Automobilový priemysel je akcelerátorom
zelenej transformácie Európy. Kde je Slovensko?

Bratislava, 17.6.2021

Európa je jednoznačne na ceste k zelenej transformácii, ktorej súčasťou je aj automobilový sektor. Vyplýva to aj zo základného dokumentu Európskej komisie „Green Deal“, ku ktorému sa pripojilo aj Slovensko. Podľa Zväzu automobilového priemyslu SR je tento akt zo strany Slovenskej republiky zatiaľ iba formálny. Prihlásenie sa k základným myšlienkam dokumentu pre náš sektor znamená záväzok v podobe realizovania zmien a úloh s cieľom rozvoja mobility alternatívnych pohonov, budovania infraštruktúry, dekarbonizácie výroby, digitalizácie, autonómneho riadenia či kybernetickej bezpečnosti.

 

Energetická transformácia

Zo záväzku Slovenka voči Európskej únii vyplýva podpora štrukturálnej zmeny v oblasti pohonov v doprave a redukcia emisií. Vo väčšine štatistík sa v súčasnosti Slovensko nachádza medzi poslednými krajinami v rámci Európskej únie. Za rok 2020 sa u nás predalo len 1 771 nabíjateľných vozidiel M1, dosahujeme najvyššie emisie CO2  z nových osobných  vozidiel (119,2 CO2 g/km). Lepšie na tom nie sme ani pri budovaní infraštruktúry. Momentálne je v SR v prevádzke rádovo 750 verejných nabíjacích bodov, do roku 2025 by ich malo byť 5 200 a do roku 2030 viac ako 20 000. „Európski predstavitelia automobilového priemyslu považujú udržateľnosť životného prostredia za viac ako ekologický záväzok, ide o hospodársku budúcnosť Európy, jej súčasťou je aj Slovensko,“ hovorí Alexander Matušek, prezident ZAP SR. „Samozrejmým predpokladom je, že nabíjacia infraštruktúra by mala byť napájaná z obnoviteľných zdrojov.“ K ďalším dôležitým témam, ktoré vyplývajú z európskeho dohovoru, patria zelené riešenia v oblasti systému odpadového hospodárstva, budovanie kapacít na efektívne zhodnocovanie odpadu, výskum nových technológií spracovania. „Zahraničné koncerny, ktoré investovali na Slovensku, prijali zásadné rozhodnutia v oblasti dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. Bohužiaľ, vývoj posledných rokov ukazuje, že na Slovensku sa od týchto cieľov vzďaľujeme. Ak budeme zhodnocovanie priemyselných odpadov realizovať v zahraničí, určite to neprospeje konkurencieschopnosti Slovenska a jeho priemyslu.“ hovorí Alexander Matušek.

 

Témy súčasnosti

Zväz automobilového priemyslu aktívne presadzoval počas Covid krízy riešenia pre zachovania pracovných miest, hlavne tzv. Kurzarbeit (opatrenie 3A z balíčka pomoci). Dobré výsledky tohto opatrenia boli základom pre vypracovanie systémového Kurzarbeitu, ktorý prešiel korektne celým legislatívnym procesom.. „Trvanie pomoci bolo prisľúbené do doby, kedy nadobudne platnosť zákon o Kurzarbeite. Teraz dochádza k zásadnej zmene. Pomoc sa začne riadiť regionálnym Covid automatom. Priemysel je ale globálny. Covid ustúpil na Slovensku, ale v krajinách našich dodávateľov zúri ďalej. Aj čipovú krízu spôsobil Covid. Hlavne týmito opatreniami sa nám podarilo zachrániť pracovné miesta a teraz ich znovu ohrozujeme. Naši členovia na včerajšom Valnom zhromaždení žiadajú toto rozhodnutie prehodnotiť a posunúť účinnosť zákona o Kurzarbeite na skorší termín ako  január 2022 a do tej doby pokračovať v súčasnej schéme 3A. Konkurencieschopnosti Slovenska to môže len pomôcť“, poznamenal prezident ZAP SR. Navrhli sme zavedenie pandemickej OČR a pandemickej PN, realizovali sa testovania vo firmách a štartuje sa aj očkovanie v podnikoch .

 

 

Vývoj v uplynulom období        

Počet vyrobených automobilov ovplyvnila pandémia coronavírusu. Za rok 2020 sa na Slovensku vyrobilo 990 598 vozidiel, čo je o 10,6 % menej v porovnaní s predošlým rokom. Slovensko aj naďalej zostáva svetovým lídrom vo výrobe automobilov, na 1 000 obyvateľov sa vlani vyrobilo 182 osobných motorových vozidiel. Podiel automobilovej výroby na priemyselnej výrobe SR bol za rok 2019 vo výške 51,5 %.. V roku 2020 poklesol aj počet zaregistrovaných nových osobných vozidiel. Celkovo sa registrovalo 76 305 vozidiel, čo je v porovnaní s rokom predošlým pokles o 24,78  %. Pri pohľade na registráciu vozidiel v rámci celého trhu vidíme taktiež pokles. Za uplynulý rok sa celkovo registrovalo 84 909 vozidiel, pokles je vo výške 25,42 %. Pri individuálne dovezených vozidlách sú stále vysoké počty registrácií starších automobilov. „V tejto súvislosti nás znepokojujú individuálne dovozy ojazdených vozidiel, kde podiel vozidiel starších ako 5 rokov je viac ako 60 %. Takéto vozidlá nám určite nepomôžu znížiť celkové emisie z dopravy. Oveľa udržateľnejším riešením je podľa nášho názoru dlhodobá systémová podpora predaja bez- alebo nízko-emisných vozidiel, ktorá by naopak tieto emisie znížila“, dodáva Alexander Matušek.

 

Valné zhromaždenie ZAP SR

V stredu 16.6.2021 sa konalo pravidelné Valné zhromaždenie ZAP SR. Jeho účastníci prerokovali aktuálne témy a diskusia sa zamerala  na prípravu strategických zámerov. Tohtoročné Valné zhromaždenie bolo volebné, kde bol rozšírený počet členov Výkonného výboru. Na pozíciu prezidenta Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky bol opätovne zvolený pán Alexander Matušek. .

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) vznikol dňa 22. 6. 1993 v Bánovciach nad Bebravou. Je to dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov). Je členom európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA. Momentálne zastupuje záujmy 206 právnych subjektov, ktoré pôsobia v oblastiach: výskum, vývoj, výroba a predaj automobilov, motocyklov alebo ich súčastí, dovoz motorových vozidiel, projekcia a výroba náradia pre automobilový priemysel a príprava odborníkov v rámci odvetvia automotive. Automobilový priemysel je ťahúňom nášho hospodárstva, generuje 14,9 percent hrubej produkcie Slovenska, svojimi aktivitami ovplyvňuje priamo aj nepriamo viac ako 270.000 pracovných miest a podieľa sa 53 percentami na celkovom exporte priemyslu SR.

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?