V SR je 375 profilov, v ktorých by sa dali vybudovať malé vodné elektrárne+