Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou

Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou

28. Septembra sa uskutoční festival inovácií s názvom INOFEST 2022, preto sme vyspovedali výkonnú riaditeľku klastra INOVATO – Annu Čaplovičovú. Pre koho a o čom bude pripravované podujatie?

 

Viete nám v skratke priblížiť o čom je podujatie INOFEST a prečo vzniklo?

INOFEST, ako už napovedá aj jeho názov, je festival inovácií, ktorý organizuje združenie INOVATO so svojimi členmi a partnermi už tretí rok.

Je to podujatie, kde sa stretávajú zástupcovia firiem, aby spolu diskutovali o inováciách, trendoch v biznise a spoločnosti. Ponúkame im možnosť odprezentovať a zviditeľniť svoje firmy, predstaviť inovácie, na ktorých pracujú, nájsť si partnerov pre spoluprácu, alebo zákazníkov. Podujatím chceme vzbudiť pozornosť a záujem nových firiem a partnerov o spoluprácu a členstvo v INOVATO CLUSTER a chuť pracovať na spoločných projektoch a rozvíjaní siete. Takto pomáhame tvoriť inovačný ekosystém na Slovensku a snažíme sa pomôcť podnikateľskému prostrediu.

Podujatie vzniklo na základe dopytu firiem a ich reprezentantov, ktorí sa chcú stretnúť, v príjemnej atmosfére podiskutovať o biznise, projektoch, spoznať nových ľudí, firmy, nadviazať kontakty.

Pre koho je podujatie primárne určené, kto je cieľovým publikom?

V aktuálnom ročníku sme sa zamerali na silu inovačných ekosystémov a predstavenie inovácií, ktoré prinášajú členovia nášho klastra. Podujatie je teda určené pre našich členov – tj. členov klastra INOVATO a potenciálnych nových členov – podnikateľov, zástupcov firiem a inovátorov, ale aj širšiu odbornú verejnosť.

Čo môžu účastníci od podujatia očakávať a načo sa môžu tešiť?

Aj tento rok sme pripravili kvalitný odborný ako aj sprievodný program. Účastníci budú mať možnosť vypočuť si veľmi zaujímavé a aktuálne key-note prezentácie od popredných odborníkov ako napr. prof. Sedlařík – rektor UTB Zlín, prof. Marek – VUT Brno, J. Košturiak – INOVATO, F. Simančík – SAV a iní. V rámci panelovej diskusie budú zástupcovia inovačných ekosystémov a inštitúcií ako KInIT, CIVITTA, EOS Innovazioni, BS 2.1 a ďalší diskutovať o stave inovácií na Slovensku. Podstatná časť programu bude venovaná prezentácii inovatívnych projektov a produktov z dielne členov INOVATO. Účastníci sa budú môcť aktívne zapojiť do diskusií v rámci šiestich paralelných tematických workshopov. Počas celého dňa bude pre účastníkov pripravený priestor pre B2B, B2C networkingové stretnutia a rozhovory.

Po intenzívnej odbornej časti načerpáme nápady a inšpiráciu počas motivačného príspevku Kataríny Lynczenyiovej – úspešnej slovenskej freediverky. Tradičné odovzdávanie inovačných cien tento rok doplní a oživí hudobné vystúpenie Mišky Šipekovej, šikovnej mladej saxofonistky.

Programom bude sprevádzať Ľubomír Straka, moderátor relácie „Svet technológií“ stanice TA3, naše pozvanie ako čestný hosť prijala aj Veronika Vadovičová – úspešná paralympijská reprezentantka v športovej streľbe.

Čím sa INOFEST odlišuje od iných priemyselných podujatí?

