Screening OEE – rýchle hodnotenie aktuálnej výkonnosti

V uplynulom období sme zrealizovali viacero rýchlych analýz zameraných na zmapovanie súčasnej výkonnosti vybraného výrobného zariadenia, alebo linky a identifikácie potenciálov ich zvyšovania.

Našim zákazníkom sme ponúkli jedinečné spojenie skúseností priemyselných inžinierov spoločnosti 4industry consulting a expertov v oblasti automatizácie IT procesov, zo spoločnosti EastGate. Výsledkom bol kvalifikovaný podklad pre manažérske rozhodovanie o spôsobe zvyšovania výkonnosti výrobných zariadení v krátkodobom i dlhodobom horizonte.

Čo to je screening OEE?

Za jeden deň strávený reálnym pozorovaním vybraného výrobného zariadenia (linky) odovzdávame objektívnu analýzu výkonnosti zariadenia s nasledovnými výstupmi:

  • zoznam všetkých strát identifikovaných v reálnom výrobnom procese formou priameho pozorovania,
  • kvantifikácia opakovateľnosti a trvania jednotlivých strát,
  • výpočet reálnej výkonnosti pozorovaného zariadenia,
  • potenciál nárastu výrobného výkonu,
  • porovnanie vykazovaného vs. skutočného stavu prestojov,
  • návrh zavedenia automatizovaného spôsobu sledovania prestojov a predbežná kalkulácia obstarania, vrátane vyčíslenia návratnosti (ROI).
  • návrh riešenia a postupu zvýšenia výkonnosti.

Pre realizáciu tejto analýzy postačuje zo strany zákazníka len minimálna súčinnosť. Stačí, ak nám poskytnete priestor na pozorovanie chodu výrobného zariadenia a my na konci zmeny odprezentujeme vyššie uvedené výstupy. Takto získavate dôležitý podklad pre objektívne rozhodovanie smerom k lepšiemu využitiu výkonnosti pozorovaného výrobného zariadenia.

Obr. 1 Typický rámcový priebeh screeningu OEE

 

Aké výsledky možno očakávať?

V rámci prezentácie výsledkov našej poslednej analýzy, samotného zákazníka ani tak neprekvapil samotný fakt, že výkonnosť kľúčovej výrobnej linky bola len 50,4%, ale predovšetkým štruktúra identifikovaných prestojov, ich technická povaha a frekvencia opakovania.

Napr. najväčšiu stratu predstavovalo opakované spriečenie finálneho produktu v časti baliacej linky, ktoré spôsobí prerušenie chodu a vyžaduje si zásah operátora. Samotnú existenciu tohto problému každý vo firme doteraz vnímal, ale až po reálnom vyčíslení opakovania a celkovej straty na zmenovom výkone bolo veľkým prekvapením, ako veľký tento problém v skutočnosti je.

Ďalším dôležitým uvedomením, ktoré pred samotnou analýzou zatiaľ nik nepostrehol, bol fakt trvale zníženej rýchlosti chodu stroja. Úzke miesto linky je štandardne nastavené na zníženú rýchlosť, pretože linka nie je aktuálne schopná dosahovať parametre max. konštrukčnej rýchlosti (a to obzvlášť u niektorých produktov).  I keď manažment výroby vie o tomto probléme, prekvapením po zmenovom meraní výkonu bolo, že ani táto nastavená znížená rýchlosť nebola počas pracovnej zmeny reálne dosiahnuteľná. To znamená, že stroj bežne pracuje ešte s nižšou rýchlosťou, ako sa reálne kalkuluje a tiež vo výsledkoch očakáva. Prevádzkové hodnoty vytiahnuté zo stroja totiž reportujú hodnotu nastavenú operátorom, ale reálne pozorovanie ukazuje na fakt, že opakovane vznikajú malé a ťažko postrehnuteľné časové okná bez produkcie. Po vyčíslení ukazovateľa OEE, predstavoval samotný parameter rýchlosti (výkonnosti) počas pozorovania len 68%.

Na základe identifikovaných prestojov, ich trvania a povahy, sme simulovali budúcu výkonnosť zariadenia.

Obr. 2 Ukážka potenciálu zníženia trvania a výskytu jednotlivých prestojov

Vzhľadom na uvedený potenciál a reálne možnosti jeho dosiahnutia sme definovali cieľovú hodnotu ukazovateľa OEE pre kľúčovú linku v horizonte do 1 roka na 82%.

Pre dosiahnutie uvedenej hodnoty rozbehol manažment spoločnosti viacero krokov vo forme okamžitých opatrení i dlhodbejších  aktivít realizovaných formou projektov a rozvoja operátorov.

Tiež sa manažment rozhodol rolovať analýzu Rapid OEE na ďalšie vybrané časti výroby s cieľom systematicky zvyšovať výkonnosť výroby, benchmarkové postavenia závodu v rámci korporátnej skupiny a konkurencieschopnosti na trhu.

V prípade, že Vás takáto forma spolupráce zaujala, kontaktujte nás a my Vám poskytneme konkrétne informácie o možnej realizácii i vo Vašom podniku.

Ing. Peter Kormanec
kormanec@4industry.consulting
www.4industry.consulting

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?