+

Slovenské firmy očakávajú nárast obchodu so zahraničím