Vo vranovskom priemyselnom parku Ferovo by mohol vzniknúť závod na výrobu liehu+