Vytvárate tímy aktívnych optimistov?

Aké ďalšie myšlienky rezonovali v mysliach zúčastnených na podujatí Výrobný manažment?

Doba implementácie nástrojov Lean a SixSigma je už konečne za nami. Našťastie príčinou nie je, že by sa preukázalo, že niektorý z nich je zlý a nefunguje, alebo by sa v praxi nedostatočne používal. Skôr sa zmenilo samotné zameranie aktivít zlepšovania tak, aby sme začali vnímať celý kontext. Nemôže byť predsa cieľom implementovať vybrané nástroje, techniky a postupy. Mali by sme sa koncentrovať na vzájomnú interakciu ľudí nielen v tíme, ale aj vo vzťahu zlepšovateľa a jeho nadriadeného.

Dôraz sa presúva na spôsob ako vedieme ľudí vo svojich organizáciách tak, aby sme vytvorili v spoločnosti inovatívne, spolupracujúce a výkonné tímy, ktoré sú schopné riešiť neznáme problémy nasledujúcich období. 
Tak by sa dalo stručne zhrnúť hlavné posolstvo konferencie Výrobný manažment, ktorá sa konala 25. – 26. 10. 2017 v Žiline. Aké ďalšie myšlienky rezonovali v mysliach zúčastnených?

VYTVORTE TÍMY AKTÍVNYCH OPTIMISTOV

Ak si spomenieme na dva základné princípy, ktoré má Toyota, rešpekt k ľuďom a kontinuálne zlepšovanie, pomaly nám dochádza, ako sme ich denne porušovali a očakávali rovnaké výsledky ako Toyota. Veď ak hovoríme o KONTINUÁLNOM zlepšovaní, ako s tým súvisí zlepšovanie formou Kaizen week alebo projektu, ktorý má nielen svoj začiatok, ale aj koniec? Čo sa deje po dosiahnutí cieľa v procese? Naďalej zlepšujeme, alebo prichádza yo-yo efekt? Ako reálne zabezpečiť kontinuálnosť?

Tilo Schwarz / Lernzone: Postoje Vašich ľudí sú odrazom ich doterajších skúseností. Ak ich chcete zmeniť, vytvorte nové denné KATA vzorce správania.

Tilo Schwarz / Lernzone: Postoje Vašich ľudí sú odrazom ich doterajších skúseností. Ak ich chcete zmeniť, vytvorte nové denné KATA vzorce správania.

Ďalšou otázkou je, ak nútime ľudí slepo implementovať nástroje Lean, ako ich rešpektujeme? Konkrétne ako vnímame ich schopnosť myslieť a hľadať vlastné riešenia? Akú mieru kreativity očakávame pri implementácii jednotlivých nástrojov? Namiesto radosti z objavovania nových vecí, neustáleho učenia a posúvania nových hraníc, sa trasieme pred auditmi, kde autority kontrolujú, či sme spravili podľa formulárov správne krok jeden, potom dva až sedem.

Kde vznikla fixná myšlienka, že pri implementácií LEAN musí byť najskôr 5S, potom…?
Nemali by sme namiesto toho hľadať lepšie formulácie pre prácu s Lean? Nie je vhodnejšie definovať ľuďom výzvu vo forme vyriešenia nejakej oblasti a potom ich podporiť v ich dennom úsilí dosiahnuť nový stav?

HRAJTE SA V PRÁCI, NAUČTE SA KRESLIŤ A MODELOVAŤ

Keďže väčšinou nepoznáme presné riešenia, kľúčovou sa stáva schopnosť byť kreatívny a vedieť ich vymyslieť. Aj kreativita má svojich pomocníkov, ktorí jej napomáhajú rozvíjať ju v našich mysliach.
Ján Cholvadt / ITT holding: Naučte ľudí kresliť.

Ján Cholvadt / ITT holding: Naučte ľudí kresliť.

Ak chceme spolu v tíme vyriešiť akýkoľvek problém, asi budete súhlasiť, že by sme si mali najskôr dobre rozumieť. Neznamená to len, že rozprávame všetci rovnakým jazykom, ale aj vidíme veci podobným pohľadom, aj keď každý z iného uhlu. Schopnosť pochopiť, čo je problém a čo môžu byť jeho príčiny, rozhoduje o účinnosti riešenia. V tejto fáze je dôležité využívať pri diskusiách vizualizačné nástroje. Namiesto dlhých rečí poproste kolegu, aby vám to nakreslil. Prinútite ho jasnejšie formulovať svoj názor a budete prekvapení, ako rýchlo sa budete hýbať dopredu.

Najjednoduchšou formou je ceruzka a papier. Schopnosť nakresliť schému, skicu ako funguje skúmaný technický systém, prípadne popísať, aké činnosti prebiehajú v jednotlivých procesoch formou vývojového diagramu, výrazne zvyšuje mieru pochopenia problému. Umožňuje zúčastneným nájsť odpoveď na otázku, kde a čo je problém.

Keď ľudia v tíme pochopia príčinné súvislosti, sú schopní navrhnúť riešenie. Nie vždy však býva úplne dopracované. Napríklad riešenia tipu treba upraviť nástroj narážajú na zásadnú otázku. To vieme, ale ako presne upraviť? Predtým, ako si niečo zaumienime a urobíme, mali by sme dôsledne otestovať riešenie bez toho, aby sme spotrebovali množstvo peňazí alebo ohrozili zákazníka. Ideálne je vrátiť sa do detských čias, kedy sme skladali z papiera modely domov, áut a iných zábavných hračiek. Pre ľudí je to veľmi zábavné a zároveň to umožňuje konkretizovať predstavy a testovať funkčnosť pripravovaných riešení.

