Štíhla výroba – príklad z praxe výrobcu automobilových dielov+