LockOut TagOut program

Množstvo visiacich zámkov a poistných uzáverov na prívodoch rôznych druhov energií, ktorými „musíme“ do vybaviť naše výrobné zariadenia!

LOTO

Pomerne často prechádzam okolo výrobných zariadení v našich slovenských závodoch a sledujúc na strojoch visiace hardware LOTO prostriedky, rozsiate kde tu, ako na vianočných stromčekoch, vždy mi prebehne hlavou myšlienka, spojená so slovíčkom – musíme!

Aj program LOTO, ako jeden z ďalších trendov, ktorý je v mnohých našich závodoch už niekoľko rokov súčasťou aktívneho prístupu k zvyšovaniu bezpečnosti práce, býva žiaľ opäť aplikovaný s často zreteľným podtónom – musíme to mať. 

Spomínam si, ako som sa prednedávnom v jednom strojárskom podniku len „tak nezainteresovane“ opýtal údržbára, s ktorým som prechádzal okolo stroja, na ktorom som postrehol zámok: „O čo ide, na čo je ten zámok?“ Ten mi odpovedal: „No to sú zas také zámky.“ Ledabolo mávol rukou a dodal. „ Ale to nerobíme. Aj tak chodíme dvaja a veď na seba vidíme.“  Je to jedna z mnohých a zároveň typických reakcií našich pracovníkov vo firmách. Otvorené a úprimné vyjadrenie v situácii, keď človek cíti, že ide len o neformálnu debatu… .


Dôvod?

Tou nevyhnutnou „motiváciou“ je u väčšiny  zamestnávateľov snaha dodržiavať ustanovenia a naradenia Vlády SR, s ktorých okrem iných vyplýva aj nutnosť zavedenia procedúr, ktoré minimalizujú riziko vzniku pracovného úrazu (zbierka zákonov č. 392/2006).

Ďalším častým faktom je skutočnosť, resp. opäť akási „povinnosť“ aplikácie. „Nakoľko sme súčasťou koncernu a z času načas nás príde prevetrať poverený expert z centrály, či a ako plníme dohodnuté závodné programy a ciele.“

Uvedené dôvody nekritizujem, skôr naopak. Je dobré, že sa niekto snaží hľadať spôsob, ako zlepšiť pracovné podmienky a v tomto prípade aj priamo ľudské zdravie.

Samotný problém vnímam predovšetkým v spôsobe uchopenia, v realizácii a naplnení takýchto zámerov. Jednoducho musíme, lebo to niekto vyžaduje. Radosť z vianočného stromčeka má ten, ktorý rozumie jeho zmyslu a kontextu obdobia, v ktorom sa pripravuje a obdivuje. Inak je to len ďalší z gýčových doplnkov príbytku, ktorý o chvíľu aj tak pôjde, v tom lepšom prípade na povalu.


Môže to fungovať?

Určite áno a existujú tiež príklady, ktoré môžu byť vzorom v spôsobe realizácie a udržiavania zavedených zámerov. Jedným z kľúčových predpokladov je zmena osobného prístupu, od MUSÍM ku CHCEM a to nielen jednotlivca, ale nevyhnutne priamo dotknutého širšieho okolia.

Ak dokážeme zmeniť prístup na CHCEM, potom vidieť veľmi pozitívne zmeny nielen v tom očakávanom – výsledku, ale rovnako už vo fáze realizácie a aplikácie samotného zámeru. Pracovníci, ktorý pochopia o čo ide (zmysel zámeru) a fakt, ako sa to dotýka ich samotných, sú nevyhnutným základom pre doručenie očakávaného výsledku, každého zámeru, nielen programu LOTO.

Ak porovnávam v praktickom živote konzultanta tieto dva prístupy, rozdiel vidieť už na prvý pohľad. Tam, kde musíme ide zväčša o „rozhádzanie LOTO zámkov“ všade, kde sa dá, len aby bol systém už zavedený a svietila fajka splnenej aktivity.

V prípadoch, kde je cítiť chceme, má to zmysel, pomôže nám to, nastupuje logika, uvažovanie nad tým čo robím a snaha urobiť to tak, aby to fungovalo – predsa to budem používať, budem s tým denne pracovať!

Prečo fungujú v našich domácnostiach rôzne zlepšováky, dôsledne vyladené garážové zariadenia na pálenie slivovice so špičkovým osobným programom starostlivosti a bezpečnosti? Lebo jednoducho chceme, aby to fungovalo.

Normálny, zdravo zmýšľajúci človek nič nerobí v osobnom živote bezcieľne. Milujem jazdu na bicykli a pre to sa oň starám. Jazdím rýchlo a preto chcem, aby bol bezpečný. Vážim si svoje zdravie a chcem sa po jazde vrátiť domov zdravý. Prečo? „Lebo to chcem“! Alebo minimálne a to predovšetkým v pracovnom svete: „Lebo to dáva zmysel.“ A ak niekto zmysel v dôležitých veciach nevidí, je to často len preto, že mu nebol rozumne vysvetlený.

V projektoch implementácie LOTO a všetkých ďalších oblastí priemyslového inžinierstva, ktoré realizujeme v našej spoločnosti 4industry consulting, sa snažíme doručiť okrem samotnej inštalácie, aj prípravu „inštalatérov, užívateľov a servisákov“ týchto systémov.


V oblasti inštalácie programu LOTO kladieme dôraz na:

 • Identifikáciu rizík v spojitosti s bezpečným výkonom práce na výrobnom zariadení.
 • Posudzovanie a stanovenie veľkosti rizika – register rizík.
 • Návrh istiacich prvkov LOTO pre významné rizikové okruhy stroja vo väzbe na register rizík.
 • Zabezpečenie istiacich prvkov, LOTO staníc a inštalácia na stroj.
 • Tvorba vizualizácie systému LOTO – vizuálna LOTO tabuľa stroja.
 • Tvorba vizualizácie systému LOTO – vizualizácia rizikových energií na zariadeniach.
 • Tvorba smerníc a procedúr LOTO pre bezpečný výkon činností na stroji.


V oblasti užívania programu LOTO kladieme dôraz na:

 • Preškolenie pracovníkov o programe LOTO – zmysel a zameranie.
 • Prehľad najčastejších rizík a pracovných úrazov v priemyselných podnikoch.
 • Oboznámenie pracovníkov o používaní LOTO procedúr.
 • Oboznámenie pracovníkov o používaní LOTO prvkov (zámky, istiace komponenty, visačky a pod.).


V oblasti servisu programu LOTO kladieme dôraz na:

 • Aktualizáciu registra rizík v prípade technologických zmien na stroji.
 • Aktualizáciu dokumentácie a vizualizácie v prípade zmien na stroji.
 • Dodávka prevádzkou poškodených LOTO istiacich prvkov.

 

Našim zákazníkom tiež ponúkame rýchly tréningový program, zameraný na podporu prípravy internej pracovnej skupiny, zodpovednej za prípravu a zavedenie LOTO vlastnými kapacitami vo svojom podniku, s dôrazom na pochopenie a osvojenie si problematiky LOTO.

https://4industry.consulting/trening/loto-lockout-tagout/

 

Ing. Peter Kormanec

kormanec@4industry.consulting

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?