+

Toyota predstavila svoj nový minibus pre skúmanie Mesiaca