenými na uverejnenie spravodajstvom Prepriemysel

[TheChamp-Sharing]

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?