NCBrain – prečo a kedy optimalizovať NC programy pri obrábaní foriem?

Výsledkom je nielen zvýšenie produktivity pri odoberaní materiálu frézovaním, ale aj efektívnejšia výroba:

V diskusii s výrobnými riaditeľmi nástrojární sa stretávam s dvomi názormi. Prvý a častejší je ten, že nástrojáreň investovala do výberu, nákupu a zaškolenia CAM-u veľa času a peňazí, aby získala optimálne NC programy pre výrobu.

( autor: František MACHARA, foto: technology-support)

Nepotrebuje teda investovať znova do optimalizačného softvéru. Títo riaditelia sú presvedčení, že všetko už majú vo svojom CAM riešení a ich NC technológovia sú zdatní a šikovní. Myslia si, že obrábanie je optimálne a viac nechcú riešiť. Druhým názorom je konštatovanie, že aj keď majú vo svojej nástrojárni kvalitné CNC frézovacie obrábacie stroje, zdá sa im, že vlastné dráhy pri obrábaní sa chovajú čudne. Frézy namiesto odoberania materiálu zbesilo jazdia nad materiálom, často praskajú v rohoch a výsledné povrchy foriem treba ručne dokončovať. Nevedia však, či je to CAM-om alebo tým, že NC technológ nevie CAM používať.

Optimalizácia NC programu podľa NCBrain

NCBrain3X a NCBrain5X sú hlavnými softvérovými produktmi spoločnosti NCBrain, ktorá sa od roku 1997 zameriava na optimalizáciu NC kódov a optimalizáciu práce na CNC obrábacích strojoch. Základnými princípmi, z ktorých vychádza, je jednoduché užívateľské rozhranie, vedomostná databáza frézovacích technológií a ich využitie v spojení s konkrétnym CNC obrábacím strojom. Taktiež použitým nástrojom, frézou a stále aktualizovanou informáciou, koľko materiálu je treba v nasledujúcom NC bloku odobrať. To má zásadný vplyv na úpravu veľkosti posuvu nástroja Fxxx, otáčok vretena, pridanie dráh nástroja a – ak je to potrebné – aj na odstránenie dráh nástroja, kde sa obrába vzduch.

Výsledkom je nielen zvýšenie produktivity pri odoberaní materiálu frézovaním, ale aj efektívnejšia výroba (prevencia poškodenia nástrojov, vyššia kvalita obrobeného povrchu, odstránenie kolíznych situácií stroj – nástroj – obrobok). NCBrain, po nahratí originálneho NC kódu, definícii pôvodného polotovaru a aktualizácii informácií o použitých nástrojoch a ich držiakoch, vykoná simuláciu a vygeneruje optimalizovaný NC kód pre váš konkrétny CNC frézovací obrábací stroj. Predevším s ohľadom na tieto funkcie:

Riadenie posuvu nástroja

Kontrola množstva odoberaného materiálu v konkrétnom mieste rezu a z toho vyplývajúce automatické generovanie optimalizovaného posuvu nástroja Fxxx do dráhy frézy v mieste frézovania. Ak bol napr. NC technológom použitý východzí posuv v obrábacej stratégii F1000, NCBrain ho bude automaticky riadiť v rozmedzí F800 až F4000. Preto je možné rýchlejšie a bezpečnejšie obrábanie.

Odstránenie nadbytočných dráh nástroja

Nadbytočné dráhy nástroja (obrábanie vzduchu) obvykle predstavujú 5 až 30 % celkových dráh. NCBrain analyzuje všetky dráhy nástroja vygenerované CAM-om, s ohľadom na odoberaný materiál, a automaticky odstráni obrábanie vzduchu a dráhy s malým odberom materiálu v závislosti od definovaného počiatočného polotovaru.

Riadenie výšky nájazdov a prejazdov rýchloposuvom G0

NCBrain analyzuje a upraví CAM-om generované dráhy nájazdov a prejazdov nástroja na rýchloposuvy G0 a pracovné posuvy G1 Fxxx v závislosti od defi – novaného počiatočného polotovaru a možných kolízií nástroja s obrobkom.

Pridanie dráh v miestach s nekonštantne odoberaným materiálom

NCBrain vyhodnocuje miesta s nekonštantne odoberaným materiálom a miesta s veľkým odberom materiálu. Taktiež v nich pridáva dráhy nástroja v závislosti od obrábaného tvaru.

Odporučenie ideálnej dĺžky vyloženia nástroja

NCBrain po simulácii CAM-om vygenerovanej dráhy navrhne a zobrazí aj optimálnu dĺžku vyloženia nástroja v závislosti od obrábaného tvaru a držiaku nástroja. Vyloženie nástroja má zásadný vplyv aj na rezné podmienky pri obrábaní. V prípade, že sa rozhodnete CAM-om vygenerované dráhy upraviť pre optimálne dĺžky nástrojov fréz, NCBrain rozdelí jednu operáciu NC programu na viac operácií v rôznych Z hĺbkach s ohľadom na vyloženie nástroja.

Produkty spoločnosti NCBrain, a to nielen NCBrain3X a NCBrain5X, ponúkajú riešenia, ktoré vedú k vyššej produktivite výroby. Teda zvýšeniu výrobnej kapacity na CNC obrábacích strojoch, a to frézovacích troj-, štvor- aj päťosových. Pomáhajú firmám na celom svete optimalizovať NC kód, analyzovať kinematiku, stav stroja, nástroja a obrobku vždy v reálnom čase. V portfóliu viac než 1 700 zákazníkov sú nástrojárne predovšetkým z Kórey, Japonska, Turecka a Číny. Alebo spoločnosti ako Samsung, LG, Hyundai, KIA, Toyota a Honda. Produkty spoločnosti NCBrain na českom a slovenskom trhu ponúka, implementuje a technicky podporuje spoločnosť technology-support, v rámci divízie preNÁSTROJÁRNE, spoločne s ďalšími produktmi ako je CAD/CAM Cimatron pre návrh, konštrukcie a výrobu elektród, foriem a lisovacích nástrojov.

Týka sa to vašej nástrojárne?

Pravdepodobne sa aj vy zaradíte do jednej zo skupín popisovaných nástrojární. O riešeniach NCBrain bez ohľadu na to, či vaši NC programátori využívajú CAM riešenie ako sú Cimatron, NX Siemens, ProE CREO, Catia, Visi, MasterCAM alebo iné, sa môžete dozvedieť viac, ak navštívite www.ncbrain.sk. Tu nájdete informácie aj pre prípad, že by ste s nami chceli preveriť, či je obrábanie na vašich CNC frézovacích obrábacích strojoch optimálne, alebo v ňom máte rezervy.

Zdroj: ai magazine  4/2017

“Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme”

  • 3
  •  
0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?