Veľká Británia odhalila extenzívny plán elektrifikácie do roku 2040

Minulý rok Veľká Británia odhalila svoje zámery elektrifikovať svoj dopravný trh do roku 2040. Teraz vláda odhalila extenzívny 46-bodový plán, ktorý má pomôcť zmene.

Chris Grayling, minister dopravy, odhalil plán nazývaný „The Road to Zero“ (Cesta k nule), čo odkazuje na „nulové emisie“. Zahŕňa širokú sériu iniciatív od rozšírenie súčasných dotácii pre plug-in autá po dotáciu inštalácie nabíjacích miest.

Grayling komentoval plán:

„Táto úroveň ambície dostane Veľkú Britániu do popredia svetovej zmeny k čistej doprave. Benzínové a naftové vozidlá dominovali trhu vyše storočie a stále zodpovedajú za 99 % svetových predajov. Avšak zmena prišla: predaj nízko emisných vozidiel sa rapídne zvyšuje a krajiny, regióny a mestá po celom svete oznámili dlhodobé plány pre cestnú dopravu. Podľa niektorých odhadov, ultra nízke emisné vozidlá budú tvoriť polovicu svetových predajov do roku 2040. Premena bude znamenať podstatné zmeny globálneho automobilového trhu, s hodnotou viac než 1,5 trilióna libier ročne a nové príležitosti pre veľkú Britániu.“

V pláne sa neustále odkazuje na „ultra nízke emisné vozidlá“,  avšak množstvo iniciatív je špecificky určených pre adopciu elektromobilov. Plán zahŕňa „246 miliónov libier pre ďalšiu generáciu batériovej technológie“ a množstvo ďalších iniciatív na rozšírenie infraštruktúry elektromobilov.

Tu je 46 bodov plánu:

