Konferencia Výrobný manažment 2016 v Žiline
bola na vysokej úrovni

25.-26.10.2016 sa uskutočnil 6. ročník konferencie Výrobný manažment 2016, ktorú organizovala spoločnosť IPA Slovakia.

Podujatia sa zúčastnilo vyše 230 hostí, pričom už väčšií počet ľudí v Holiday Inn nebol možný. Podujatie Výrobný manažment 2016 moderovali – Ján Košturiak, Jozef Krištak a Róbert Debnár . Prvý deň sme mali možnosť vypočuť si osem zaujímavých prednášok v štyroch tematicky samostatných blokoch. Bloky boli nasledovné:

1. Technológie budúcnosti: Smart Factory a Industry 4.0,
2. Od technológií k práci s ľuďmi,
3. Špičkové koncepty pre zákazkové výroby,
4. Rozvoj lean kultúry.

Podujatie Výrobný manažment 2016

Podujatie Výrobný manažment 2016

Prvý blok bol celý prezentovaný v anglickom jazyku, avšak bolo možné použiť zariadenie, kde ste danú prednášku mali preloženú do slovenčiny. Prevažná väčšina zúčastnených však počúvala anglickú verziu.

S prvou prednáškou vystúpil Philipp Hold, priemyselný inžinier z rakúskeho Fraunhofer Austria na tému Industry 4.0. Vysvetlil čo vo svojej podstate tento pojem znamená a ako výrobné spoločnosti ovplyvní v najbližších rokoch.

Philipp Hold, priemyselný inžinier z rakúskeho Fraunhofer Austria

Philipp Hold, priemyselný inžinier z rakúskeho Fraunhofer Austria

Na túto tému nadviazal v druhej prednáške prvého bloku Gerald Haas zo spoločnosti B&R, ktorá bola generálnym partnerom podujatia. Uvádzal rôzne príklady z reálnych spoločností z praxe a ich prepojenie s Industry 4.0 a možné benefity aj pre naše spoločnosti.

Gerald Haas, vedúci globálneho manažmentu v oblasti priemyslu

Gerald Haas, vedúci globálneho manažmentu v oblasti priemyslu zo spoločnosti B&R

Po prestávke nasledoval druhý blok s názvom od Technológií k práci s ľuďmi. Vystúpil Ľuboš Malý, senior manažér pre neustále zlepšovanie s veľmi zaujímavou prednáškou. Vyzdvihol by som aj to, že to bola prednáška, kde všetky strany prezentácie boli takmer bez textu. Naopak prevažovali obrázky a videá. Cieľom prezentácie bolo zdôrazniť význam zapojenia všetkých zamestnancov do procesu zlepšovania spoločnosti.

Ľuboš Malý, senior manažér pre neustále zlepšovanie

Ľuboš Malý, senior manažér pre neustále zlepšovanie zo spoločnosti LEGO

V ďalšej prednáške vystúpil Petr Novák, prezident spoločnosti Koyo Bearings Česká republika. Pán Novák vyštudoval v Amerike dve vysoké školy a po niekoľkých úspešných rokoch praxe prišiel pracovať do rodnej Českej republiky. Už niekoľko rokov úspešne zavádza japonské metódy riadenia, zlepšovania a udržania kvality. V tejto prednáške nám ich podrobne popísal.

Petr Novák, prezident spoločnosti Koyo Bearings Česká republika

Petr Novák, prezident spoločnosti Koyo Bearings Česká republika

Po obede sme sa zišli na treťom bloku prvého dňa podujatia s názvom Špičkové koncepty pre zákazkové výroby. Vystúpila dvojica prednášajúcich Petr Prokop, riaditeľ Brush Sem a Zdeněk Beneš, procesný špecialista Brush Sem. Obaja veľmi vtipným a zaujímavým spôsobom pojali a prezentovali tému,kde dokonca zapojili hostí do hlasovania. Popísali problémy a riešenia, s ktorými sa denne stretávajú a spoločne riešia v spoločnosti Brush Sem.

zľava Zdeněk Beneš, procesný špecialista Brush Sem a Petr Prokop, riaditeľ Brush Sem

zľava Zdeněk Beneš, procesný špecialista Brush Sem a Petr Prokop, riaditeľ Brush Sem

V nasledujúcej prednáške sa predstavil pán Jaroslav Chvojka, výrobný riaditeľ úspešnej spoločnoti Linet, ktorá vyvíja a vyrába prevažne nemocničné lôžka a postele. Prezentoval v krátkosti spoločnosť Linet, definoval koreláciu Linetu a Industry 4.0 a popísal ich projekty a riešenia.

Jaroslav Chvojka, výrobný riaditeľ spoločnoti Linet

Jaroslav Chvojka, výrobný riaditeľ spoločnoti Linet

Po ďalšej krátkej prestávke nasledoval posledný blok prvého dňa podujatia na tému Rozvoj lean kultúry. Ako prvá prednášala Martina Melovič, riaditeľka spoločnosti Air Liquide Welding Central Europe. Definovala ciele ich spoločnosti a hovorila hlavne o zmenách, ktorými si spoločnosť prešla počas veľkých transferov výroby.

