Čo nás zaujalo na konferencii
CEE Automotive Supply Chain 2017?

Konferencia CEE Automotive Supply Chain 2017 sa konala 14.11÷15.11.2017 v Hoteli Holiday Inn v Žiline. Zúčastnilo sa jej takmer 400 účastníkov z 12 krajín. Druhý deň prebehlo viac ako 600 B2B mítingov. Celé podujatie sa nieslo v znamení kooperácie a súdržnosti. O tom už pred samotnou konferenciou svedčil fakt, že organizátori sa dohodli, aby vzniklo jedno veľké podujatie, namiesto menších, ktoré by organizovali samostatne.

V nasledujúcej časti článku, by sme Vám veľmi radi sprostredkovali náš pohľad na priebeh podujatia, ako aj veľmi stručne obsah jednotlivých prezentácií.

Podujatie začalo otváracou panelovou diskusiiou s predstaviteľmi šiestich organizátorov.

Spojilo sa teda 6 organizácii:

 • Britská obchodná komora na Slovensku,
 • Francúzsko-slovenská obchodná a priemyselná komora,
 • Kórejská agentúra na podporu obchodu a investícií,
 • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu,
 • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora,
 • Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.
Otváracia panelová diskusia s predstaviteľmi šiestich organizátorov

Otváracia panelová diskusia s predstaviteľmi šiestich organizátorov

V tejto diskusii odborníci na danú problematiku predstavili svoje očakávania a predpokladaný prínos tohto podujatia. Z nášho pohľadu bola veľmi profesionálne a pútavo moderovaná. Diskutujúci sa zhodli na vysokej dôležitosti tohto podujatia vzhľadom na to, že Slovensko vystupuje ako silná automobilová krajina a aktuálne v tomto priemysle prebiehajú mnohé zmeny o ktorých je potrebné diskutovať.

Po každej prezentácii ako aj počas panelovej diskusie mali účastníci možnosť klásť otázky buď priamo z pléna alebo prostredníctvom aplikácie Sli.do, kde sa otázky zobrazovali na plátne a moderátor následne vyberal vhodné otázky.

Budúcnosť PSA GROUP A OPEL, Alev Onur, PSA Groupe

Ako prvá a súčasné jediná prednášajúca pani Onur prezentovala PSA Groupe z pozície nákupnej mažérky. Vzhľadom na jej medzinárodné pôsobenie a skúsenosti prezentovala túto problematiku zo širšej perspektívy, čo účastníci pozitívne uvítali. Otázky z publika boli zamerané aj na elektromobilitu, ktoré vyčerpávajúco zodpovedala.

KIA a budovanie vzťahov s dodávateľmi, Michal Lábaj, Kia Motors Slovakia

Pán Lábaj v tejto prezentácií poukázal na silné zázemie automobilky KIA na Slovensku a jej súčasné aktivity, ktoré ju majú ešte upevniť. Prezentoval aj súčasnú náročnú situáciu na trhu prácu a konkrétne kroky, ktoré spoločnosť KIA realizuje, aby si zaškolila a získala kvalitných zamestnancov. Zaujal nás nový športový model Kia Stinger. Nechýbali ani ukazovatele v číslach, ktoré nám dali lepšiu predstavu o veľkosti a smere tejto automobilky.

Stratégia nákupu v strednej a východnej Európe, Barna

Pán Barna prezentoval automobilku Volkswagen, ktoré má aktuálne 119 výrobných závodov vo svete a viac ako polovicu (63) v Európe. Za minulý rok vyrobili najviac automobilov vo svete vôbec. Hlavný dôraz bol kladený na vysvetlenie procesu identifikácie nových dodávateľov, ich kvalifikácia a podpora počas ich získavania. Zistili sme, že je to pomerne náročný a systematický proces.

Obedná prestávka bola zámerne až 90-minútová, čo umožňovalo účastníkom aby nadväzovali nové kontakty, vybavili si pracovné telefonáty a e-maily a v pohodlí vychutnali obed a kávu. Súčasne to bola vhodná príležitosť na návštevu vystavovateľov podujatia pri ich stánkoch. Vystavujúci partneri boli:

 • VERY GOODIES
 • Zberné suroviny Žilina a.s.
 • At EY
 • KODYS SLOVENSKO®
 • Technodat
 • GQ systems
 • Process Automation Solutions
 • Exact Systems
 • Würth
 • Linde Material Handling
 • Pritex
 • TR Fastenings Ltd
Vystavovatelia

Vystavovatelia

GEFCO priemyselné služby, prípad PSA Mulhouse, Antoine Chaux, Gefco

Pán Chaux vecne prezentoval spoločnosť GEFCO a ako ich sú ich služby zabezpečované v praxi. V podstate združujú subdodávateľov pre konkrétny výrobný závod a vytvárajú skladové zásoby pre výrobné linky. Poskytujú aj kontrolu kvality a dodatočné služby, ktoré zvyšujú pridanú hodnotu pre samotné výrobné závody.

