Uzatvorenie bane Paskov sa odkladá na budúci rok+

Uzatvorenie bane Paskov sa odkladá na budúci rok