Martina Melovič, riaditeľka spoločnosti Air Liquide Welding Central Europe

Martina Melovič, riaditeľka spoločnosti Air Liquide Welding Central Europe


Následne vystúpil pán Konstantyn Dvorzhak, lean manažér spoločnosti Giesecke & Devrient Slovakia. Rozprával o dôležitosti zapojenia každého zamestnanca do systému zlepšovania a riešenia problémov.

Nasledujúci deň bol kratší ako prvý a prebiehal v dvoch blokoch, keďže po obede bolo podujatie podľa programu oficiálne ukončené.

Prvý blok s názvom Riešenia pre prax otvorila trojica odborníkov zo spoločnosti Nobel Automotive Slovakia, a to riaditeľ závodu Jozef Gaboš, manažér kvality Pavol Jurina a manažér výroby Roman Vierik. Z rôznych uhlov pohľadu striedavo popisovali rôzne výzvy, problémy a riešenia spoločnosti vznikajúce na rôznych oddeleniach.

zľava riaditeľ závodu Jozef Gaboš, manažér výroby Roman Vierik a manažér kvality Pavol Jurina

zľava riaditeľ závodu Jozef Gaboš, manažér výroby Roman Vierik a manažér kvality Pavol Jurina

V tomto bloku prezentoval aj Milan Lani, manažér logistiky spoločnosti DB Schenker. Zaujímavo popisoval reálne riešenia z praxe pre oblasť logistiky.

Milan Lani, manažér logistiky spoločnosti DB Schenker

Milan Lani, manažér logistiky spoločnosti DB Schenker


Posledná vystupujúca v tomto tematickom bloku bola Martina Paalová, priemyselná inžinierka spoločnosti Nemak Slovakia. Pútavo a vtipne nám priblížila rôzne riešenia z pohľadu priemyselnej inžinierky.

Martina Paalová, priemyselná inžinierka spoločnosti Nemak Slovakia

Martina Paalová, priemyselná inžinierka spoločnosti Nemak Slovakia

Po prestávke nasledoval druhý a posledný blok celého podujatia s názvom Netradičné príbehy. Prezentoval Jan Helbich, výrobný manažér spoločnosti 3070. Hovoril o ich netradičnom zameraní spoločnosti – tvorbe inovatívnych konceptov pre obchodné interiéry a reklamu v miestach predaja a ich príkladoch z praxe.

Jan Helblich, výrobný manažér spoločnosti 3070

Jan Helbich, výrobný manažér spoločnosti 3070

Posledný prednášajúcim bol Filip Hajdík, generálny riaditeľ spoločnosti Lakovna Hajdík, ktorý je podnikateľom celý dospelý život. Popísal jednotlivé oddelenia spoločnosti a zameral sa hlavne na problém týkajúci sa náboru nových zamestnancov. Popísal efektívne spôsoby prijímania zamestnancov v jeho firme Lakovna Hajdík.

Filip Hajdík, generálny riaditeľ spoločnosti Lakovna Hajdík

Filip Hajdík, generálny riaditeľ spoločnosti Lakovna Hajdík

Počas všetkých prednášok sa zúčastnení mali možnosť pripojiť prostredníctvom internetu a svojich zariadení na portál Slido. Mali sme tak možnosť hlasovať na rôzne problematiky a súčasne písať otázky pre každého prednášajúceho, ktorý ich následne po ukončení svojho vystúpenia všetky zodpovedal.

Po poslednom bloku nasledovalo losovanie tomboly, kde bolo vyhlásených 6 výhercov. Prvá cena bola tablet a vstupenka na podujatie od spoločnosti IPA v hodnote vyše 600 euro.

Celé podujatie prialo nadväzovaniu nových kontaktov, a to hlavne na neformálnom posedení na večernom raute v kongresovej miestnosti, ale aj počas prestávok a obedov. Počas prvého večera bol pre nás pripravený aj netradičný program v stredovekej tematike . Partneri podujatia mali pripravené vo vedľajšej miestnosti stánky, kde prezentovali svoje produkty a riešenia. Mali sme preto možnosť stretnúť a zoznámiť sa s naozaj zaujímavými osobnosťami z popredných slovenských, ale aj zahraničných firiem, čo by za iných okolností nebolo možné.

Generálny partner podujatia B&R

Stánok spoločnosti B&R, generálneho partnera podujatia

Už sa tešíme na ďalší ročník tohto vysoko odborného podujatia Výrobný manažment, ktoré sa uskutoční presne o rok na rovnakom mieste, aby ste nezmeškali voľné miesta, je možné lístok zakúpiť už teraz na vyrobnymanazment.sk.

Zdroj: Tlačovú správu vypracoval portál Prepriemysel.sk a bola schválená spoločnosťou IPA Slovakia. Fotografie poskytla spoločnosť IPA Slovakia.

[TheChamp-Sharing]

„Našli ste chybu v texte? Vyznačte chybnú časť textu a stlačte CTRL+ENTER. Ďakujeme“

0 komentárov

Leave a reply

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov stránky prepriemysel.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prepriemysel.sk porušením autorského zákona.

 Ochrana osobných údajov | O nás | Kontakt | Cenník

“.

Log in with your credentials

Forgot your details?