Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou

Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou

28. Septembra sa uskutoční festival inovácií s názvom INOFEST 2022, preto sme vyspovedali výkonnú riaditeľku klastra INOVATO – Annu Čaplovičovú. Pre koho a o čom bude pripravované podujatie?

 

Viete nám v skratke priblížiť o čom je podujatie INOFEST a prečo vzniklo?

INOFEST, ako už napovedá aj jeho názov, je festival inovácií, ktorý organizuje združenie INOVATO so svojimi členmi a partnermi už tretí rok.

Je to podujatie, kde sa stretávajú zástupcovia firiem, aby spolu diskutovali o inováciách, trendoch v biznise a spoločnosti. Ponúkame im možnosť odprezentovať a zviditeľniť svoje firmy, predstaviť inovácie, na ktorých pracujú, nájsť si partnerov pre spoluprácu, alebo zákazníkov. Podujatím chceme vzbudiť pozornosť a záujem nových firiem a partnerov o spoluprácu a členstvo v INOVATO CLUSTER a chuť pracovať na spoločných projektoch a rozvíjaní siete. Takto pomáhame tvoriť inovačný ekosystém na Slovensku a snažíme sa pomôcť podnikateľskému prostrediu.

Podujatie vzniklo na základe dopytu firiem a ich reprezentantov, ktorí sa chcú stretnúť, v príjemnej atmosfére podiskutovať o biznise, projektoch, spoznať nových ľudí, firmy, nadviazať kontakty.

Pre koho je podujatie primárne určené, kto je cieľovým publikom?

V aktuálnom ročníku sme sa zamerali na silu inovačných ekosystémov a predstavenie inovácií, ktoré prinášajú členovia nášho klastra. Podujatie je teda určené pre našich členov – tj. členov klastra INOVATO a potenciálnych nových členov – podnikateľov, zástupcov firiem a inovátorov, ale aj širšiu odbornú verejnosť.

Čo môžu účastníci od podujatia očakávať a načo sa môžu tešiť?

Aj tento rok sme pripravili kvalitný odborný ako aj sprievodný program. Účastníci budú mať možnosť vypočuť si veľmi zaujímavé a aktuálne key-note prezentácie od popredných odborníkov ako napr. prof. Sedlařík – rektor UTB Zlín, prof. Marek – VUT Brno, J. Košturiak – INOVATO, F. Simančík – SAV a iní. V rámci panelovej diskusie budú zástupcovia inovačných ekosystémov a inštitúcií ako KInIT, CIVITTA, EOS Innovazioni, BS 2.1 a ďalší diskutovať o stave inovácií na Slovensku. Podstatná časť programu bude venovaná prezentácii inovatívnych projektov a produktov z dielne členov INOVATO. Účastníci sa budú môcť aktívne zapojiť do diskusií v rámci šiestich paralelných tematických workshopov. Počas celého dňa bude pre účastníkov pripravený priestor pre B2B, B2C networkingové stretnutia a rozhovory.

Po intenzívnej odbornej časti načerpáme nápady a inšpiráciu počas motivačného príspevku Kataríny Lynczenyiovej – úspešnej slovenskej freediverky. Tradičné odovzdávanie inovačných cien tento rok doplní a oživí hudobné vystúpenie Mišky Šipekovej, šikovnej mladej saxofonistky.

Programom bude sprevádzať Ľubomír Straka, moderátor relácie „Svet technológií“ stanice TA3, naše pozvanie ako čestný hosť prijala aj Veronika Vadovičová – úspešná paralympijská reprezentantka v športovej streľbe.

Čím sa INOFEST odlišuje od iných priemyselných podujatí?

Pridanou hodnotou INOFESTU je možnosť aktívnej participácie a zapojenia sa účastníkov. Toto prináša sekcia workshopov na témy ako autonómne poľnohospodárstvo, cirkulárna ekonomika, sociálne inovácie, inovácie v športe, nové výrobné koncepty a umelá inteligencia bližšie k firmám. Je to široká ponuka, z ktorej si účastníci určite vyberú. Tematická rozmanitosť poukazuje na to, čo je špecifikom INOVATO. Prepájame ľudí a členov z odlišných sektorov, od priemyslu, high tech, dizajnu, právnych služieb až po sociálnu oblasť, pretože zastávame názor, že budúci svet bude multidisciplinárny, založený na vzájomnej spolupráci, synergii a zdieľaní vedomostí, know how, kapacít, zdrojov naprieč sektormi. Podujatie je výnimočné aj miestom, kde sa koná – kongresové centrum spoločnosti bizzcom, je úplne nové a bude mať počas INOFESTu svoju premiéru. V rovnakom areáli je aj sídlo spoločnosti bizzcom – poprednej slovenskej spoločnosti, ktorá ponúka komplexné riešenia pre rôzne sektory priemyslu od jednoúčelových zariadení až po komplexné automatizované linky. Výrobu budú mať účastníci možnosť vidieť počas exkurzie.

