Robotizácia a digitalizácia prístupná pre malé a stredné podniky

Nová úroveň spolupráce ľudí a robotov?

Vo veľkých priemyselných podnikoch dnes digitalizácia a robotizácia idú ruka v ruke. Pojmy ako internet vecí v priemysle, či smart industry 4.0 alebo aj najnovšia stratégia spoločnosti ABB – ABB Ability, v sebe nesú špičkové digitálne a automatizačné riešenia, ktoré posúvajú priemyselné prevádzky do novej digitálnej éry.

Avšak robotika a digitalizácia má potenciál rozvoja aj v malých a stredných podnikoch. Mnohé z riešení sú pre ne dostupné a investične návratné. Už aj preto, že spolupráca s robotmi ABB šetrí nielen čas, ale aj priestor a zvyšuje konkurencieschopnosť podniku.

Spoločnosť ABB ponúka roboty pre celý rad priemyselných aplikácií v automobilovom, zlievarenskom, kovoobrábacom, potravinárskom, chemickom, ale aj farmaceutickom, stavebnom, drevárskom, elektrotechnickom,  gumárenskom priemysle či priemysle plastov.

Hoci najčastejšie sa roboty využívajú pri rôznych typoch opracovávania materiálov (zváranie, lakovanie, lepenie, rezanie, brúsenie), manipulácii (prenášanie, paletizácia, balenie), skladaní a montáži, spoločnosť  vyvíja aj iné špeciálne aplikácie, šité presne na mieru pre zákazníka. Za vyše 15 rokov jej pôsobenia na Slovensku zrealizovala spoločnosť mnoho významných projektov v tejto oblasti naprieč rôznymi priemyselnými odvetviami.

Skúsenosti z aplikácií vo veľkých podnikoch a automobilového priemyslu využívame pri implementácii do malých a stredných podnikov. Pri vývoji robotizovaných pracovísk a ich implementovaní do výrobnej prevádzky to šetrí čas a náklady.“, zdôrazňuje Peter Kubík z ABB.

Vysoký stupeň robotizácie

Vysoký stupeň robotizácie výrobných pracovísk vytvára  kvalitné pracovné podmienky pre zamestnancov, zvyšuje produktivitu a konkurencieschopnosť podnikov. Námietka, že sa obávajú obrích a vysokovýkonných automatov dnes už tiež nie je namieste. Napriek tomu, že robot má svoju rýchlosť napr. 2, 3, 4 a viac metrov za sekundu, nosnosť od 3kg až do 800kg, že prenášané diely nie sú často žiadne mäkké peny, napriek tomu všetkému sú roboty ABB schopné pracovať v tesnej blízkosti človeka bezpečne.

Nasadenie unikátneho bezpečnostného softvéru SafeMove2 na monitorovanie robotov prináša klientovi naviac úsporu priestoru i skrátenie cyklového času. Roboty neboli k ľuďom nikdy bližšie ako môžu byť teraz.

ABB1

Systém SafeMove2 prináša priestor pre väčšiu flexibilitu a nástroje na dosahovanie vyššej produktivity v kombinácii s bezkonkurenčnou bezpečnosťou. Softvér obsahuje rad špičkových bezpečnostných funkcií vrátane optimalizácie bezpečnostných zón, bezpečných rýchlostných limitov, a monitorovania stavu zastavenia, rozsahov bezpečných osí i dohľad nad pravidelnou kontrolou bŕzd. Softvér je charakteristický aj intuitívnym a efektívnym uvádzaním do prevádzky.

SafeMove2 umožňuje vytvorenie pracovného priestoru robota pomocou 24 bodov. To znamená, že pracovný priestor môže mať rôznorodé tvary. Napriek tomu ho možno efektívne využiť a ušetriť až 15% plochy.

Naprogramovať a vytvoriť sa dá:

  • bezpečný priestor okolo ramena robota
  • bezpečný priestor okolo nástroja
  • sledovanie vybočenia z trajektórie pri SoftAct
  • nastavenie bezpečnostných limitov pre každú os
  • cyklickú kontrolu bŕzd
  • kontrolu rýchlosti

Robotické pracoviská

Príklad štandardného robotického pracoviska – vkladanie dielov do CNC stroja a pracoviska s využitím SafeMove2:

Opracované diely vkladá do palety hotových výrobkov. Tradičné riešenia kalkuluje s použitím paletizačného systému, ktorý prisúva a odsúva diely do bezpečnej vzdialenosti od robota a odtiaľ ich človek odváža na ďalšie spracovanie. To isté platí pre navážanie ešte neopracovaných dielov.

Robot pracuje plnými rýchlosťami, bez požiadavky na oplotenie. Ak sa k nemu priblíži  operátor, robot spomalí na bezpečnú rýchlosť. Operátor môže zaviesť a vyviesť palety. AK potrebuje operátor skontrolovať obrobok priamo v uchopovači robota, príde ešte bližšie a robot sa zastaví. Robot zastaví ešte predtým ako sa ho niekto dotkne a vytvorí mu prekážku. Operátor skontroluje nevyhnutné a vzdiali sa. Robot sa opäť rozbehne plnými rýchlosťami. Tento spôsob znižuje prestoje a nenarušuje plynulosť výroby a prináša aj úsporu vstupných nákladov.

Obr.1: Robot paletizuje bloky polystyrénu.

Obr.1: Robot paletizuje bloky polystyrénu.


Obr.2: Vytvorenie robotizovanej bunky pre zváranie plechových šatníkových priniesla výrazné zvýšenie kapacity výroby a zároveň kvality zvarov.

Obr.2: Vytvorenie robotizovanej bunky pre zváranie plechových šatníkových priniesla výrazné zvýšenie kapacity výroby a zároveň kvality zvarov.


Obr.3: automatizované pracovisko na tmelenie filtrov vyrovnáva výrobné špičky v závislosti od sezónnych objednávok

Obr.3: automatizované pracovisko na tmelenie filtrov vyrovnáva výrobné špičky v závislosti od sezónnych objednávok


Obr.4: automatické brúsenie truhiel zabezpečilo rovnomernú kvalitu obrúsenia, zvýšilo produktivitu a odbremenilo pracovníkov od manipulácie s ťažkým materiálom

Obr.4: automatické brúsenie truhiel zabezpečilo rovnomernú kvalitu obrúsenia, zvýšilo produktivitu a odbremenilo pracovníkov od manipulácie s ťažkým materiálom

ABB je popredným dodávateľom priemyselných robotov a softvéru, zariadení a kompletných aplikačných riešení. Sme v 53 krajinách a doteraz sme nainštalovali viac ako 300 000 robotov po celom svete, ktoré majú k dispozícii najširšiu servisnú sieť.

Zdroj: Tlačová správa spoločnosti ABB

“Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme”

  • 17
  •  
0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?