Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou

Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou

28. Septembra sa uskutoční festival inovácií s názvom INOFEST 2022, preto sme vyspovedali výkonnú riaditeľku klastra INOVATO – Annu Čaplovičovú. Pre koho a o čom bude pripravované podujatie?

 

Viete nám v skratke priblížiť o čom je podujatie INOFEST a prečo vzniklo?

INOFEST, ako už napovedá aj jeho názov, je festival inovácií, ktorý organizuje združenie INOVATO so svojimi členmi a partnermi už tretí rok.

Je to podujatie, kde sa stretávajú zástupcovia firiem, aby spolu diskutovali o inováciách, trendoch v biznise a spoločnosti. Ponúkame im možnosť odprezentovať a zviditeľniť svoje firmy, predstaviť inovácie, na ktorých pracujú, nájsť si partnerov pre spoluprácu, alebo zákazníkov. Podujatím chceme vzbudiť pozornosť a záujem nových firiem a partnerov o spoluprácu a členstvo v INOVATO CLUSTER a chuť pracovať na spoločných projektoch a rozvíjaní siete. Takto pomáhame tvoriť inovačný ekosystém na Slovensku a snažíme sa pomôcť podnikateľskému prostrediu.

Podujatie vzniklo na základe dopytu firiem a ich reprezentantov, ktorí sa chcú stretnúť, v príjemnej atmosfére podiskutovať o biznise, projektoch, spoznať nových ľudí, firmy, nadviazať kontakty.

Pre koho je podujatie primárne určené, kto je cieľovým publikom?

V aktuálnom ročníku sme sa zamerali na silu inovačných ekosystémov a predstavenie inovácií, ktoré prinášajú členovia nášho klastra. Podujatie je teda určené pre našich členov – tj. členov klastra INOVATO a potenciálnych nových členov – podnikateľov, zástupcov firiem a inovátorov, ale aj širšiu odbornú verejnosť.

Čo môžu účastníci od podujatia očakávať a načo sa môžu tešiť?

Aj tento rok sme pripravili kvalitný odborný ako aj sprievodný program. Účastníci budú mať možnosť vypočuť si veľmi zaujímavé a aktuálne key-note prezentácie od popredných odborníkov ako napr. prof. Sedlařík – rektor UTB Zlín, prof. Marek – VUT Brno, J. Košturiak – INOVATO, F. Simančík – SAV a iní. V rámci panelovej diskusie budú zástupcovia inovačných ekosystémov a inštitúcií ako KInIT, CIVITTA, EOS Innovazioni, BS 2.1 a ďalší diskutovať o stave inovácií na Slovensku. Podstatná časť programu bude venovaná prezentácii inovatívnych projektov a produktov z dielne členov INOVATO. Účastníci sa budú môcť aktívne zapojiť do diskusií v rámci šiestich paralelných tematických workshopov. Počas celého dňa bude pre účastníkov pripravený priestor pre B2B, B2C networkingové stretnutia a rozhovory.

Po intenzívnej odbornej časti načerpáme nápady a inšpiráciu počas motivačného príspevku Kataríny Lynczenyiovej – úspešnej slovenskej freediverky. Tradičné odovzdávanie inovačných cien tento rok doplní a oživí hudobné vystúpenie Mišky Šipekovej, šikovnej mladej saxofonistky.

Programom bude sprevádzať Ľubomír Straka, moderátor relácie „Svet technológií“ stanice TA3, naše pozvanie ako čestný hosť prijala aj Veronika Vadovičová – úspešná paralympijská reprezentantka v športovej streľbe.

Čím sa INOFEST odlišuje od iných priemyselných podujatí?

