Sklad tekutých chemikálií v areálu Continental Barum v novém

Zabezpečení objektu je nadstandardní nejen v rámci našeho regionu, ale také mezi závody koncernu Continental.Otrokovice, 2. května 2018.Nově vystavený sklad tekutých chemikálií se nachází v jihovýchodní části areálu Continental Barum s.r.o., v bezprostřední blízkosti skladu hořlavin. Smyslem jeho výstavby byla náhrada stávajícího skladu umístěného uvnitř výrobního areálu mezi sklady základních surovin a výrobou CHTT. Momentálně jsou do něj postupně stěhovány všechny materiály, jež byly dosud skladovány v původním skladu chemikálií na západní straněareálu. Skladovány zde budou tekuté chemikálie (hořlaviny III. a IV. třídy) dodávané především v IBC kontejnerech či jiných baleních, jako jsou sudy, kanystry aj., a to v maximálním množství 924 m3.

Sklad se začal stavět v listopadu roku 2016 a dokončen byl za necelý rok, v říjnu 2017. Prosinci 2017 vydal Stavební úřad Otrokovice kolaudační souhlas. Náklady na celou stavbu mírněpřesáhly částku 49 milionů korun.

Nový objekt vyhovuje všem požadavkům vyplývajícím ze související legislativy, jakož i požadavkům pojišťovny FM Global. Podlahu celého prostoru skladu tvoří záchytná betonová vana, která je schopna pojmout 100 % skladovaného množství. Součástí je vybavení jak vnějšími, tak i vnitřními automaticky sklápěnými zábranami pro případ, že by došlo k úniku závadných látek.

Po stránce požární ochrany je sklad zabezpečen hned několika systémy. Základním zabezpečovacím zařízením je elektrická požární signalizace, která identifikuje případný vznik požáru v objektu a vysílá signál na dohledové centrum hasičského záchranného sboru CoBa. Protipožární zabezpečení je zajištěno pomocí sprinklerového systému, napojením právě na elektrickou požární signalizaci (EPS).

Sklad tekutých chemikálií v areálu Continental Barum v novém

Objekt je dále nadstandardně vybaven nezavodněným stabilním hasicím zařízením, na které se mohou v případě požáru napojit zasahující jednotky PO prostřednictvím venkovních ventilových stanic. Přes tyto stanice lze napojit cisternová vozidla a provádět hašení vzniklého požáru z venkovního prostoru bez nutnosti vstupu do vnitřních prostor. Hasebním médiem v tomto systému může být jak voda, tak voda s tzv. pěnidlem které brání přístupu vzduchu, lépe ulpívá na hořících kapalinách a značně snižuje potřebné množství hasební vody.

Celý prostor nového skladu je rozdělen na menší části, které brání dalšímu šíření hořlavých kapalin do vedlejších prostorů. V případě vzniku požáru a použití nezavodněného stabilního hasicího zařízení lze zachytit veškerou hasební vodu uvnitř objektu skladovaných látek.

Uvedené systémy požární ochrany jsou doplněny přenosnými hasicími přístroji pro prvotní likvidaci požáru zaměstnanci skladu. Nezbytnou podmínkou funkčnosti systému je jejich pravidelná kontrola a zkoušky jejich funkčnosti pro případ vzniku mimořádné události.

Nový sklad kapalných látek vyniká v nadstandardním zabezpečením nejen v našem okolí, ale též v koncernu Continental a celkově přispívá k bezpečnému způsobu skladování kapalných látek v závodě v Otrokovicích.

Continental vyvíjí pokrokové technologie a nabízí služby pro udržitelnou a provázanou mobilitu lidí a jejich majetků. Technologická společnost založená roku 1871 nabízí bezpečná, účinná, inteligentní a cenově dostupná řešení pro vozidla, stroje, dopravu a přepravu. V roce 2017 dosáhla společnost Continental obratu 44 miliard eur a v současné době zaměstnává více než 240 000 pracovníkův 61 zemích.

Divize Pneumatiky má v současné době celosvětově 24 výrobních a vývojových závodů. Široký sortiment výrobků a neustálé investice do výzkumu a vývoje významně přispívají k hospodárnosti a ekologicky efektivní mobilitě. Jako jeden z předních světových výrobců pneumatik s 52 000 zaměstnanci vytvořila divize Pneumatiky v roce 2016 obrat ve výši 10,7 miliardy eur.


Continental AG je v České republice zastoupen výrobními, výzkumnými a prodejními jednotkami v Adršpachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Meclově, Otrokovicích, Ostravěa Trutnově. Slovenskou republiku zastupují výrobní závody Púchov, Zvolen a Dolné Vestenice. Celkem v Česku a na Slovensku koncern Continental zaměstnává již více než 20 000 pracovníků.


Tlačová správa spoločnosti Continental Barum

[TheChamp-Sharing]

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?