Predstavujú roboty v Číne len ďalšie zbytočne vyhodené peniaze?+