INOFEST 2022 organizuje inovačný klaster INOVATO. Je možné do klastra ešte vstúpiť?

Áno, vždy radi nadviažeme spoluprácu s inovatívnou spoločnosťou. Našou prioritou je aktívna participácia, sme aktívny klub inovatívnych firiem a partnerov z verejného sektora. Sme záujmové združenie právnických osôb a fungujeme na báze členstva. Členstvo je otvorené, na web stránke máme zverejnené podmienky a predpoklady, ktoré musí firma alebo entita spĺňať, aby bol predpoklad pre spoluprácu. Potenciálny záujemca musí vyplniť prihlášku, zaslať informáciu o svojich aktivitách, očakávaniach a popis toho, čo vie do siete priniesť a čím vie prispieť. Nového člena následne schvaľuje správna rada klastra. Po schválení a zaplatení členského príspevku získava firma štatút člena.

Čo môžu firmy získať vstupom do inovačného klastra?

Firmy vstupom do klastra získajú možnosť prepojiť sa s jednotlivcami a firmami, ktoré sú nastavené proaktívne, riešia inovácie, majú záujem spolupracovať, hľadať prieniky a tvoriť nové projekty. V sieti je prepojené početné množstvo odborníkov a expertov z rôznych oblastí vedy, výskumu, priemyselného inžinierstva, AI, dizajnu, marketingu….atď., s ktorými v rámci klastra pracujeme a nový člen k nim získava prístup. Pre členov organizujeme vzdelávacie aktivity – formou pravidelných seminárov, workshopov, tematických pracovných skupín, ale aj komplexnejšie vzdelávacie programy ako napríklad strojárska univerzita, alebo akadémia obchodu, podujatia a konferencie, kde majú členovia zvýhodnené účastnícke poplatky. Členov priebežne informujeme o možnostiach účasti na domácich aj zahraničných podujatiach, možnostiach finančnej podpory, v prípade potreby poskytujeme konzultačné, poradenské služby.

Naša členská základňa sa priebežne rozširuje, prepájame sa aj s organizáciami a firmami z Českej republiky, na Slovensku máme členov zo všetkých regiónov. Máme preto široké spektrum informácií a dobrý prehľad o tom, čo inovatívne sa deje v jednotlivých častiach Slovenska.  Možnosti sú široké a záleží len na aktívnom prístupe člena, akú pridanú hodnotu z toho, čo ponúkame, využije.

Čo by ste na záver odkázali účastníkom, ktorí s účasťou ešte váhajú?

Obdobie pandémie nám ukázalo, že možnosť stretnúť sa tvárou v tvár, nie je tak úplne samozrejmá ako sme boli zvyknutí. Dostali sme sa do nového normálu, kde však platí, že osobné stretnutie s partnermi a priateľmi je zážitkom a hodnotou, ktorá sa virtuálne nasimulovať nedá. Preto by som účastníkov a priateľov pozvala, aby prišli medzi pozitívne naladených ľudí, využili možnosť rozšíriť si obzory a naučiť sa niečo nové v oblasti výskumu, inovácií, technológií a užiť si príjemnú, kreatívnu, uvoľnenú atmosféru doplnenú hudobným a kulinárskym zážitkom.

Srdečne pozývam, dovidenia na INOFESTE 😉.

