Všestranné využitie najdôležitejšieho priemyselného materiálu+