+

Konferencia Chémia 2016 sa venovala aj zmenám v chemickej legislatíve v EÚ