Krízová konferencia Virtualtechsummit
bude prvou odbornou virtuálnou konferenciou
v strednej Európe.

Organizátori ňou reagujú na aktuálnu situáciu spôsobenú koronavírusom vo svete.

B r a t i s l a v a (01. apríl 2020) –  Šíriaci sa koronavírus ovplyvnil život po celom svete. Na situáciu, ktorú spôsobil vo viacerých oblastiach života, sa rozhodol reagovať aj Techsummit Events®. Táto špičková platforma odborníkov svetu predstaví Virtualtechsummit, prvú online krízovú konferenciu v strednej Európe. V nej spojí názory a vedomosti svetových odborníkov, ktorí sa spoločne pozrú na oblasť zdravotníctva, hospodárstva, inovácií, ale aj technológií, či trhu práce a spoločenskej zodpovednosti.

V priebehu posledných týždňov sa stal koronavírus ústrednou témou nášho pracovného, ale aj súkromného života a ovplyvnil ho spôsobom, s akým sa nik z nás doteraz nestretol. Svetová zdravotnícka organizácia už vyhlásila jeho stav za pandémiu. Na Slovensku vládne núdzový stav a nikto nevie, čo bude nasledovať. „Pre organizátorov konferencií je momentálna situácia nesmierne komplikovaná. Napriek tomu som však presvedčený, že to nie je dôvod na paniku. Celú situáciu vnímam ako obrovskú príležitosť pre inovácie, kreatívu a transformáciu spoločnosti, ktorá môže nabrať raketovú rýchlosť. Zároveň je to veľká výzva pre pozitívne zmeny, na ktoré sa musíme vedieť pripraviť a adaptovať. Ako hovoril Darwin: Svet patrí nie najsilnejším, ani najinteligentnejším, ale tým, ktorí sa vedia najlepšie prispôsobiť,“ hovorí Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá založila eventovú platformu Techsummit Events®.

Koncom mája mal Techsummit Events® predstaviť svoj jubilejný piaty ročník Techsummit konferencie, no kvôli aktuálnej situácii vo svete sa organizátori rozhodli presunúť ho až na 15. – 16. september 2020. Kríza, ktorej hrozbu so sebou koronavírus prináša, však organizátori považujú za hnací motor ekonomiky inovácií. Svoje aktivity preto spojili do novej myšlienkovej platformy určenej na zdieľanie a medzinárodnú výmenu najlepších riešení a odborných skúseností. Výsledkom je Virtualtechsummit, prvá virtuálna krízová konferenciu v európskom priestore, a zároveň najväčšia z hľadiska účastníckeho a mediálneho pólu. Rozdelená bude do štyroch samostatných online konferencií, ktorých spoločnou témou bude COVID-19. Virtualtechsimmit vol.1, čiže prvá z online konferencií, sa uskutoční 15. – 17. apríla 2020 a jej názov bude COVID-19 Nové príležitosti pre svet: Politické a ekonomické konzekvencie. Jej generálnou líniou bude disruptívna sociálna inovácia – Vláda pomáha biznisu – Biznis pomáha vláde – Všetci pomáhajú všetkým. Konferencia bude prebiehať počas troch dní a organizátori očakávajú tisíce virtuálnych návštevníkov. Pre podnikateľov, odborníkov a inovátorov už pritom organizátori na sociálnej sieti LinkedIn spustili aj podporný informačný kanál. Slúžiť bude nielen na prehľadový zber dát, ale aj na vytváranie a nadväzovanie nových spoluprác. Podporný informačný kanál nájdete pod názvom „Corona virus online“ alebo na adrese TU.

Prvý diskusný deň bude rozdelený do dvoch blokov. Prvý blok sa z politického a ekonomického pohľadu pozrie na spoluprácu krajín a význam kohézie v období pandémie COVID-19. Každá krajina sa snaží riešiť aktuálnu situáciu najlepšie, ako vie. Akým spôsobom však funguje medzinárodná spolupráca, koordinácia a zdieľanie pozitívnych krokov vlád? Čomu je potrebné sa vyvarovať, aby sa situácia nezopakovala aj v krajinách V4 a na aké dopady by sme mali byť pripravení v prípade, ak by tento stav trval dlhšie ako 3 mesiace? Aké nové vízie pandémia prináša? Predmetom diskusie bude aj prípadná zmena fungovania sveta či nové vízie, ktoré pandémia prináša. Druhým blokom bude krízový manažment krajiny – líderstvo – syntéza. S politickými elitami a odborníkmi zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, tu prebehnú diskusie aj o koordinácii rozhodnutí na medzinárodnej úrovni, o manažovaní kritických situácií v spoločnosti a krajinách či o tom, ako môžu lídri správne navigovať aj v nepredvídateľných situáciách. Kľúčoví predstavitelia štátu budú zároveň diskutovať aj o komplexnosti tejto témy.

