+

Slovenský start-up Tenderio získal zahraničnú investíciu 250 tisíc eur