Kvalifikácia inžinierskych lídrov na Slovensku

Čo je potrebné na realizáciu organizácie vzdelávania pre inžinierov?

Zakladateľ Lowinski Consulting s.r.o. – Clemens Lowinski,má 27-ročné skúsenosti z automobilového priemysluv spoločnosti Johnson Controls. Disponuje knowhow z oblasti vývoja produktov interiérových modulov a komponentov pre pasažierov automobilov a riadiacimi skúsenosťami z rôznorodých medzinárodných projektov.

( autor: Vlasta RAFAJOVÁ, foto: Lowinski Consulting s.r.o.)

Je expertom vo všetkých aspektoch procesu vývoja produktu. Riadil kľúčové projekty realizované napr. pre spoločnosti Ford, Mercedes, Smart a Mitsubishi. Založil a viedol najväčšie automobilové technologické centrum na Slovensku pre spoločnosť Johnson Controls v Trenčíne s viac ako 550 pracovníkmi. Dnes odovzdáva svoje bohaté skúsenosti firmám, ktoré potrebujú pracovať na príprave inžinierskych lídrov.

V rozhovore pre ai magazine Clemens Lowinski približuje, prečo je táto téma na Slovensku taká dôležitá a výsostne aktuálna. Kedy ste začali rozmýšľať o kvalifikácii inžinierskych lídrov v Slovenskej republike a k akému záveru ste dospeli?

Prvé myšlienky prišli dosť dávno, musím sa v čase vrátiť späť až do polovice roku 2004, kedy sa môj bývalý zamestnávateľ rozhodol založiť výskumno-vývojové centrum pre automobilový priemysel na Slovensku a ja som sa zaviazal toto výskumno-vývojové centrum vybudovať a viesť. V tom čase sme mali dobré poznatky o infraštruktúre, pracovnom prostredí a dostupnosti inžinierov na Slovensku. Nevedeli sme však toho veľa o ich schopnostiach v oblasti vývoja produktu v automobilovom priemysle. Z tohto dôvodu boli pre mňa najdôležitejšie dva kroky. V prvom rade identifikovať pre každú pracovnú pozíciu požadované zručnosti. Vykonať pravidelné hodnotenie každého zamestnanca vzhľadom na tieto zručnosti a vytvoriť tréningový program na odstránenie nedostatkov odhalených hodnotením. Druhým dôležitým krokom bolo vytvorenie takého pracovného prostredia, kde všetci zamestnanci sledujú jeden spoločný cieľ a umožniť im, aby sa stali súčasťou zákazníckeho sveta a ostatných vývojárskych tímov. Preklenovacím cieľom bolo, samozrejme, zabezpečiť požadovanú kvalitu a produktivitu vo všetkých vykonávaných činnostiach. Kvalifikačný proces bol vykonávaný súbežne s výkonom pracovných povinností, podporovaný zavedením potreby neustáleho zdokonaľovania zručností. Prirodzene, od začiatku bolo všetkým jasné, že to bude beh na dlhé trate.

Aké sú podľa vás momentálne potreby kvalifikácie inžinierov na Slovensku?

V odpovedi na vašu otázku by som sa rád zameral na automobilový priemysel a strojárstvo. Počas posledných viac ako desiatich rokov sa už urobil veľký pokrok. Medzičasom sa vytvorila a je dostupná dosť dobrá základňa rôznorodých poznatkov. Ako príklad uvediem CAD (Computer Aided Design) a všeobecné počítačové znalosti a zruč- nosti, ako aj jazyková zdatnosť v angličtine či nemčine. Mnohí inžinieri nadobudli aj skúsenosti z oblasti vývoja produktu. Lenže, rýchlo sa rozvíjajúci automobilový priemysel a strojárstvo v Slovenskej republike vyžadujú čoraz väčšie množstvo zručných a skúsených inžinierskych vedúcich pracovníkov. Nárast je zaznamenaný v oblasti výskumu a vývoja produktov, ale aj v samotnej výrobe. Nastupujúcim trendom je určite zvyšovanie počtu projektov a nárast zodpovednosti pre slovenských inžinierov. To sú dôvody, prečo nás v oblastiach projektového plánovania, projektového manažmentu, riadenia a rozvoja zamestnancov, riešenia problémov či robenia zásadných rozhodnutí, čaká ešte veľa práce na to, aby sme urobili zásadný pokrok. Očakáva sa tiež zvyšovanie technických požiadaviek na vývoj a výskum nových produktov, aby sa udržal krok s technologickým vývojom. To bude viesť k vyššej nezávislosti a schopnosti brať na seba oveľa viac zodpovednosti, ako kedykoľvek predtým. Budúcnosť spojená s Priemyslom 4.0 prinesie do výroby nutnosť vyššej flexibility a produktivity, zvýšenie kvalitatívnej úrovne, zrýchlenie výroby, zníženie skladových zásob a nižšie straty. Inžinieri z oblasti výskumu a vývoja nových produktov, či samotnej výroby i kvality, sa budú musieť pripraviť na nové technológie a výzvy.

