Športové aktivity pre deti a mládež môžu
získať finančnú podporu

Ako nadácia Kia Motors Slovakia prerozdelí v roku 2017 na podporu športu 150 000 eur?

Športové aktivity pre deti a mládež môžu získať finančnú podporu v zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne 2017

Nadácia Kia Motors Slovakia spúšťa v tomto roku druhý zamestnanecký grantový program, tentokrát zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji. Cieľom programu je posilnenie a rozšírenie príležitostí pre deti a mládež zapájať sa do športových a rekreačných aktivít, podporiť domáce športové turnaje ako aj preteky s medzinárodnou účasťou a rozvíjať príležitosti pre mladé talenty. Na program je vyčlenená suma 150 000 eur, pričom maximálna výška grantu pre jeden projekt predstavuje 5 000 eur. O grant sa môžu do 27. februára 2017 uchádzať neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie pôsobiace v Žilinskom kraji na základe odporúčania zamestnanca Kia Motors Slovakia. Zamestnanci odporúčajú projekty a priamo sa zapájajú do ich realizácie už od roku 2009.

„Cieľom programu Šport v regióne 2017 je motivovať deti a mládež, aby si našli cestu ku športu. Je dôležité vytvárať nové možnosti pre ich športové vyžitie, deti budú môcť spoznať nových priateľov, nadobudnúť jedinečné zážitky a rozvíjať svoje pohybové zručnosti. Veríme, že mnohé organizácie si vďaka grantu zaobstarajú potrebné športové pomôcky, zorganizujú športové podujatia či súťaže a spríjemnia mladým ľuďom športovanie,” povedal Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

Nadácia Kia Motors Slovakia podporí individuálne prihlásené projekty v maximálnej výške 5 000 eur. Uchádzači o grant môžu získať finančné prostriedky na nákup športového vybavenia, materiálu, výstroja a pomôcok, materiálne zabezpečenie športových turnajov a pretekov, náklady na prenájom športovísk, lekársky dozor a iné.

Prihlásené projekty bude hodnotiť komisia zložená z odborníkov v danej oblasti a dobrovoľníkov zo spoločnosti Kia Motors Slovakia. Od organizácií sa požaduje spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 10 % z celkového projektového rozpočtu. Viac informácií o podmienkach získania grantu sa nachádza na www.nadaciakia.sk. Dodatočné informácie o projektoch uchádzačom poskytne administrátorka grantového programu Sidónia Gregová na tel. číslach 041/515 1523, 0904 970 100 alebo prostredníctvom e-mailu gregova@nadaciakia.sk.


Zdroj: Tlačová správa spoločnosti KIA Motors s právami vyhradenými na uverejnenie spravodajstvom Prepriemysel

[TheChamp-Sharing]

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?