+

Petržalský parkúr opäť ozvláštnia tátoše na kolesách