152 komentárov
 1. how long does it take for tadalafil to work

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 2. help me to write an essay 7 mesiacov ago

  help me to write an essay

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 3. buy a essay 7 mesiacov ago

  buy a essay

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 4. essay 123 help 7 mesiacov ago

  essay 123 help

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 5. custom essay service toronto

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 6. top 10 essay writing services

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 7. best rated essay writing service

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 8. essay writting service 7 mesiacov ago

  essay writting service

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 9. medical school essay writing service

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 10. best website to get essays

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 11. professional essay editing service

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 12. top essay editing service 7 mesiacov ago

  top essay editing service

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 13. expert essay writers 7 mesiacov ago

  expert essay writers

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 14. custom essay 7 mesiacov ago

  custom essay

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 15. higher english critical essay help

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 16. national junior honor society essay help

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 17. overseas pharmacy soma 7 mesiacov ago

  overseas pharmacy soma

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 18. how much does lortab cost at pharmacy

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 19. best online indian pharmacy

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 20. renova mexico pharmacy 7 mesiacov ago

  renova mexico pharmacy

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 21. Neurontin 7 mesiacov ago

  Neurontin

  Neurontin

 22. cialis tadalafil 10 mg 7 mesiacov ago

  cialis tadalafil 10 mg

  cialis tadalafil 10 mg

 23. generic over the counter viagra

  generic over the counter viagra

 24. cialis 5mg 7 mesiacov ago

  cialis 5mg

  cialis 5mg

 25. best price on generic tadalafil

  best price on generic tadalafil

 26. order sildenafil online uk

  order sildenafil online uk

 27. cost of generic viagra in canada

  cost of generic viagra in canada

 28. where to buy real viagra 7 mesiacov ago

  where to buy real viagra

  where to buy real viagra

 29. sildenafil 2.5 mg 7 mesiacov ago

  sildenafil 2.5 mg

  sildenafil 2.5 mg

 30. is there a generic version of cialis

  is there a generic version of cialis

 31. sildenafil 100mg cheap 7 mesiacov ago

  sildenafil 100mg cheap

  sildenafil 100mg cheap

 32. cialis w/o perscription 7 mesiacov ago

  cialis w/o perscription

  cialis w/o perscription

 33. buy cialis canada 6 mesiacov ago

  buy cialis canada

  buy cialis canada

 34. tadalafil vs vardenafil 6 mesiacov ago

  tadalafil vs vardenafil

  tadalafil vs vardenafil

 35. uk pharmacy viagra 6 mesiacov ago

  uk pharmacy viagra

  uk pharmacy viagra

 36. the best online tramadol pharmacy is

  the best online tramadol pharmacy is

 37. cheapest brand viagra online

  cheapest brand viagra online

 38. cost of cialis at cvs 6 mesiacov ago

  cost of cialis at cvs

  cost of cialis at cvs

 39. sildenafil cost compare 6 mesiacov ago

  sildenafil cost compare

  sildenafil cost compare

 40. tadalafil citrate dosage bodybuilding

  tadalafil citrate dosage bodybuilding

 41. buy tadalafil 5mg 6 mesiacov ago

  buy tadalafil 5mg

  buy tadalafil 5mg

 42. safeway pharmacy methotrexate

  safeway pharmacy methotrexate

 43. where can you buy viagra in canada

  where can you buy viagra in canada

 44. sildenafil without prescription

  sildenafil without prescription

 45. canada generic viagra 6 mesiacov ago

  canada generic viagra

  canada generic viagra

 46. where to get cheap viagra 6 mesiacov ago

  where to get cheap viagra

  where to get cheap viagra

 47. how to get real viagra online

  how to get real viagra online

 48. where can i buy sildenafil 100mg

