Silvestrovské ohňostroje spôsobujú rovnaké znečistenie ako cestná doprava+

Silvestrovské ohňostroje spôsobujú rovnaké znečistenie ako cestná doprava