EUREM – Manažér pre energetiku

Zvýšte si kvalifikáciu v oblasti energeticky úsporných technológií a energetického manažmentu!

Ako dosahovať úspory energie v podniku? Medzinárodne uznávaný vzdelávací kurz, European EnergyManager – Manažér pre energetiku, Vám pomôže zaviesť efektívny energetický manažment a dlhodobo znížiť spotrebu energie vo Vašom podniku.

Kurz zostavený podľa jednotných učebných osnov pozostáva z 18 dní výučby a návrhu projektu na zvýšenie energetickej efektívnosti.

Účastníci

Cieľovou skupinou kurzu sú manažéri, ktorí zodpovedajú za oblasť úspor energie v podnikoch, technickí riaditelia, vedúci výroby, podnikoví energetici, technici a procesní inžinieri, ako aj poradcovia v oblasti energetiky, poskytovatelia energetických služieb a ďalší. Predpokladané sú 3-5 ročné skúsenosti v odbore.

Koncept

Učebné osnovy sú rozdelené do technických a manažérskych okruhov a obsahujú takmer všetky relevantné spôsoby využitia energie v podniku. Dôležitou súčasťou kurzu je vypracovanie projektu vo vlastnom podniku pod vedením konzultanta. Podniky tak môžu ťažiť z rýchlej realizácie navrhovaných opatrení.

V závere kurzu absolvuje účastník písomný test z piatich tematických okruhov a obhajuje svoju projektovú prácu pred odbornou komisiou. Po úspešnom absolvovaní kurzu je poslucháčovi udelený medzinárodný certifikát European EnergyManager a absolvent zároveň získa certifikát SNOPK „Manažér pre energetiku“.

Tematické okruhy

 1. Energetické hospodárstvo – legislatíva a energetická politika, nákup a obchod s energiami, EPC-projekty
 2. Ekonomická optimalizácia, projektový manažment
 3. Manažment v energetike
 4. Základné znalosti o energetike, meranie a regulácia
 5. Zásobovanie teplom v priemysle, rekuperácia tepla, zásobovanie parou
 6. Technika stlačeného vzduchu
 7. Kogenerácia, kombinácia tepla a energie
 8. Vykurovanie
 9. Klimatizácia
 10. Chladenie
 11. Elektroenergetika, smart grids – inteligentné siete
 12. Osvetlenie
 13. Energetické požiadavky na budovy, energeticky efektívne budovy
 14. Solárne tepelné sústavy, fotovoltické elektrárne
 15. Využitie biomasy v energetike, bioplynové stanice
 16. Geotermálna energia, tepelné čerpadlá
 17. Green IT

Priebeh kurzu

Priebeh kurzu:
Kurz zahŕňa 18 dní výučby, rozčlenených do šiestich vyučovacích blokov po troch dňoch. Prebieha raz ročne od februára do októbra.

Partner:
Viessmann, s.r.o.

Odborná spolupráca:
Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Miesto:
Viessmann, Ivanská cesta 30, Bratislava

Cena kurzu:
2 200 EUR (bez DPH)
Zvýhodnené podmienky pre členské podniky a firmy s viacerými účastníkmi.

V cene sú zahrnuté:

 • Kompletné študijné materiály v slovenčine
 • Individuálne konzultácie počas prípravy projektovej práce
 • Záverečná skúška a certifikát
 • Občerstvenie a obedy počas priebehu kurzu

 

Networking

EUREM predstavuje celosvetovú sieť expertov energetickej efektívnosti. Účastníci a absolventi si po absolvovaní kurzu môžu naďalej vymieňať svoje skúsenosti a znalosti prostredníctvom internetovej platformy, a tiež majú možnosť zúčastňovať sa medzinárodných konferencií EUREM.

Viac informácii získate na stránke SNOPK a na medzinárodnej EUREM webstránke.

Kontakt: holubek@dsihk.sk, Tel. 02/20850622


Zdroj: Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

[TheChamp-Sharing]

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?