+

Znalosti nemčiny s vysokou pridanou hodnotou pre kariéru v hospodárstve