Dodávateľská sieť 4.0, nové obchodné vyhliadky, Abriel Carillo, Impulse Technologies

Core tejto prezentácie tvorilo využitie priemyslu 4.0 v dodávateľskom reťazci pre automotive. Pán Carillo tvrdí, že cieľ pre úspešný biznis v tomto sektore je vytvárať silné spolupráce medzi jednotlivými zložkami celého dodávateľského reťazca.

Abiel Carrillo

Abiel Carrillo

Výrobné a montážne riešenia pre Li-ion technológiu (E-mobilita), Jürgen Knie, Manz

Ďalšia prezentácia sa zamerala na vývoj batérií pre elektromobilitu.  Pán Knie predstavil plány a úsilie spoločnosti MANZ v tomto sektore. Bude výroba batérií umiestnená aj na Slovensku? Téma E-mobility vyvolala veľkú zvedovať aj medzi publikom, čo dokazovalo množstvo položených otázok.

Jürgen Knie

Jürgen Knie

Opäť, počas krátkeho coffee breaku sme sa zdržovali vo vedľajšej miestnosti s občerstvením a partnerskými stánkami, kde vzhľadom na menšiu veľkosť miestnosti, boli stovky účastníkov, čo prinášalo ešte väčšie šance na nové kontakty. Myslím, že veľmi obľúbená aktivita pre zúčastnených, vzhľadom na fakt, že podujatie združilo takmer 400 dodávateľov do automotive a zástupcov menších i väčších firiem. Vnímali sme, že to bolo skvele organizačne zvládnuté.

Coffe break

Coffe break

Mobilita v prepojenom svete, Frank Schlehuber, CLEPA

Pán Schlehuber zašiel niekoľko rokov do budúcnosti s megatrendami v automobilovom priemysle ako elektrifikácia, konektivita, autonómne riadenie, pokročilá výroba a pokročilé materiály. Zameral sa prevažne na E-mobilitu a konektivitu automobilov. Zdôraznil nutnosť a potrebu efektívnejšie spracovávať dáta, ktoré budú vznikať v procese komunikácie automobilov.

Riešenia pre automobilový priemysel, Marek Písečný, Datalogic

V ďalšej prezentácií posledného bloku prvého dňa podujatia, sa pán Písečný zameral na bezpečnosť v automotive a zefektívnenie skenovania komponentov v procese výroby. Ich laserové skenery disponujú novými technológiami, pričom sú široko využívané vo výrobe a skladoch. Na záver prezentácie ešte rozprával o moderných typoch snímačov na rôzne aplikácie.

Inovujte efektívnejšie vďaka sofistikovaným testovacím metódam, Martin Tichý, TÜD SÜD

COO TÜD SÜD,  pán Tichý prezentoval nové spôsoby testovania vozidiel a získania tak certifikácie. Čo nás zaujalo je, že sa už využíva nedeštruktívny spôsob „crash testov“. Automobil sa vybaví špeciálnymi senzormi a zariadeniami a simuláciami sa vyhodnotí prediktívny výsledok. Aktuálna zmena v certifikácii je, že sa mení ISO/TS 16949 na IATF 16949. Pre viac informácií môžete kontaktovať zástupcov TÜD SÜD.

Martin Tichý

Martin Tichý

Logistická integrácia dodávateľov – poznatky získané Schaeffler, Radoslav Kiška, Schaeffler Slovakia

Pán Kiška s bohatými skúsenosťami z nákupu hovoril ako spoločnosť Schaeffler v posledných rokoch vyvíjala a implementovala rôzne logistické integračné modely so svojimi dodávateľmi. Ich úsilie smeruje k neustálemu zlepšovaniu výroby a dodávateľskej stability v spoločnosti Schaeffler, ako aj u dodávateľov, čím redukujú zásoby a stanovujú princíp nulovej chyby.

Nasledovalo oficiálne ukončenie a tým vznikol hodinový priestor na presun do hotelových izieb a prípravu na večerný raut, ako inak pri víne za účelom neformálnych rozhovorov medzi účastníkmi.

V skratke, v priebehu druhého dňa podujatia Automotive CEE Supply Chain 2017 prebehlo viac ako  600 B2B mítingov. Vzhľadom na rozsah iných odborných podujatí na Slovenskej pôde sa jedná o naozaj neuveriteľný počet. To hovorí veľa o kvalite a obľúbenosti tejto konferencie. B2B mítingy boli rozdelené do štyroch samostatných časových blokov, vždy po 90 minút. Každý míting bol striktne časovo obmedzený na 15 minút. Môžeme len teoretizovať o výsledkoch samotných mítingov. Je však veľmi pravdepodobné, že vznikli (resp. ešte vznikajú) desiatky partnerstiev a obchodov.

B2B mítingy

B2B mítingy

Na záver by som v mene našej redakcie rád poďakoval organizátorom podujatia za výborne zvládnutú prácu a vysokú pridanú hodnotu podujatia. Osobne verím, že takéto konferencie sú veľmi potrebné pre rozvoj biznisu na Slovenku ako aj pre rozvoj našej ekonomiky ako takej.

Zdroj: Správu spracoval Petr Štěpánek, šéfredaktor Prepriemysel,
Podklady poskytli organizátori podujatia,
Zdroj fotografií: Ján Brunčák.

[TheChamp-Sharing]

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?