Mercedes-Benz EQC+

Posledné skúšky vozidla EQC v zimných podmienkach