Druhý deň bude tematicky rozdelený do diskusných panelov zachytávajúcich oblasti, ktoré sa kvôli koronavírusu ocitli v kríze. V bloku – Zdravotníctvo v kríze – ako sa dá pomôcť?budú slovenskí a zahraniční odborníci hovoriť o stave nášho zdravotníctva, ktoré má momentálne svoju previerku a skúšku ľudských a technických kapacít. Bude aktuálna situácia novým konceptom poučení aj pre budúcnosť? Začneme ako krajina pracovať na vhodnom prostredí pre zdravotnícky personál a využijeme túto situáciu „návratov domov“ v prospech ich integrácie do slovenského systému? V hospodárskom bloku – Hospodárstvo v kríze – čo sa dá robiť? – budú odborníci aj zástupcovia rezortu  Ministerstva hospodárstsva a predstavitelia významných firiem, zamestnávateľov a profesijných zväzov diskutovať o zatváraní fabrík, prevádzok a o celkovom zastavení ekonomiky. Aké budú dopady koronavírusu na slovenskú, ale aj svetovú ekonomiku? Ako skončia slovenskí podnikatelia a aký bude dopad na štátny rozpočet? V treťom bloku – Inovácie a technológie v kríze – ako môžu pomôcť? – sa odborníci pozrú na príklady dobrej praxe zo zahraničia. Pandémia môže pôsobiť ako hnacia sila pre inovácie. Ako to vieme využiť v náš prospech a ako úspešne aktivizovať inovačný ekosystém od vedcov až po IT priemysel? V čase krízy nastáva neľahká situácia aj pre podnikateľov, ktorí často musia v rámci svojich limitovaných možností pristúpiť k hromadnému prepúšťaniu. Štvrtým diskusným panelom bude preto trh práce v kríze. Diskutovať sa v ňom bude aj o možnom akcelerovaní digitalizácie a robotizácie či o tom, ako podnikatelia vnímajú aktuálne podporné opatrenia zo strany vlády. K tejto oblasti by sa mali vyjadriť aj zástupcovia rezortu Ministerstva práce či dotknutých strán. Posledným panelom bude obnova po kríze. Po skončení pandémie sa totiž budú musieť všetky krajiny sveta vysporiadať s jej dopadmi, a to nielen ekonomickými, ale aj ľudskými. Vo svojich diskusiách sa preto odborníci budú venovať aj analýze postupov či prehodnoteniu zdrojov alokovaných do zdravotníctva a ekonomiky.

Tretí deň bude orientovaný na občanov a bude venovaný najmä témam spoločenskej zodpovednosti. Jeho hlavným cieľom bude poskytnúť občanom psychologickú podporu a kompletné informácie o tom, ako zamedziť šíreniu hoaxov. Odborníci vo svojich diskusiách vysvetlia, čo robiť v prípade karantény a ako nepodliehať panike. Konferencia bude zároveň slúžiť aj ako spoľahlivý zdroj informácií či ako ekonomická a finančná poradňa. Cieľom je nastaviť u občanov finančnú gramotnosť a rozšíriť obzor o tom, aké možnosti vznikajú pri práci z domu, či aké alternatívne možnosti financovania môžu v aktuálnej situácii na trhu využívať.

Okrem prvej zo série virtuálnych konferencií, sú pre verejnosť pripravené aj ďalšie tri časti:

  • Virtualtechsummit COVID-19 vol. 2 Mestá a obce v kríze
  • Virtualtechsummit COVID-19 vol. 3 Zrýchlená digitálna transformácia
  • Virtualtechsummit COVID-19 vol. 4 Príprava na ďalšiu vlnu

Okrem konferencie Virtualtechsummit sa však verejnosť môže už teraz tešiť na plánovaný Techsummit 5. „Tohtoročný Techsummit je pre nás mimoriadne výnimočný. Okrem toho, že ním oslavujeme 5 rokov intenzívnej práce, podarilo sa nám doň zainvolvovať špičkových spíkrov, ktorí odprezentujú nové obchodné príležitosti a najinovatívnejšie know-how nielen z nášho regiónu, ale aj z desiatok krajín sveta. Program bude reflektovať aktuálne dianie. Kvôli aktuálnej situácii spôsobenej šírením koronavírusu pevne veríme, že sa všetci uvidíme už 15. a 16. septembra 2020. Diskusie septembrovej. O všetkých konkrétnych informáciách však budeme verejnosť priebežne informovať,“ informuje o konferencii Techsummit 5 Davy Čajko.

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?