„LASYS meets Central Europe“ sa rozbieha

30./31. mája 2017 hotel Holiday Inn v Trnave

Odborná konferencia a výstava o laserových technológiach „LASYS meets Central Europe“

Konferencia s medzinárodnými výrobcami z laserového odvetvia, ktorý sa bude konať 30. a 31. mája na Slovensku / Znalosti z praxe pre priemyselných používateľov

S podujatím „LASYS meets Central Europe“ sa od 30. do 31. mája 2017 v slovenskom meste Trnava stretnú poskytovatelia riešení z oblasti opracovávania materiálov pomocou lasera a priemyselní používatelia. Cieľom iniciatívy Messe Stuttgart a Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slovensko) je sprostredkovať účastníkom konferencie aktuálne know-how týkajúce sa laserovej technológie – na zvýšenie kvality a efektivity v ich výrobe. Okrem toho otvára táto udalosť aj nové trhové šance pre výrobcov v rastúcej slovenskej produkcii automobilov.

„Uznávané podniky rozpoznali šance tohto podujatia. Ich pozitívna odozva nám potvrdzuje, že s touto konferenciou a sprievodnou výstavou kráčame s dobou“, zhodli sa Dr. Guido Glania, obchodný vedúci a člen predstavenstva AHK Slovensko, a Gunnar Mey, vedúci oddelenia pre oblasť priemyslu v Messe Stuttgart. Ako vystavovatelia budú zastúpené firmy ERLAS Erlanger Lasertechnik (Nemecko), IPG (Nemecko), Lintech (Česká republika), Manz (Slovenská republika), Matex (Česká republika), Precitec (Nemecko), Sitec (Nemecko), TRUMPF (Slovenská republika) a VÚTS (Česká republika), ako aj firma II-VI Highyag (Nemecko), ktorá naživo predstaví svoju modulárnu laserovú zváraciu hlavicu BIMO.

Laseroví špecialisti vidia potenciál rastu

Dieter Manz, CEO spoločnosti Manz AG, vysvetľuje: „Vidíme vysoký potenciál rastu na trhu e-mobility; v prichádzajúcich rokoch sa vytvoria významné výrobné kapacity. V rámci Európy preberie Slovenská republika kľúčovú rolu, predovšetkým pokiaľ ide o zostavovanie akumulátorových blokov. S naším najnovším vývojom, laserovým systémom FLS 1800, sme uviedli platformu dimenzovanú na laserové procesy, ktoré si vyžadujú tú najväčšiu flexibilitu a výkonnosť pri výrobe lítium-iónových batérií. Tešíme sa na predvedenie výhod našich inovatívnych riešení na Slovensku a o našich schopnostiach chceme presvedčiť všetkých, ktorí si vypočujú našu prednášku o flexibilnom zváraní laserom pre výrobu blokov.“

Firma TRUMPF taktiež vidí na Slovensku veľké trhové šance a podujatie je teda presne na správnom mieste. „Počet automobilov, ktoré boli vyrobené na Slovensku v roku 2016, prekročil hranicu jedného milióna. V tomto, ako aj v ďalšom roku sa očakávajú ešte vyššie čísla. Tieto štatistiky poukazujú na vyšší dopyt po nových, pokrokových technológiách. Využijeme podujatie „LASYS meets Central Europe“ na predstavenie našej technológie, ako je nový inteligentný skener I-PFO pre diaľkové zváranie a aj na to, aby sme mohli diskutovať s partnermi z automobilového priemyslu“, informuje Dipl. Ing. Branislav Lipták, Sales Department TRUMPF Slovakia.

ERLAS – výrobca špeciálnych zariadení na laserové opracovávanie kovových materiálov predpokladá, že sa v Trnave stretne s rozhodujúcimi subjektmi slovenskej hospodárskej a technickej elity, ktoré majú záujem o vysokoefektívne riešenia nesúce označenie „made in Germany“. „S touto príležitosťou by sme chceli upevniť a rozšíriť náš okruh stredoeurópskych zákazníkov – keďže už máme používateľov na Slovensku a v Maďarsku. Pretože práve v automobilovom odvetví zohráva poloha Slovenska čoraz dôležitejšiu úlohu pre európsky trh“, hovorí Prof. Dr.-Ing. Peter Hoffmann, obchodný vedúci spoločník firmy ERLAS Erlanger Lasertechnik GmbH.


Prednášky z „laserovej praxe“ bohaté na mnohé aspekty

Témou kongresu dňa 30. mája budú rozmanité laserové aplikácie v priemysle, ktoré prekračujú rámec jedného odvetvia či materiálu. Prof. Dr. Thomas Graf, riaditeľ inštitútu pre lúčové nástroje na univerzite v Stuttgarte, poskytne vo svojej keynote prezentácie výhľad na možnosti použitia laserov pri opracovávaní materiálu v priemysle štandardu 4.0. Druhú keynote speech prinesie prof. Adreas Otto z inštitútu pre výrobnú a vysokovýkonnú laserovú techniku TU Viedeň a týka sa potenciálov číselných simulácií pre opracovanie materiálov laserom. Prof. Dr.-Ing. Peter Hoffmann z katedry pre technológiu výroby Erlangensko-norimberskej univerzity Friedricha Alexandra bude referovať o výrobných konceptoch v oblasti laserového zvárania. Ďalšie odborné prednášky pokrývajú oblasť rezania hrubých a tenkých plechov laserom, systémovú integráciu laserov, ako aj efektívne označovanie. Prvý deň podujatia bude zakončený večerným podujatím a ponúkne šancu na vzájomný networking a nadväzovanie kontaktov.
31. mája sa budú konať kooperačné rozhovory medzi účastníkmi.

Vystavovatelia, referenti a návštevníci môžu už vopred, pri online-registrácií na podujatí, ponúknuť možnosti spolupráce a takto si dohodnúť stretnutia s novými obchodnými partnermi.
Zaregistrovaní účastníci tak obdržia svoju osobnú agendu s vhodnými partnermi na rozhovor.

O veľtrhu LASYS
LASYS sa ako jediný medzinárodný odborný veľtrh konzekventne zameriava na systémové riešenia pre laserové opracovanie materiálov. Od prvého veľtrhu v roku 2008 sa úspešne etabloval ako používateľská platforma pre najnovšie laserové systémy, zariadenia a procesy. LASYS, ako veľtrh presahujúci rámec jedného odvetvia či materiálu, oslovuje predovšetkým rozhodujúce subjekty z medzinárodného priemyslu. Radom podujatí s názvom „LASYS meets …“ sa posilňuje téma laserovej technológie na relevantných cieľových trhoch. Tu môžu na medzinárodných odborných podujatiach prezentovať svoju ponuku výrobcovia zameraní na rast. Počas účasti na veľtrhoch a summitoch profitujú partneri z medzinárodných kontaktov, ako aj sietí a môžu si sprístupniť nové trhy.

Dvojdňová konferencia je spojená s výstavou a koná sa:

30./31. mája 2017 hotel Holiday Inn v Trnave

Predbežný program

30. 05. 2017

10.00 – 16.00 hod.: odborná konferencia

18.00 hod.: večerné podujatie

31. 05. 2017

9.00 – 15.00 hod.: obchodné B2B rozhovory medzi vystavovateľmi a účastníkmi konferencie

Podrobnejšie informácie a program nájdete na: www.lasys-meets.com

[TheChamp-Sharing]

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?