+

Spoločnosť PFERD ako výrobca dokončovacích obrábacích nástrojov