Kto bude spravovať štátny, niekoľko miliónový balík
na podporu začínajúcich podnikov je už známe

11,6 miliónov eur v správe investičnej platformy Crowdberry

Bratislava 7. 10. 2019 – Investičný fond National development Fund II., a.s., ktorý je v správe Slovak Investment Holding, oznámil víťazov výberového konania na správu a implementáciu finančného nástroja podpory začínajúcich podnikov vo výške 23 miliónov eur. 11,6 miliónov eur bude v správe odborníkov investičnej platformy Crowdberry.

Výberový proces prostredníctvom systému EVO vyhlásil Úrad pre verejné obstarávanie ešte v októbri minulého roka a zúčastnilo sa ho deväť uchádzačov. Popri skúsenostiach s investíciami do začínajúcich malých a stredných podnikov sa pri výbere prihliadalo na zrealizované úspešné investície a v praxi overené postupy pri mobilizácii súkromného kapitálu. V prípade Crowdberry zavážilo dnes už takmer 14 miliónov eur, ktoré súkromní investori od roku 2016 investovali prostredníctvom platformy do 11 úspešných, medzinárodne pôsobiacich spoločností ako Ecocapsule, Sensoneo, Boataround alebo MultiplexDX.

O investičný kapitál z nového fondu sa môžu uchádzať podnikatelia a mladé firmy zo všetkých regiónov Slovenska s menej ako trojročnou históriou podnikania a s potenciálom medzinárodného pôsobenia. Záujemcovia sa budú môcť obrátiť na CB Investment Management, ktorá je novou dcérskou spoločnosťou platformy Crowdberry zriadenou na správu fondu a podporu výhradne mladých a začínajúcich slovenských firiem. Firmy uchádzajúce sa o financovanie prejdú profesionálnym a transparentným výberovým procesom. Špecializovaný tím správcu fondu firmy preverí, zhodnotí, a vybraných kandidátov pripraví na investičný proces od základnej stratégie až po samotný obchodný model. Úšpešné firmy sa naviac budú môcť uchádzať o súkromný kapitál prostredníctvom platformy Crowdberry a tým získať dostatok kapitálu pre konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch. Pri investíciách pôjde o návratnú formu investovania postavenú na komerčných podmienkach s cieľom niekoľkonásobne zhodnotiť vynaložené finančné prostriedky.

„Našou úlohou je zodpovedne a transparentne alokovať a zhodnocovať nám zverený kapitál, ktorý má slúžiť obyvateľom tejto krajiny, a tým pádom aj napomáhať vzniku a rastu inovatívnych firiem. Tie sa stanú silnou súčasťou ekonomiky a pomôžu jej diverzifikácii v čase hospodárskeho útlmu a možných dopadov automatizácie. Spolu s rastovým kapitálom získajú mladé firmy a podnikatelia aj profesionálne know-how zo zahraničia v rôznych oblastiach už počas prípravy investície a hlavne našu plnú podporu pri budovaní hodnoty firmy po investícii. Crowdberry disponuje rozvinutou sieťou medzinárodných kontaktov, profesionálov z investičného a podnikateľského prostredia a celým ekosystémom firiem, partnerov a investorov, ktorí pomáhajú vlastnými skúsenosťami a zdrojmi. Zúžitkovať ich budeme môcť aj v CB Investment Management, pri zhodnocovaní kapitálu fondu. Naviac sme k dispozícii v Bratislave aj v Košiciach.“, vysvetľuje Daniel Gašpar, managing partner Crowdberry.

Rast platformy a úspech Crowdberry vo výberovom konaní NDF II prinášajú aj personálne zmeny. Doterajší partneri spoločnosti Daniel Gašpar a Michal Nešpor preberajú riadenie novej dcérskej spoločnosti CB Investment Management. Investičná platforma sa naopak rozšíri o nového partnera Michala Ondrišeka, profesionála s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti bankového sektora a private equity. „Crowdberry sa bude samozrejme i naďalej venovať vyhľadávaniu a spájaniu firem so súkromým kapitálom a podpore ich rastu. Spoločnost sa na Slovensku zameria na už zabehnuté malé a stredné podniky a realitné projekty s nižšou mierou rizika a pravidelnými dividendovými výnosmi. Investori však neprídu ani o možnosť podielať sa na úspechoch začinajúcich firiem, a to v Českej republike ako aj na Slovensku, kde sa na platforme objavia vybrané úspešné startupy s možnosťou pripojiť sa k investícii fondu aj privátnym investorom za rovnakých podmienok.“ vysvetlil Michal Ondrišek.

KONIEC

National Development Fund II., a.s. (NDF II.) je investičný fond, ktorým sa implementujú finančné nástroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020. NDF II. je v správe Slovak Investment Holding, a. s. (SIH), ktorá je v 100-percentnou dcérou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Hlavným cieľom NDF II. je zlepšiť prístup k financovaniu projektov a inštitúcie pôsobiace v dopravnej infraštruktúre, energetickej efektívnosti, odpadovom hospodárstve, sociálnej ekonomike, a malom a strednom podnikaní.

Spoločnosť Crowdberry bola založená v roku 2015 a je profesionálnou prémiovou investičnou platformou pôsobiacou na Slovensku a v Českej republike. Ide o investičné trhovisko spájajúce zaujímavé a inovatívne spoločnosti, ktoré už preukázali funkčnosť svojho obchodného modelu, so súkromnými a inštitucionálnymi investormi (Crowdberry crowd). Crowdberry je prvou slovenskou platformou, kde investori uprednostňujúci zhodnotenie kapitálu v oblastiach, ktoré sú im ideovo blízke, stanú priamymi spolumajiteľmi nielen start-upov, ale aj zavedených a ziskových firiem a vybraných projektov z oblasti nehnuteľností.

Crowdberry na slovenskom a českom trhu pôsobí vyše troch rokov  a spoluprácuje s renomovanými partnermi akými sú Tatra Banka Private banking, zahraničnými ale aj domácimi investormi, investičnými fondami resp. profestionálnymi inštitúciami.

Crowdberry súkromným investorom nielenže umožňuje vlastniť časť spoločností, ktoré by im neboli bežne dostupné, ale kvalitným výberom, prípravou a prácou so spoločnosťami zo strany profesionálneho a skúseného investičného tímu Crowdberry im pomáha aj zhodnotiť ich investície. Firmy na druhej strane získajú nielen financie na ďalší rozvoj a rast, ale spravidla aj investorov, ktorí im vďaka svojim znalostiam, skúsenostiam a obchodným kontaktom aktívne pomáhajú pri ďalšom raste a zhodnotení.

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?