Hyunnam SK preinvestuje v Krásno parku 16,9 milióna eur a vytvorí 240 miest+