Plán zavedenia nízkoemisných zón v Bratislave

Na základe uzatvoreného memoranda medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto zastúpenou starostkou Zuzanou Aufrichtovou a hlavným mestom Bratislava zastúpeným Matúšom Vallom sa začala úprava legislatívneho rámca pri tvorbe strategických dokumentov k téme zníženia tranzitu, zavedenie nízkoemisných zón a ochrany ovzdušia.

Mestu záleží na ochrane životného prostredia a s tým nevyhnutne súvisiacej ochrany zdravia obyvateľov. Jedným zo spôsobov ako k tomu prispieť je znižovanie emisií spôsobených automobilovou dopravou. „Hlavným cieľom ochrany ovzdušia je zlepšiť kvalitu ovzdušia na miestach, kde nie je dobrá a udržať ju tam, kde dobrá je,“ vysvetľuje starostka Starého mesta Zuzana Aufrichtová.

Zo skúseností obcí a miest mimo územia Slovenskej republiky, ktoré prijali koncept nízkoemisných zón, došlo k zníženiu tranzitu, zaťaženosti miestnych komunikácií, zníženiu hluku a prašnosti a v neposlednom rade aj k poklesu znečistenia ovzdušia.

Tlačová konferencia o nízkoemisných zónach

Tlačová konferencia o nízkoemisných zónach

V praxi bude zavedenie nízkoemisných zón pre obyvateľov znamenať, že po schválení návrhu dodatku k štatútu a schváleniu miestnych VZN a následnému zriadeniu nízkoemisných zón bude povolený vjazd cestných motorových vozidiel označených emisnou plaketou s uvedením príslušnej emisnej kategórie.

Do nízkoemisných zón bude umožnený vstup bez obmedzenia držiteľom cestných motorových vozidiel, ktorí majú v danej zóne pobyt a pre prevádzkovateľov vozidiel, ktorý bola udelená dočasná alebo trvalá individuálna výnimka.

Starostka zároveň zdôrazňuje, „že nízkoemisné zóny musia byť zriadené tak, aby boli zabezpečené obchádzkové trasy a aby v dôsledku zavedenia nízkoemisných zón nedošlo k obmedzeniu prejazdnosti územím mestských častí Bratislavy.“

Dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia v hlavnom meste je cestná doprava. Podľa predsedu RZMČ Jozefa Krúpu, „by sa mali obce snažiť využívať možnosti, ktoré im umožňuje prijatá legislatíva. Hovoríme predovšetým o zriaďovaním nízkoemisných zón na jej území, ale aj inými opatrniami, ako sú napríklad vodozádržné opatrenia, rozvoj a ochrana zelene, zelené strechy, … .“


Tačová správa z konferencie so zástupcami mestských častí Bratislavy a p. primátora Matúša Valla

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?