Aké prínosy teda môže ponúknuť inžinierska kvalifikácia?

Som presvedčený, že má určite veľký význam o tom intenzívne uvažovať, predtým ako začneme vykonávať aktivity v tomto smere. Je potrebné sa na to pozerať z dvoch pohľadov. Prvým je prínos pre firmu. Inžinierska kvalifikácia pokrýva všetky zručnosti, vyžadované firmou v reálnom čase aj do budúcnosti. Úroveň v oblastiach služieb zákazníkom, komunikácie a všeobecnej spokojnosti narastie. Zvýšenie inžinierskej produktivity vedie v konečnom dôsledku aj k zvýšeniu finančných ziskov firmy. Samotní inžinieri sú lojálnejší a stabilnejší, ak samotný zamestnávateľ do nich investuje. Na druhej strane, ich spoluúčasť na tomto procese ochraňuje samotnú firmu. Firma je neustále o krok vpred pred svojou konkurenciou prostredníctvom garancie neustáleho zlepšovania úrovne zručností svojich zamestnancov. Vnútropodniková podpora nových príležitostí je následne prístupná pre všetkých. Na rozdiel od nových inžinierov, firme tento prístup garantuje, že má inžinierov s kompletnými poznatkami z oblasti podnikania a správnymi súbormi zručností. Firma si tak môže byť istá, že má zamestnancov, ktorí ju poznajú a veria jej. Druhým aspektom je prínos pre zamestnanca. Inžinierska kvalifikácia poskytuje inžinierom príležitosť získavať nové zručnosti, zvyšuje ich prínos pre samotné podnikanie a podporuje ich vlastnú sebarealizáciu. Následne im môžu byť ponúknuté nové pozície na iných miestach v rámci firmy – pozície s lepšími výhodami a ohodnotením. Získavajú dodatočné zručnosti na zvládnutie plnenia nových a odlišných úloh, ktoré ich dokážu udržať motivovaných a plných elánu a energie. Budú určite viac spokojní s vlastnou prácou a ich pracovná morálka sa bude zvyšovať.

Môže byť takýto kvalifikačný koncept a proces integrovaný do každodenného pracovného výkonu?

Toto je určite kľúčová výzva pre každú fi rmu. Na jednej strane je tu záujem neustále kvalifikovať vlastných zamestnancov, na druhej strane však nie je možné obetovať, či prerušiť vlastné práve realizované projekty. Na riešenie tohto problému je potrebné zamerať sa len na skutočné potreby a vykonávať kvalifikáciu v rámci pracovného výkonu. To znamená realizovať prakticky orientované tréningy s interaktívnymi výučbovými metódami. Sú to školenia a workshopy založené na riešení reálnych úloh, simulácie, prípadové štúdie, hry na funkcie, a pod. Tieto tréningy mô- žu byť vykonávané v jednotlivých dňoch, alebo vo výučbových blokoch. Súbežne popri pracovnom výkone sa zavádza aj systém koučingu, ktorý podporuje výčbu na základe reálnych pracovných úloh. Takáto činnosť krok za krokom potom vedie k procesu neustáleho zlepšovania.

Čo je potrebné na realizáciu organizácie vzdelávania pre inžinierov?

Jednou z dobrých ciest by mohlo byť zavedenie Systému riadenia vedomostí (Knowledge Management System). Vo všeobecnosti možno povedať, že je to neustále získavanie všetkých užitočných poznatkov, ktoré sa následne stávajú dostupné pre všetkých inžinierov. Výmena know-how sa uskutočňuje prostredníctvom inžinierskych okrúhlych stolov. Využitie poznatkov a skúseností na riešenie nových technických problémov bude viesť k vyššej odbornej spôsobilosti všetkých inžinierov a v konečnom dôsledku aj ich vyššej konkurencieschopnosti. Kľúčovým faktorom k úspechu je podpora (najmä v rozpočtovej a časovej oblasti) zo strany zamestnávateľa a firemná kultúra otvorenej komunikácie. Ako ďalší evolučný krok môže byť spomínaný Systém riadenia vedomostí v budúcnosti využitý pri rozvoji inovácií.

Zdroj: ai magazine  4/2017

[TheChamp-Sharing]

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?