  where can i buy sildenafil 100mg

 49. cialis 20 mg how long does it take to work

  cialis 20 mg how long does it take to work

 50. cialis 20 mg price 6 mesiacov ago

  cialis 20 mg price

  cialis 20 mg price

 51. buy cialis with no persciption

  buy cialis with no persciption

 52. what does a cialis pill look like

  what does a cialis pill look like

 53. neurontin tamoxifen 6 mesiacov ago

  neurontin tamoxifen

  neurontin tamoxifen

 54. metronidazole sedation 6 mesiacov ago

  metronidazole sedation

  metronidazole sedation

 55. sulfamethoxazole-trimethoprim while pregnant

  sulfamethoxazole-trimethoprim while pregnant

 56. meloxicam and pregabalin 6 mesiacov ago

  meloxicam and pregabalin

  meloxicam and pregabalin

 57. orange nolvadex 6 mesiacov ago

  orange nolvadex

  orange nolvadex

 58. valtrex hunger 6 mesiacov ago

  valtrex hunger

  valtrex hunger

 59. micromedex lisinopril 6 mesiacov ago

  micromedex lisinopril

  micromedex lisinopril

 60. metformin wirkungslos 6 mesiacov ago

  metformin wirkungslos

  metformin wirkungslos

 61. furosemide fda 6 mesiacov ago

  furosemide fda

  furosemide fda

 62. rybelsus with food 6 mesiacov ago

  rybelsus with food

  rybelsus with food

 63. how to open rybelsus bottle

  how to open rybelsus bottle

 64. rybelsus use 6 mesiacov ago

  rybelsus use

  rybelsus use

 65. can zoloft cause heartburn

  can zoloft cause heartburn

 66. risk factors of escitalopram

  risk factors of escitalopram

 67. keflex metronidazole 5 mesiacov ago

  keflex metronidazole

  keflex metronidazole

 68. topiramate and duloxetine 5 mesiacov ago

  topiramate and duloxetine

  topiramate and duloxetine

 69. how fast does cymbalta work

  how fast does cymbalta work

 70. can you take doxycycline and cephalexin together

  can you take doxycycline and cephalexin together

 71. gabapentin wskazania 5 mesiacov ago

  gabapentin wskazania

  gabapentin wskazania

 72. lexapro how long does it take to work

  lexapro how long does it take to work

 73. best viagra price in india

  best viagra price in india

 74. can you drink alcohol while on fluoxetine

  can you drink alcohol while on fluoxetine

 75. what is keflex 500mg 5 mesiacov ago

  what is keflex 500mg

  what is keflex 500mg

 76. alternative to ciprofloxacin

  alternative to ciprofloxacin

 77. cephalexin 500 5 mesiacov ago

  cephalexin 500

  cephalexin 500

 78. bactrim pediatric dose calculator

  bactrim pediatric dose calculator

 79. what pain reliever can i take with bactrim

  what pain reliever can i take with bactrim

 80. amoxicillin cvs 4 mesiace ago

  amoxicillin cvs

  amoxicillin cvs

 81. what is diclofenac sodium used for

  what is diclofenac sodium used for

 82. depakote valproic acid 4 mesiace ago

  depakote valproic acid

  depakote valproic acid

 83. vyvanse and contrave 4 mesiace ago

  vyvanse and contrave

  vyvanse and contrave

 84. diltiazem generic name 4 mesiace ago

  diltiazem generic name

  diltiazem generic name

 85. avodart flomax combination pill

  avodart flomax combination pill

 86. augmentin 875 price 4 mesiace ago

  augmentin 875 price

  augmentin 875 price

 87. flexeril 4 mesiace ago

  flexeril

  flexeril

 88. ezetimibe liver function 4 mesiace ago

  ezetimibe liver function

  ezetimibe liver function

 89. cozaar 50 mg uses 4 mesiace ago

  cozaar 50 mg uses

  cozaar 50 mg uses

 90. ddavp dosing for von willebrand’s

  ddavp dosing for von willebrand’s

 91. effexor weight loss 4 mesiace ago

  effexor weight loss

  effexor weight loss

 92. successfully coming off citalopram

  successfully coming off citalopram

 93. allopurinol and gout 4 mesiace ago

  allopurinol and gout

  allopurinol and gout

 94. is amitriptyline an ssri 4 mesiace ago

  is amitriptyline an ssri

  is amitriptyline an ssri

 95. aspirin and acetaminophen

  aspirin and acetaminophen

 96. aripiprazole brand name 4 mesiace ago

  aripiprazole brand name

  aripiprazole brand name

 97. buspar and wellbutrin 4 mesiace ago

  buspar and wellbutrin

  buspar and wellbutrin

 98. celecoxib 100 mg capsule 4 mesiace ago

  celecoxib 100 mg capsule

  celecoxib 100 mg capsule

 99. bupropion used for 4 mesiace ago

  bupropion used for

  bupropion used for

 100. protonix classification 3 mesiace ago

  protonix classification