Pridanou hodnotou INOFESTU je možnosť aktívnej participácie a zapojenia sa účastníkov. Toto prináša sekcia workshopov na témy ako autonómne poľnohospodárstvo, cirkulárna ekonomika, sociálne inovácie, inovácie v športe, nové výrobné koncepty a umelá inteligencia bližšie k firmám. Je to široká ponuka, z ktorej si účastníci určite vyberú. Tematická rozmanitosť poukazuje na to, čo je špecifikom INOVATO. Prepájame ľudí a členov z odlišných sektorov, od priemyslu, high tech, dizajnu, právnych služieb až po sociálnu oblasť, pretože zastávame názor, že budúci svet bude multidisciplinárny, založený na vzájomnej spolupráci, synergii a zdieľaní vedomostí, know how, kapacít, zdrojov naprieč sektormi. Podujatie je výnimočné aj miestom, kde sa koná – kongresové centrum spoločnosti bizzcom, je úplne nové a bude mať počas INOFESTu svoju premiéru. V rovnakom areáli je aj sídlo spoločnosti bizzcom – poprednej slovenskej spoločnosti, ktorá ponúka komplexné riešenia pre rôzne sektory priemyslu od jednoúčelových zariadení až po komplexné automatizované linky. Výrobu budú mať účastníci možnosť vidieť počas exkurzie.

INOFEST 2022 organizuje inovačný klaster INOVATO. Je možné do klastra ešte vstúpiť?

Áno, vždy radi nadviažeme spoluprácu s inovatívnou spoločnosťou. Našou prioritou je aktívna participácia, sme aktívny klub inovatívnych firiem a partnerov z verejného sektora. Sme záujmové združenie právnických osôb a fungujeme na báze členstva. Členstvo je otvorené, na web stránke máme zverejnené podmienky a predpoklady, ktoré musí firma alebo entita spĺňať, aby bol predpoklad pre spoluprácu. Potenciálny záujemca musí vyplniť prihlášku, zaslať informáciu o svojich aktivitách, očakávaniach a popis toho, čo vie do siete priniesť a čím vie prispieť. Nového člena následne schvaľuje správna rada klastra. Po schválení a zaplatení členského príspevku získava firma štatút člena.

Čo môžu firmy získať vstupom do inovačného klastra?

Firmy vstupom do klastra získajú možnosť prepojiť sa s jednotlivcami a firmami, ktoré sú nastavené proaktívne, riešia inovácie, majú záujem spolupracovať, hľadať prieniky a tvoriť nové projekty. V sieti je prepojené početné množstvo odborníkov a expertov z rôznych oblastí vedy, výskumu, priemyselného inžinierstva, AI, dizajnu, marketingu….atď., s ktorými v rámci klastra pracujeme a nový člen k nim získava prístup. Pre členov organizujeme vzdelávacie aktivity – formou pravidelných seminárov, workshopov, tematických pracovných skupín, ale aj komplexnejšie vzdelávacie programy ako napríklad strojárska univerzita, alebo akadémia obchodu, podujatia a konferencie, kde majú členovia zvýhodnené účastnícke poplatky. Členov priebežne informujeme o možnostiach účasti na domácich aj zahraničných podujatiach, možnostiach finančnej podpory, v prípade potreby poskytujeme konzultačné, poradenské služby.

Naša členská základňa sa priebežne rozširuje, prepájame sa aj s organizáciami a firmami z Českej republiky, na Slovensku máme členov zo všetkých regiónov. Máme preto široké spektrum informácií a dobrý prehľad o tom, čo inovatívne sa deje v jednotlivých častiach Slovenska.  Možnosti sú široké a záleží len na aktívnom prístupe člena, akú pridanú hodnotu z toho, čo ponúkame, využije.

Čo by ste na záver odkázali účastníkom, ktorí s účasťou ešte váhajú?

Obdobie pandémie nám ukázalo, že možnosť stretnúť sa tvárou v tvár, nie je tak úplne samozrejmá ako sme boli zvyknutí. Dostali sme sa do nového normálu, kde však platí, že osobné stretnutie s partnermi a priateľmi je zážitkom a hodnotou, ktorá sa virtuálne nasimulovať nedá. Preto by som účastníkov a priateľov pozvala, aby prišli medzi pozitívne naladených ľudí, využili možnosť rozšíriť si obzory a naučiť sa niečo nové v oblasti výskumu, inovácií, technológií a užiť si príjemnú, kreatívnu, uvoľnenú atmosféru doplnenú hudobným a kulinárskym zážitkom.

Srdečne pozývam, dovidenia na INOFESTE 😉.

