Implantát dokáže priniesť citlivosť+

Prvá vnímajúca a obratná protetická ruka bola implantovaná