ISO normy: Lepší výkon vďaka dohodnutým súborom pravidiel

V užšom zmysle slova je norma dohodnutý spôsob, ako niečo urobiť. Môže ísť o výrobu produktu, riadenie procesu, dodržiavanie bezpečnosti, poskytovanie služby alebo dodávku materiálu. ISO normy tak môžu pokrývať širokú škálu činností vykonávaných spoločnosťami a používaných ich zákazníkmi.

Sú to znalosti a svojím spôsobom aj výkonné nástroje, ktoré môžu pomôcť podporiť inovácie a zvýšiť produktivitu. Môžu pomôcť podnikom byť úspešnejšími.

Eliminujú negatívne dopady

Normy sú určené na poskytovanie spoľahlivej vedomostnej základne pre ľudí, ktorí zdieľajú spoločné očakávania od produktu alebo služby. To podporuje obchodné príležitosti, dosahovanie úspor, efektívnosti a zvyšuje ochranu a dôveru spotrebiteľov.

V mnohých prípadoch ich stanovenie pomáha naše okolie a prostredie aj chrániť, čoho skvelým dôkazom je systém EMAS. Práve s jeho pomocou sa mnohé krajiny a spoločnosti zaväzujú dodržiavať určité štandardy smerujúce k ochrane životného prostredia. Smerujúce k tomu, aby naša a činnosť podnikov neviedla k devastácii prostredia, od ktorého je závislá naša budúcnosť.

Zvyšujú produktivitu a výkon firmy

Ako všetci veľmi dobre vieme, úspech spoločnosti sa meria podľa výkonnosti príslušných obchodných oblastí a ich procesných úrovní. Aktuálne platné ISO normy podporujú kultúru neustáleho zlepšovania v rámci celého hodnotového reťazca.

Znižujú podnikateľské riziko

Dnešné podniky si už nemôžu dovoliť riskovať improvizovanú reaktívnu metódu. Používanie štandardov vám môže pomôcť identifikovať vaše riziká a minimalizovať ich.

Vážne nehody, narušenia bezpečnosti IT, požiare, záplavy alebo extrémne poveternostné podmienky – tieto incidenty môžu mať na spoločnosti veľký vplyv. Používanie noriem vás systematicky pripravuje na hrozby tohto druhu. V prípade poruchy to môže výrazne znížiť vaše prestoje a náklady na obnovu.

Starajú sa o trvalú udržateľnosť

Tým, že sa hlbšie ponoríme do využívania energie a zdrojov, používanie našich noriem vám môže pomôcť ušetriť peniaze a zlepšiť váš imidž a zároveň prospieť životnému prostrediu, o čo sa snaží aj spomínaný EMAS systém.

Sú zárukou kvality

Na záver to najdôležitejšie. Ak ponúkate služby, mali by ste zabezpečiť ich trvalo vysokú kvalitu a vytvoriť účinné kontrolné mechanizmy pre udržateľný obchodný úspech. ISO normy vám v tomto smere ponúkajú celý rad štandardov na neustále meranie a zlepšovanie kvality vašich služieb.

Tak to s nimi vyskúšajte a úspech v podniku si užívajte.

Zdroj obrázka:  Monster Ztudio/Shutterstock.com

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?