Nárast populácie spôsobí nárast priemyslu

Sily poháňajúce spracovateľský priemysel smerom k modernizácii riadiaceho systému sú väčšie a hlbšie než len potreba nahradiť zastarané technológie.

Počet ľudí na svete čoskoro presiahne 7.6 miliárd, ale čo je pre priemysel ešte zaujímavejšie, 1 miliarda ľudí sa dostáva z chudoby na úroveň strednej triedy.

„Tento trend podnieti spotrebiteľské výdavky v sume 8 biliónov, čím vznikne tlak na výrobu a prírodné zdroje,“ povedal viceprezident spoločnosti Rockwell Automation John Genovesi účastníkom v rámci svojej kľúčovej prezentácie na podujatí Rockwell Automation Process Solutions User Group tento týždeň v Chicagu.

Očakáva sa napríklad 100 % nárast počtu automobilov a podobný nárast v oblasti dopytu po spotrebných výrobkoch, farmaceutických výrobkoch a pitnej vode.

„Priemysel minie 1 bilión USD, aby premenil túto príležitosť, maximálne využívajúc nové technológie a internet vecí (IoT),“ vraví Genovesi. „Fenomenálny potenciál, ktorý sa získa maximálnym využitím týchto technológií“ nám prinesie istejšie dodávky potravín z farmy na tanier, lepší energetický manažment, obmedzenie tvorby odpadov, zníženie nákladov a systémy údržby, ktoré eliminujú zlyhania s katastrofálnymi dôsledkami.

Zdroj: industryweek

[simppleboxshortcode]

  •  
  •  
  •  
0 komentárov

Leave a reply

Log in with your credentials

Forgot your details?