Logo praxuj.sk+

Projekt Praxuj pomáha mladým ľuďom nájsť uplatnenie na Slovensku