 1. Zvýšiť ponuku a udržateľnosť nízko uhličitých palív vo Veľkej Británii prostredníctvom právne záväznej 15-ročnej stratégie na zdvojnásobenie ich využívania, aby na trhu dosiahli 7 % podiel do roku 2032.
 2. Uskutočniť aktivity proti ponukám garáž ponúknutím odstránenia emisnej redukčnej technológie, spoluprácou s DVSA, VCA a odvetvím, aby sa zaručilo regulovanie a uplatnenie režimov, ktoré dodajú úroveň potrebnú na zvládnutie problému.
 3. Rozšírenie schémy Clean Vehicle Retrofit Accreditation Scheme ppre autobusy a HGV zahrnutím dodávok a čierne taxíky.
 4. Uskutočnenie krokov na akcelerovanie adopcie benzínovo efektívnych automobilov pre šoférov spoločností, podnikmi operujúcimi letky vozidiel a súkromnými motoristami.
 5. Realizovať budúci prístup potom, čo Veľká Británia opustí Európsku Úniu, aby boli aspoň tak ambiciózne ako súčasné dohody pre reguláciu vozidlových emisií.
 6. Pokračovanie ponúkania grantov pre plug-in autá, dodávky, taxíky a motocykle aspoň do roku 2020. Granty pre plug-in autá a dodávky budú udržované v súčasnej hodnote minimálne do októbra 2018. Spotrebiteľské dotácie v určitej forme budú hrať rolu i po roku 2020.
 7. Konzultovanie reformy Vehicle Excise Duty na dotáciu šoférov dodávok, aby uskutočnili najčistejšie rozhodnutia pri kúpe nových dodávok.
 8. Vedenie zaručením toho, že 25 % áut letky centrálnej vlády bude ultra nízko emisných do roku 2022, a že všetky nové nákupy budú ultra nízko emisné všeobecne. Zaručiť, aby 100 % letky centrálnej vlády bolo nízko emisných do roku 2030.
 9. Spustenie kampane 2018/2019 Go Ultra Low a pokračovanie v práci s odvetvím pre komunikáciu zákazníkov o ultra nízkych emisných vozidlách aspoň do roku 2020.
 10. Nastavenie novej Road Transport Emission Advice Group, čím sa vláda, priemysel a spotrebiteľské skupiny spoja, aby pomohli zaručiť čisté a konzistentné spotrebiteľské správanie a poradu v rámci benzínu a technologických volieb.
 11. Ako bolo napísané v konzultácii Clean Air Strategy, chceme aby sa umožnilo vláde so súhlasom automobiliek odvolať vozidiá v prípade environmentálnemu nesúladu alebo zlyhaniu a umožniť právny delikt voči podvádzaniu s emisnými kontrolnými systémami.
 12. Podporiť ranný trh pre využité ultra nízkych emisií vytvorením vedenia, financovaním trénovania a vykonávaním potrebných zmien pre dokumentáciu DVLA V5.
 13. Spustenie evidencie na príslušné emisie z pneumatík, bŕzd a cestného opotrebovaniq na zlepšenie nášho pochopenia týchto emisií a pouvažovať o možnostiach ako ich zredukovať.
 14. Pokračovanie v prijímaní technologicky neutrálneho prístupu pri plnení našich ambícií.
 15. Predstavenie nového dobrovoľne podporovaného odvetvia pre zníženie skleníkových emisií o 15 % do roku 2025 v porovnaní s úrovňou v roku 2015.
 16. Spustenie spoločného výskumného projektu s Highways England (anglické diaľnice) na identifikáciu a posúdenie nulovo emisných technológii vhodných pre cestnú dopravu vo Veľkej Británii.
 17. Pracovať s priemyslom na vyvinutí nových nízkoemisných štandardov pre nákladiaky.
 18. Uskutočniť ďalšie emisné testovanie najnovších emisií zemného plynu na zozbieranie dôkazov, ktoré budú informovať rozhodnutia o budúcej politike vláde a podporiť zemný plyn ako potenciálne nízko emisné palivo.
 19. Uskutočniť najväčšie zvýšenie vo verejnej investícii výskumu a vývoja v našej histórii ( v celkovej hodnote 2,4 % HDP do roku 2027) a zvýšiť daňovú úľavu pre výskum a vývoj vo výške 12 %.
 20. Splniť náš záväzok poskytnúť 246 miliónov libier na výskum ďalšej generácie batériovej technológie prostredníctvom Faraday Battery Challenge.
 21. Spolupracovať s priemyslom na nastavení ambícii pre Veľkú Britániu v rámci zásobovacieho reťazca pre ultra nízko emisné vozidlá, ktorá je aspoň tak ambiciózna, ako konvenčné vozidlá, ako sa snažíme zabezpečiť investíciu v batériovej výrobe vo Veľkej Británii.
 22. Spustenie novej konkurencieschopnosti zásobovacieho reťazca a zlepšujúceho programu zameraného na zvýšenie produktivity v cieľových oblastiach, kde sa kľúčové spoločnosti musia zlepšiť, aby boli schopné konkurovať najlepším v Európe.
 23. Pracovať s Institute of the Motor Industry, aby sa zabezpečila vytrénovaná pracovná sila a technológia a mať zručnosti potrebné pre bezpečnú opravu týchto vozidiel pre spotrebiteľov.
 24. Pracovať so Štatistickým úradom pre rozšírenie zbierania údajov v rámci zahŕňania práce a exportov, ktoré patria pre nízke a ultra nízke emisné vozidlové technológie.