  protonix classification

 101. repaglinide emc 3 mesiace ago

  repaglinide emc

  repaglinide emc

 102. side effects of robaxin 3 mesiace ago

  side effects of robaxin

  side effects of robaxin

 103. actos sokolove 3 mesiace ago

  actos sokolove

  actos sokolove

 104. semaglutide vs ozempic 3 mesiace ago

  semaglutide vs ozempic

  semaglutide vs ozempic

 105. remeron reviews 3 mesiace ago

  remeron reviews

  remeron reviews

 106. acarbose msds 3 mesiace ago

  acarbose msds

  acarbose msds

 107. does abilify give you energy

  does abilify give you energy

 108. spironolactone diarrhea 3 mesiace ago

  spironolactone diarrhea

  spironolactone diarrhea

 109. buy voltaren gel in canada

  buy voltaren gel in canada

 110. how do you pronounce sitagliptin

  how do you pronounce sitagliptin

 111. how often can i take tizanidine 4mg

  how often can i take tizanidine 4mg

 112. ratio tamsulosin kidney stones

  ratio tamsulosin kidney stones

 113. ivermectin 6mg dosage 3 mesiace ago

  ivermectin 6mg dosage

  ivermectin 6mg dosage

 114. synthroid lysine 3 mesiace ago

  synthroid lysine

  synthroid lysine

 115. how long does an increased dose of venlafaxine take to work

  how long does an increased dose of venlafaxine take to work

 116. levitra 10mg online 2 mesiace ago

  levitra 10mg online

  levitra 10mg online

 117. can women take tadalafil 2 mesiace ago

  can women take tadalafil

  can women take tadalafil

 118. cialis online pills 2 mesiace ago

  cialis online pills

  cialis online pills

 119. maximum dose of sildenafil per day

  maximum dose of sildenafil per day

 120. safeway pharmacy online 2 mesiace ago

  safeway pharmacy online

  safeway pharmacy online

 121. levitra cheap 2 mesiace ago

  levitra cheap

  levitra cheap

 122. pharmacy app store 2 mesiace ago

  pharmacy app store

  pharmacy app store

 123. sildenafil tablets used for

  sildenafil tablets used for

 124. ivermectin tablet 1mg 2 mesiace ago

  ivermectin tablet 1mg

  ivermectin tablet 1mg

 125. buy ivermectin for humans uk

  buy ivermectin for humans uk

 126. tadalafil and testosterone

  tadalafil and testosterone

 127. sildenafil vardenafil 2 mesiace ago

  sildenafil vardenafil

  sildenafil vardenafil

 128. stromectol buy uk 2 mesiace ago

  stromectol buy uk

  stromectol buy uk

 129. how much is sildenafil 25 mg

  how much is sildenafil 25 mg

 130. buy sildenafil tablets 2 mesiace ago

  buy sildenafil tablets

  buy sildenafil tablets

 131. order stromectol online 2 mesiace ago

  order stromectol online

  order stromectol online

 132. ivermectin cost uk 2 mesiace ago

  ivermectin cost uk

  ivermectin cost uk

 133. ivermectin cream cost 2 mesiace ago

  ivermectin cream cost

  ivermectin cream cost

 134. side effects of tadalafil on long term

  side effects of tadalafil on long term

 135. levitra vardenafil 2 mesiace ago

  levitra vardenafil

  levitra vardenafil

 136. valacyclovir with alcohol 3 týždne ago

  valacyclovir with alcohol

  valacyclovir with alcohol

 137. how much does tamoxifen cost

  how much does tamoxifen cost

 138. does cephalexin treat gonorrhea and chlamydia

  does cephalexin treat gonorrhea and chlamydia

 139. how long does discharge last after metronidazole

  how long does discharge last after metronidazole

 140. what does metformin do for pcos

  what does metformin do for pcos

 141. can lisinopril cause erectile dysfunction

  can lisinopril cause erectile dysfunction

 142. is 40 mg of prednisone a high dose

  is 40 mg of prednisone a high dose

 143. trimox fort medicamento 3 týždne ago

  trimox fort medicamento

  trimox fort medicamento

 144. provigil cnn don lemon 3 týždne ago

  provigil cnn don lemon

  provigil cnn don lemon

 145. is doxycycline a penicillin

  is doxycycline a penicillin

 146. trazodone female side effects

  trazodone female side effects

 147. gabapentin for cats 3 týždne ago

  gabapentin for cats

  gabapentin for cats

 148. does keflex make you tired

  does keflex make you tired

 149. amoxicillin while breastfeeding

  amoxicillin while breastfeeding

 150. reversing lyrica weight gain

  reversing lyrica weight gain

 151. cipro and alcohol 2 týždne ago

  cipro and alcohol

  cipro and alcohol

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?