Pridanou hodnotou INOFESTU je možnosť aktívnej participácie a zapojenia sa účastníkov. Toto prináša sekcia workshopov na témy ako autonómne poľnohospodárstvo, cirkulárna ekonomika, sociálne inovácie, inovácie v športe, nové výrobné koncepty a umelá inteligencia bližšie k firmám. Je to široká ponuka, z ktorej si účastníci určite vyberú. Tematická rozmanitosť poukazuje na to, čo je špecifikom INOVATO. Prepájame ľudí a členov z odlišných sektorov, od priemyslu, high tech, dizajnu, právnych služieb až po sociálnu oblasť, pretože zastávame názor, že budúci svet bude multidisciplinárny, založený na vzájomnej spolupráci, synergii a zdieľaní vedomostí, know how, kapacít, zdrojov naprieč sektormi. Podujatie je výnimočné aj miestom, kde sa koná – kongresové centrum spoločnosti bizzcom, je úplne nové a bude mať počas INOFESTu svoju premiéru. V rovnakom areáli je aj sídlo spoločnosti bizzcom – poprednej slovenskej spoločnosti, ktorá ponúka komplexné riešenia pre rôzne sektory priemyslu od jednoúčelových zariadení až po komplexné automatizované linky. Výrobu budú mať účastníci možnosť vidieť počas exkurzie.

INOFEST 2022 organizuje inovačný klaster INOVATO. Je možné do klastra ešte vstúpiť?

Áno, vždy radi nadviažeme spoluprácu s inovatívnou spoločnosťou. Našou prioritou je aktívna participácia, sme aktívny klub inovatívnych firiem a partnerov z verejného sektora. Sme záujmové združenie právnických osôb a fungujeme na báze členstva. Členstvo je otvorené, na web stránke máme zverejnené podmienky a predpoklady, ktoré musí firma alebo entita spĺňať, aby bol predpoklad pre spoluprácu. Potenciálny záujemca musí vyplniť prihlášku, zaslať informáciu o svojich aktivitách, očakávaniach a popis toho, čo vie do siete priniesť a čím vie prispieť. Nového člena následne schvaľuje správna rada klastra. Po schválení a zaplatení členského príspevku získava firma štatút člena.

Čo môžu firmy získať vstupom do inovačného klastra?

Firmy vstupom do klastra získajú možnosť prepojiť sa s jednotlivcami a firmami, ktoré sú nastavené proaktívne, riešia inovácie, majú záujem spolupracovať, hľadať prieniky a tvoriť nové projekty. V sieti je prepojené početné množstvo odborníkov a expertov z rôznych oblastí vedy, výskumu, priemyselného inžinierstva, AI, dizajnu, marketingu….atď., s ktorými v rámci klastra pracujeme a nový člen k nim získava prístup. Pre členov organizujeme vzdelávacie aktivity – formou pravidelných seminárov, workshopov, tematických pracovných skupín, ale aj komplexnejšie vzdelávacie programy ako napríklad strojárska univerzita, alebo akadémia obchodu, podujatia a konferencie, kde majú členovia zvýhodnené účastnícke poplatky. Členov priebežne informujeme o možnostiach účasti na domácich aj zahraničných podujatiach, možnostiach finančnej podpory, v prípade potreby poskytujeme konzultačné, poradenské služby.

Naša členská základňa sa priebežne rozširuje, prepájame sa aj s organizáciami a firmami z Českej republiky, na Slovensku máme členov zo všetkých regiónov. Máme preto široké spektrum informácií a dobrý prehľad o tom, čo inovatívne sa deje v jednotlivých častiach Slovenska.  Možnosti sú široké a záleží len na aktívnom prístupe člena, akú pridanú hodnotu z toho, čo ponúkame, využije.

Čo by ste na záver odkázali účastníkom, ktorí s účasťou ešte váhajú?

Obdobie pandémie nám ukázalo, že možnosť stretnúť sa tvárou v tvár, nie je tak úplne samozrejmá ako sme boli zvyknutí. Dostali sme sa do nového normálu, kde však platí, že osobné stretnutie s partnermi a priateľmi je zážitkom a hodnotou, ktorá sa virtuálne nasimulovať nedá. Preto by som účastníkov a priateľov pozvala, aby prišli medzi pozitívne naladených ľudí, využili možnosť rozšíriť si obzory a naučiť sa niečo nové v oblasti výskumu, inovácií, technológií a užiť si príjemnú, kreatívnu, uvoľnenú atmosféru doplnenú hudobným a kulinárskym zážitkom.

Srdečne pozývam, dovidenia na INOFESTE 😉.

1 Comment

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?