 25. Vytvoriť udržateľný zásobovací reťazec kľúčovou témou pre summit nízko emisných vozidiel v septembri 2018.
 26. Spustiť fond pre nabíjaciu infraštruktúru v hodnote 400-miliónov libier, aby sa pomohlo akcelerovať rozšírenie infraštruktúry.
 27. Uskutočniť kroky skrz automatizovaný a elektromobilový zákon na zabezpečenie:
 • dostupnosti nabíjacích miest na službách diaľnice a veľkých benzínových predajcov
 • ľahkú prístupnosť nabíjacích bodov dostupných vo Veľkej Británii. Toto zahŕňa energie pre poskytnutie univerzálnej metódy pre prístupnosť verejných nabíjacích bodov a miest doplnenia paliva. Zabezpečiť dostatočnú informovanosť verejnosti v otvorenom a transparentnom formáte a nastaviť štandardy spoľahlivosti.
 • mať nabíjacie body, ktoré spĺňajú požiadavky a zabezpečiť, aby sa nerozširovali tie nabíjačky, ktoré ich nespĺňajú.
 1. Zabezpečiť, že novo postavené domy budú pripravené pre elektromobily. Je našim zámerom, aby nové domy, kde to bude možné, budú schopné nabitia. Plánujeme to konzultovať už čoskoro, aby sme predstavili požiadavky pre nabíjaciu infraštruktúru pre nové domovy tam, kde to bude vhodné.
 2. Pripravovať naše ulice na budúcnosť. Chceme, aby všetky nové pouličné osvetlenia, zahŕňali nabíjacie body tam, kde je to vhodné, v oblastiach so súčasným parkovaním na ulici.
 3. Poskytovať grantovú podporu prostredníctvom schémy Electric Vehicle Homecharge Scheme do marca 2019.
 4. Zvyšovať úroveň grantu schémy Workplace Charging z 300 libier na zásuvku do 75 % z obstarávacích a nainštalovaných nákladov nabíjacieho bodu, pričom maximálna cena bude 500 libier.
 5. Zhodnotiť províziu rezidenčnej nabíjacej infraštruktúry pre tých, ktorí majú komunálne parkovacie možnosti, alebo nevlastnia svoj dom.
 6. Investovanie 4,5 milióna libier do pouličnej nabíjacej schémy do roku 2020.
 7. Konzultovať v lete 2018 sľub zvýšiť výškový limit pre inštaláciu nabíjacích miest pre elektromobilov v určených nepouličných parkovacích miestach.
 8. Zabezpečiť lokálnu plánovaciu politiku tak, aby zahrňovala miesta určené pre nabíjanie elektromobilov.
 9. Konzultovať meniace sa regulácie ubytovania na zabezpečenie relevantných nabíjacích provízii v nových nebytových priestoroch.
 10. Spustenie procesu pre program R&D až do výšky 40-miliónov libier do leta 2018 na vyvinutie inovatívneho, nízkonákladového bezdrôtového nabíjania a verejného nabíjania na ulici, ktoré môže byť rozmiestnené v rezidenčných uliciach.
 11. Pokračovať do budúcnosti dokazovanie strategickej cestnej siete spustením pilota na zvýšenie elektrickej kapacity na diaľničných službách, ktoré úzko spolupracujú s diaľničnou sieťou.
 12. Spustenie pracovnej skupiny Electric Vehicle Energy Taskforce na zblíženie energetických a automobilových odvetví, aby bolo možné plánovať budúce využívanie elektrických vozidiel a zabezpečiť, aby energetický systém mohol uspokojiť budúci dopyt účinným a udržateľným spôsobom.
 13. V rámci nadchádzajúcej výzvy na predloženie dôkazov o dodaniach na poslednú míľu získať ďalšie dôkazy o akýchkoľvek kľúčových prekážkach infraštruktúry v súvislosti s pripojením k sieti, ktoré môžu zabrániť ďalšiemu využívaniu vozidiel s mimoriadne nízkymi emisiami, konkrétne pre prevádzkovateľov vozového parku.
 14. Spustenie súťaže v dizajne elektromobilových nabíjacích bodov.
 15. Monitorovanie vývoja na trhu s cieľom určiť, či sa v strednodobom horizonte objavia významné medzery v poskytovaní infraštruktúry spoplatňovania, a zvážiť, či môže existovať priama podpora ústrednej vlády v oblastiach zlyhania trhu, ktoré môžu zahŕňať vidiecke oblasti.
 16. Splnenie kola financovania schémy autobusov s veľmi nízkymi emisiami vo výške 48 miliónov libier, ktoré urýchli zavádzanie a nasadenie podpornej infraštruktúry.
 17. Spustenie druhého kola financovania pre miestne orgány, aby zaviedli osobitnú infraštruktúru spoplatňovania taxíkov. Sprístupnime minimálne 6 miliónov libier na podporu miestnych oblastí, aby sme mohli prejsť na elektrický pohon.
 18. Stanovenie definícií vozidiel s veľmi nízkymi emisiami a nulovými emisiami, ktoré môžu miestne oblasti prijať.
 19. Spustenie série roadshows po celej Veľkej Británii o najlepších postupoch v riadení prijímania vozidiel s mimoriadne nízkymi emisiami.

Tu je celý plán v pôvodnom jazyku.


zdroj: electrek.co, zdroj titulnej fotografie: electrek.co

“Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme”

 • 3
 •  
0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?