103 komentárov
 1. how long does it take for tadalafil to work

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 2. help me to write an essay

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 3. buy a essay 4 mesiace ago

  buy a essay

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 4. essay 123 help 4 mesiace ago

  essay 123 help

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 5. custom essay service toronto

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 6. top 10 essay writing services

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 7. best rated essay writing service

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 8. essay writting service 4 mesiace ago

  essay writting service

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 9. medical school essay writing service

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 10. best website to get essays

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 11. professional essay editing service

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 12. top essay editing service

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 13. expert essay writers 4 mesiace ago

  expert essay writers

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 14. custom essay 4 mesiace ago

  custom essay

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 15. higher english critical essay help

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 16. national junior honor society essay help

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 17. overseas pharmacy soma 4 mesiace ago

  overseas pharmacy soma

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 18. how much does lortab cost at pharmacy

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 19. best online indian pharmacy

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 20. renova mexico pharmacy 4 mesiace ago

  renova mexico pharmacy

  Rozhovor s výkonnou riaditeľkou klastra INOVATO – Annou Čaplovičovou – Prepriemysel.sk

 21. Neurontin 4 mesiace ago

  Neurontin

  Neurontin

 22. cialis tadalafil 10 mg 4 mesiace ago

  cialis tadalafil 10 mg

  cialis tadalafil 10 mg

 23. generic over the counter viagra

  generic over the counter viagra

 24. cialis 5mg 4 mesiace ago

  cialis 5mg

  cialis 5mg

 25. best price on generic tadalafil

  best price on generic tadalafil

 26. order sildenafil online uk

  order sildenafil online uk

 27. cost of generic viagra in canada

  cost of generic viagra in canada

 28. where to buy real viagra 4 mesiace ago

  where to buy real viagra

  where to buy real viagra

 29. sildenafil 2.5 mg 4 mesiace ago

  sildenafil 2.5 mg

  sildenafil 2.5 mg

 30. is there a generic version of cialis

  is there a generic version of cialis

 31. sildenafil 100mg cheap 4 mesiace ago

  sildenafil 100mg cheap

  sildenafil 100mg cheap

 32. cialis w/o perscription 4 mesiace ago

  cialis w/o perscription

  cialis w/o perscription

 33. buy cialis canada 3 mesiace ago

  buy cialis canada

  buy cialis canada

 34. tadalafil vs vardenafil 3 mesiace ago

  tadalafil vs vardenafil

  tadalafil vs vardenafil

 35. uk pharmacy viagra 3 mesiace ago

  uk pharmacy viagra

  uk pharmacy viagra

 36. the best online tramadol pharmacy is

  the best online tramadol pharmacy is

 37. cheapest brand viagra online

  cheapest brand viagra online

 38. cost of cialis at cvs 3 mesiace ago

  cost of cialis at cvs

  cost of cialis at cvs

 39. sildenafil cost compare 3 mesiace ago

  sildenafil cost compare

  sildenafil cost compare

 40. tadalafil citrate dosage bodybuilding

  tadalafil citrate dosage bodybuilding

 41. buy tadalafil 5mg 3 mesiace ago

  buy tadalafil 5mg

  buy tadalafil 5mg

 42. safeway pharmacy methotrexate

  safeway pharmacy methotrexate

 43. where can you buy viagra in canada

  where can you buy viagra in canada

 44. sildenafil without prescription

  sildenafil without prescription

 45. canada generic viagra 3 mesiace ago

  canada generic viagra

  canada generic viagra

 46. where to get cheap viagra

  where to get cheap viagra

 47. how to get real viagra online

  how to get real viagra online

 48. where can i buy sildenafil 100mg

  where can i buy sildenafil 100mg

 49. cialis 20 mg how long does it take to work

  cialis 20 mg how long does it take to work

 50. cialis 20 mg price 3 mesiace ago

