+

Ocenili odľahčený AMG GT R s uhlíkovým hriadeľom