+

VÝVOJ Martin úspešne dodáva aj do Švédskej armády