  cialis 20 mg price

  cialis 20 mg price

 51. buy cialis with no persciption

  buy cialis with no persciption

 52. what does a cialis pill look like

  what does a cialis pill look like

 53. neurontin tamoxifen 3 mesiace ago

  neurontin tamoxifen

  neurontin tamoxifen

 54. metronidazole sedation 3 mesiace ago

  metronidazole sedation

  metronidazole sedation

 55. sulfamethoxazole-trimethoprim while pregnant

  sulfamethoxazole-trimethoprim while pregnant

 56. meloxicam and pregabalin 3 mesiace ago

  meloxicam and pregabalin

  meloxicam and pregabalin

 57. orange nolvadex 3 mesiace ago

  orange nolvadex

  orange nolvadex

 58. valtrex hunger 3 mesiace ago

  valtrex hunger

  valtrex hunger

 59. micromedex lisinopril 3 mesiace ago

  micromedex lisinopril

  micromedex lisinopril

 60. metformin wirkungslos 3 mesiace ago

  metformin wirkungslos

  metformin wirkungslos

 61. furosemide fda 3 mesiace ago

  furosemide fda

  furosemide fda

 62. rybelsus with food 3 mesiace ago

  rybelsus with food

  rybelsus with food

 63. how to open rybelsus bottle

  how to open rybelsus bottle

 64. rybelsus use 3 mesiace ago

  rybelsus use

  rybelsus use

 65. can zoloft cause heartburn

  can zoloft cause heartburn

 66. risk factors of escitalopram

  risk factors of escitalopram

 67. keflex metronidazole 2 mesiace ago

  keflex metronidazole

  keflex metronidazole

 68. topiramate and duloxetine

  topiramate and duloxetine

 69. how fast does cymbalta work

  how fast does cymbalta work

 70. can you take doxycycline and cephalexin together

  can you take doxycycline and cephalexin together

 71. gabapentin wskazania 2 mesiace ago

  gabapentin wskazania

  gabapentin wskazania

 72. lexapro how long does it take to work

  lexapro how long does it take to work

 73. best viagra price in india

  best viagra price in india

 74. can you drink alcohol while on fluoxetine

  can you drink alcohol while on fluoxetine

 75. what is keflex 500mg 2 mesiace ago

  what is keflex 500mg

  what is keflex 500mg

 76. alternative to ciprofloxacin

  alternative to ciprofloxacin

 77. cephalexin 500 2 mesiace ago

  cephalexin 500

  cephalexin 500

 78. bactrim pediatric dose calculator

  bactrim pediatric dose calculator

 79. what pain reliever can i take with bactrim

  what pain reliever can i take with bactrim

 80. amoxicillin cvs 3 týždne ago

  amoxicillin cvs

  amoxicillin cvs

 81. what is diclofenac sodium used for

  what is diclofenac sodium used for

 82. depakote valproic acid 3 týždne ago

  depakote valproic acid

  depakote valproic acid

 83. vyvanse and contrave 3 týždne ago

  vyvanse and contrave

  vyvanse and contrave

 84. diltiazem generic name 3 týždne ago

  diltiazem generic name

  diltiazem generic name

 85. avodart flomax combination pill

  avodart flomax combination pill

 86. augmentin 875 price 3 týždne ago

  augmentin 875 price

  augmentin 875 price

 87. flexeril 3 týždne ago

  flexeril

  flexeril

 88. ezetimibe liver function 3 týždne ago

  ezetimibe liver function

  ezetimibe liver function

 89. cozaar 50 mg uses 3 týždne ago

  cozaar 50 mg uses

  cozaar 50 mg uses

 90. ddavp dosing for von willebrand’s

  ddavp dosing for von willebrand’s

 91. effexor weight loss 3 týždne ago

  effexor weight loss

  effexor weight loss

 92. successfully coming off citalopram

  successfully coming off citalopram

 93. allopurinol and gout 3 týždne ago

  allopurinol and gout

  allopurinol and gout

 94. is amitriptyline an ssri 3 týždne ago

  is amitriptyline an ssri

  is amitriptyline an ssri

 95. aspirin and acetaminophen 3 týždne ago

  aspirin and acetaminophen

  aspirin and acetaminophen

 96. aripiprazole brand name 3 týždne ago

  aripiprazole brand name

  aripiprazole brand name

 97. buspar and wellbutrin 2 týždne ago

  buspar and wellbutrin

  buspar and wellbutrin

 98. celecoxib 100 mg capsule 2 týždne ago

  celecoxib 100 mg capsule

  celecoxib 100 mg capsule

 99. bupropion used for 2 týždne ago

  bupropion used for

  bupropion used for

 100. protonix classification 12 hodín ago

  protonix classification

  protonix classification

 101. repaglinide emc 7 hodín ago

  repaglinide emc

  repaglinide emc

 102. side effects of robaxin

  side effects of robaxin

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?