Podobne sa dajú riešiť administratívne procesy, kde pracujeme s informáciami. Namiesto zjednodušených riešení typu kúpime modul na plánovanie alebo kapacitné prepočty prinúťte ľudí, aby namodelovali tok informácii v Exceli pre jednoduchšiu obmedzenú oblasť. Až keď to bude fungovať, hľadajte na trhu dodávateľa, ktorý to bude vedieť automatizovať na požadovanej úrovni.

ZASLÚŽTE SI LOJALITU VAŠICH ĽUDÍ, BUĎTE ATRAKTÍVNY ZAMESTNÁVATEĽ

Chcete mať lepších zamestnancov? Jednoduchá rada. Buďte lepší zamestnávateľ. Otázka nestojí vo formulácii, ako sú ľudia lojálni voči firme, ako skôr naopak. Ako sú firmy lojálne k svojim ľuďom? Do akej miery sú atraktívne? Ako priťahujú k sebe ľudí?

Zvýšenie spokojnosti zamestnanca má priamy vplyv na mieru atraktívnosti zamestnávateľa. Prvé, čo mnohých ľudí napadne v súvislosti so spokojnosťou zamestnanca, je mzda. Prieskumy vo viacerých firmách však ukazujú, že samotná mzda nie je jediným a rozhodujúcim faktorom. Často rozhoduje transparentnosť výpočtu pohyblivej zložky mzdy a jej väzba na skutočnú výkonnosť pracovných tímov. Trendom je snaha o prepočet prémie na dennej báze a transparentná komunikácia o riešení jednotlivých odchýlok podporená vizualizačnými nástrojmi.

Pavol Kucej / Continental: Ak pracujete v atraktívnej firme, doporučíte aj svojim deťom sa v nej zamestnať?

Pavol Kucej / Continental: Ak pracujete v atraktívnej firme, doporučíte aj svojim deťom sa v nej zamestnať?

SPOKOJNOSŤ ĽUDÍ NA PRACOVISKÁCH

K ďalším faktorom, ktoré výrazne prispievajú k spokojnosti ľudí na pracoviskách, patria celkové organizačné podmienky týkajúce sa pracovného prostredia. Veľa ľudí býva vystavených nadmernému zaťaženiu, čo vedie k negatívnym následkom vo forme zníženia pracovného výkonu a niekedy až k ohrozeniu zdravia a vzniku chorôb z povolania. Preto špičkové firmy investujú do zlepšenia ergonómie na pracovisku. Medzi najčastejšie riešené oblasti patrí snaha o elimináciu potreby ručnej manipulácie a zníženie rizika vzniku kumulatívnych traumatických ťažkostí ako napríklad karpálny tunel.
Postupne sa rozvíjajú ucelené metodiky na kvantifikovateľné hodnotenie zaťaženia pracovníka počas vykonávania operácie. Dôraz už nie je kladený len na časové a priestorové analýzy, ale aj na zhodnotenie ergonomického rizika každej operácie. V tomto smere pomáhajú aj prepracované tréningové programy, ktoré pomáhajú pracovníkom osvojiť si správne bezpečné zásady práce, ktoré neohrozujú ich zdravie.
Ján Petko / US Steel: Deviata MUDA strata je odpad. Všetko čo nám ostane po výrobe a zvyšuje náklady. CO2, znečistené vody, odpadový materiál,...

Ján Petko / US Steel: Deviata MUDA strata je odpad. Všetko čo nám ostane po výrobe a zvyšuje náklady. CO2, znečistené vody, odpadový materiál,…

Ďalšou oblasťou, ktorá výrazne ovplyvňuje spokojnosť pracovníkov, sú korektné pracovné vzťahy medzi novými a starými pracovníkmi. Väčšina ľudí tvrdí, že tí noví sú iní. Platí preto, že bez ohľadu na to, na akej pozícii pracujete, máte zodpovednosť za budovanie lepšej firmy prostredníctvom obrusovania hrán medzi starými a novými.
Začína to nástupom nového pracovníka do firmy, ktorý sa potrebuje rýchlo zorientovať. Je prirodzené, že nový pracovník chce veľa vedieť, zaujíma sa o zmysel svoje práce, o celkové dianie.
Podľa miery podpory a úrovne komunikácie sa u neho tvoria postoje k novému zamestnávateľovi. Môže sa z neho od začiatku stať motivovaný, alebo demotivovaný pracovník.
Monika Šimánková / Hestego: Nový zamestnanec musí vedieť nielen to, čo má robiť, ale aj prečo.

Monika Šimánková / Hestego: Nový zamestnanec musí vedieť nielen to, čo má robiť, ale aj prečo.

MILENIÁLI

Hovorí sa, že nová nastupujúca generácia mileniánov vyrástla s prstom na obrazovke. Následkom sú nedostatočne dobre vyvinuté reálne sociálne väzby. Často si vystačia s virtuálnymi priateľmi a vzťahmi a ťažko potom prekonávajú nástrahy reálneho života.

Už pri malých neúspechoch sa utiekajú k obrazovke, ktorá im plní rolu náhradného zdroja dopamínu, ktorý je spájaný so systémom príjemných vnemov. Mohli by sme povedať, že môžu mať takmer všetko, s výnimkou trvalých vzťahov a uspokojenia z práce. Bohužiaľ, zatiaľ nikto nevymyslel žiadnu appku na vzťahy na pracovisku. Čo ich však môže motivovať, je možnosť pracovať s rozličnými technickými vymoženosťami novej doby, napríklad aj v podobe Industry 4.0.
Uvidíme sa o rok na ďalšom ročníku konferencie Výrobný manažment 23. – 24. 10. 2018 v Žiline. Prihláste sa už dnes na konferencia@ipaslovakia.sk

Zdroj: IPA Slovakia s.r.o.

[TheChamp-Sharing]

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?